Bánki László
Bánki László

2024. június 19. Szerda

Bánki László

biológus, rovartoxikológus

Névváltozatok

Bánky

Születési adatok

1915. június 12.

Budapest

Halálozási adatok

1991. október 31.

Budapest


Család

Nagyapja: Bánki Donát (1859–1922) gépészmérnök, az MTA tagja. Sz: Bánki Elemér gépészmérnök, Zagróczky Sarolta tanítónő, Zagróczky Gyula, felvidéki tanító leánya.

Iskola

A gödöllői Premontrei Gimnáziumban éretts. (1933), a Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1937), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1962), doktora (1972).

Életút

A Duna Általános Biztosító Rt. (1937), a Kemotechnika Kft. Vegyiüzem munkatársa (1938–1939), Lindner Dániel vegyitermék- nagykereskedő üzemi vegyésze (1939–1940), a Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. kereskedelmi és ún. szervező vegyésze, anyagbeszerző cégvezetője (1940–1948), a Kemag Vegyi Kft. kutatóvegyésze (1948), a Hungária Vegyiművek, ill. a Budapesti Vegyiművek üzemvezetője, a biológiai laboratórium, majd a növényvédőszerek minőségjavításával foglalkozó kutatócsoport vezetője (1949–1977). Tudományos pályafutásának kezdetén élelmiszer- és konzerválásbiológiai kérdésekkel fogl., később érdeklődése a növényvédőszer-kémia, ill. a növényvédőszerek toxikológiai hatástana felé fordult. A magyarországi növényvédőszer-fejlesztés és -kutatás úttörője: nevéhez fűződik a Budapesti Vegyiművek, az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézet és a veszprémi Nehézvegyipari Kutatóintézet biológiai laboratóriumainak megalapítása. Kidolgozta a bio-tesztelés hatástanilag és biometriailag is új módszertanát, az első magyarországi környezetvédelmi kutatások szervezője és irányítója (1966–1976).

Elismerés

Mezőgazdasági Kiadó Nívódíja (1964), Eötvös Loránd-díj (1976).

Főbb művei

F. m.: Az E-vitamin szerepe a méhek életében. (Magyar Méh, 1936)
A kék dongólégy [Calliphora erytrocephala Meig.] E-vitamin- szükségletének kérdése, néhány a fajra vonatkozó biológiai megfigyeléssel. Egy. doktori értek. is. (Állattani Közlemények, 1937)
Kontakt idegmérgek hatásának biológiai ellenőrzése. (Agrártudomány, 1950)
A rovarölőszer-toxikológia elméleti és gyakorlati jelentősége. (Rovartani Közlemények, 1963)
Die Bedeutung der Formulierungstechnologie für die Wirksamkeit insektizider Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel. Wolkóber Zoltánnal. (Chemische Technik, 1964)
A Budapesti Vegyiművek növényvédőszerei. Többekkel. (Bp., 1964)
A rovarölőszerek hatástana. Monográfia. és kand. értek. is. (Bp., 1964)
A növényvédelem kemizálásának jelenlegi helyzete és perspektívái. Többekkel. (Bp., 1966)
Növényvédő hatóanyagok hatékonyságának összehasonlítása. (Magyar Kémikusok Lapja, 1966)
A bányászlakta járások mezőgazdasági fejlesztésének modellje. Többekkel. (Bp., 1968)
Neue Richtungen der Pflanzenschutzmittel Forschung in Ungarn mit besonderer Rücksicht auf die vom humanen Gesichtspunkt harmlosen mittelkombinationen synergetischer Wirkung. (Wien, 1969)
A peszticidhatás laboratóriumi mérésének alapelvei. Doktori értek. (Bp., 1972)
Egy peszticid kifejlesztése, mint komplex tudományos feladat. (Bp., 1976)
Bioassay of Pesticides in the Laboratory. (Bp., 1978)
filmje: Gombák és gombaölőszerek (forgatókönyvíró, szakértő 1968-1969
a miskolci filmfesztivál 2. díja, 1970).

Irodalom

Irod.: Bognár Sándor: B. L. emlékére. (Növényvédelem, 1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője