Bánlaky József
Bánlaky József

2021. október 18. Hétfő

Bánlaky József, 1916-tól doberdói vitéz

honvéd tábornok, hadtörténész

Névváltozatok

1931-ig Breit

Születési adatok

1865. február 16.

Lugos

Halálozási adatok

1945. október 12.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jogot hallgatott (1884–1885), bécsi Hadiiskolát végzett (1891).

Életút

Egyévi önkéntesi szolgálatának letöltése után tartalékos hadnaggyá nevezték ki a kassai 9. honvéd gyalog-féldandár 1. zászlóaljához (1885), katonai szolgálatra jelentkezett, tényleges tiszti állományba helyezték a kassai 9. honvéd gyalogezrednél (1888–1897), I. osztályú századosként átkerült a vezérkari testületbe (1897. máj. 1.), a Honvédelmi Minisztériumban (HM) szolgált (1897–1904). Csapatszolgálatot teljesített a besztercebányai 16. honvéd gyalogezrednél, majd a kassai III. honvédker.-i parancsnokság vezérkari főnöke (1904–1906), a honvéd felsőbb tiszti tanfolyam r. tanára (1906–1910), a miskolci 10. honvéd gyalogezred parancsnoka (1911. máj. 1.-jétől) és a honvéd törzstiszti tanolyam parancsnoka (1913–1914). Az I. vh.-ban dandárparancsnok (1914-től), vezérőrnaggyá (1914. aug. 1.), altábornaggyá nevezték ki (1917. aug. 1.); különösen kitűnt a Doberdón vívott harcokban (vitézi rangját és nemesi előnevét is innen kapta). A kassai VI. hadtest parancsnoka (1917– 1918), a Hadilevéltár munkatársa (1918. nov.–1919. jan.), nyugállományba helyezték (1919. jan.). Kiemelkedő katonai szakíró, hadtörténettel fogl. A magyar nemzet hadtörténelme című 24 kötetes műve, a magyar hadtörténetírás egyik legnagyobb teljesítménye (1928–1942).

Elismertség

Az MTA Hadtörténelmi Bizottság ún. segédtagja (1911–1945). A Magyar Történelmi Társaság r. tagja. A Magyar Katonai Írók Egyesületének elnöke.

Főbb művei

F. m.: Gedrängter geschichtlicher Abriss der Gegend Orsova – Ada Kaleh. (Temesvár, 1892)
Az 1870–1871. évi német–franczia háború története. I–III. (Bp., 1896–1899)
Magyarország 1848–1849. évi függetlenségi harczának katonai története I–III. (Bp., 1897–1900
új kiad. 1929–1930)
Az egyetemes hadtörténelem vázlata. I–II. (Bp., 1899–1900)
Bonaparte 1797. évi hadjárata. (Bp., 1900)
A harczászati szolgálat körébe vágó harczászati feladatok alkalmazó megbeszélése. I–II. (Bp., 1901–1902)
A harcztéri szolgálatról. I–II. (Bp., 1901–1902)
Az új gyalogsági lőutasítás harczászatilag fontos határozványainak megbeszélése. (Bp., 1906)
A gyalogság harczászata. (Bp., 1907)
Der Russisch–Japanische Krieg. 1904–1905. I–II. (Bp., 1910–1912)
Der Angriff der 39. Honvéd Infanterie Division zwecks Wiedereroberung der Höhenstellung Lápos–Magyarós–Söverjes t. an der Siebenbürgischen Ostgrenze. (?, 1918)
A magyarországi 1918–1919. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története. I– III. (Bp., 1925–1929)
Az 1914. évi osztrák–magyar szerb–montenegrói hadjárat. (Bp., 1926
2. kiad. 1929)
A magyar nemzet hadtörténete. I–XXIV. (Bp., 1928–1942
CD-ROM 2001)
A Hunyadiak kora. I–II. (Bp., 1937).

Irodalom

Irod.: Gulyás II. köt. téves születési adat: 1863. febr. 14.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013