Bányai János
Bányai János

2022. szeptember 26. Hétfő

Bányai János

geológus, mineralógus, paleontológus

Névváltozatok

1905-ig Binder

Születési adatok

1886. november 6.

Kézdivásárhely

Halálozási adatok

1971. május 13.

Székelyudvarhely


Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen Szádeczky Kardoss Gyula tanítványaként természetrajzot hallgatott, majd Bp.-en polgári iskolai tanítóképzőt végzett (1908) és a bp.-i tudományegyetemen természetrajz szakos tanári okl. szerzett (1908). A jénai egyetemen és a berlini bányászati akadémián földtani előadásokat hallgatott (1912–1913).

Életút

A székelykeresztúri tanítóképző intézet (1916–1931), a székelyudvarhelyi gimnázium r. tanára (1931–1947); közben meghívást kapott Kaliforniába az ottani sós források szakvéleményezésére (1926). A Székelyföld földtani viszonyaival, ásványkincseivel és gyógyvízforrásaival fogl. Élete egyik fő műve a Székelyföld ásványvíztérképe, amely kb. 2000 forrást tartalmaz. Az őslénytant számos új faj felfedezésével gazdagította: korábban ismeretlen tengeri mészalga kövületére bukkat, új diatoma (= kovamoszat) fajra bukkant, amelyet róla neveztek el (Amphora Bányaiana). Számottevőek voltak ősnövénytani kutatásai is, amelyek alapján megírta a Székelyföld paleobotanikáját. Értékes felszínalaktani vizsgálatokat végzett és több új felismerésre jutott a Szent Anna-tó és a Gyilkos-tó keletkezéséről, az alsórákosi bazaltkitörésekről, ill. a torjai Büdös-barlangról. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum fennállásának 50. évfordulóján, 1929-ben tartott jubileumi tudományos ülésszakon indította el, majd szervezte a minden év nyarán rendezett Hargita- expedíciókat, amelyeken a Székelyföldet megismerni és kutatni akarók (tudósok, egyetemi hallgatók és természetbarátok) vettek részt. Az 1940-es évek elején megbízták az Orbán Balázs Borvízkutató Intézet megszervezésével, amelynek felállítását azonban a Székelyföld Romániához való visszakerülése megakadályozta.

Emlékezet

Új diatoma (= kovamoszat) fajra bukkant, amelyet róla neveztek el (Amphora Bányaiana). Hagyatékát a Székelyudvarhelyi Múzeum őrzi, ahol emlékszobáját is kialakították.

Szerkesztés

A székelyudvarhelyi Székelység c. tudományos ismeretterjesztő folyóirat alapító szerkesztője (1931–1944).

Főbb művei

F. m.: Udvarhely vármegye iszapforrásai. (Erdélyi Múzeum, 1932)
A Székelyföld hasznosítható ásványi anyagai. (Erdélyi Múzeum, 1933)
A székelyföldi ásványvizek. (Kolozsvár, 1934)
A Székelyföld természeti kincsei és csodás ritkaságai. (Kolozsvár, 1938)
Gyilkostó. (Székelyudvarhely, 1938)
A Székelyföld írásban és képben (Kolozsvár, 1941)
A Székelyföld paleobotanikája. (Kolozsvár, 1942)
A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ásványkincsei. (Bukarest, 1957)
A Magyar Autonóm Tartománybeli ásványvizek és gázömlések. (Bukarest, 1957).

Irodalom

Irod.: Csiky Gábor: B. J. (Hidrológiai Tájékoztató, 1971)
Kónya Ádám: B. J. (Földrajzi Közlemények, 1971)
Ádám László: B. J. (Földrajzi Értesítő, 1972)
Kisgyörgy Zoltán: B. J. emlékezete. (Földtani Közlöny, 1973)
Vofkori László: B. J. tudományos hagyatéka. (Művelődés [Bukarest], 1974)
Csiky Gábor: B. J., a Székelyföld kutatója és hűséges fia. (Földtani Tudománytörténeti Évkönyv, 1985/86).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője