Bányai László
Bányai László

2021. október 17. Vasárnap

Bányai László

történész, író, politikus

Névváltozatok

Baumgarten László Pál

Születési adatok

1907. november 17.

Kőrösbánya, Hunyad vármegye

Halálozási adatok

1981. június 3.

Bukarest


Iskola

A bp.-i Pázmány Péter (1925–1927), a grenoble-i (1927–1929), a párizsi tudományegyetemen tanult (1925–1930), Párizsban középiskolai tanári okl. szerzett (1930). A Román Politikai és Társadalomtudományok Akadémiájának tagja (r.: 1970), alelnöke (1970-től). A Román Tudományos Akadémia tagja (l.: 1974).

Életút

A csíkszeredai főgimnázium r. tanára (1930–1933), kommunista tevékenységért letartóztatták, állását elveszítette (1933), Kolozsvárott a Magyar Dolgozók Szövetségének központi titkára (1934–1940), Brassóban (1940–1942), Temesvárott az illegális Román Kommunista Párt vezető aktivistája (1942–1944). A II. vh. után a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Történettudományi Tanszék ny. r. tanára (1946–1952), egy. tanára (1952–1956) és az egyetem rektora (1952–1956). Román oktatásügyi miniszterhelyettes (1956–1958), a bukaresti egyetem Történettudományi Tanszék egy. tanára (1958–1975), egyúttal a Román Tudományos Akadémia bukaresti Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese (1958–1967). A Magyar Népi Szövetség végrehajtó bizottságának tagja (1944–1953). A román Nemzetgyűlés képviselője (= szenátor, 1948-tól) és a Román Elnöki Tanács tagja (1948–1952). Történészként elsősorban 20. sz.-i történelemmel, magyar–román kapcsolatokkal, ill. a magyar–román történeti együttélés problémáival fogl.

Szerkesztés

A Székelyföldi Néplap és az Igazság c. lapok szerkesztője (1934–1935).

Főbb művei

F. m.: Lázár lakomája. (Bp., 1926)
La Transylvanie Suisse orientale. (Paris, 1930)
A magyarság a Dunavölgyében. (Kolozsvár, 1938)
Harminc év. Jegyzetek a romániai magyarság múltjából. (Kolozsvár, 1949)
Együtt élünk, együtt építünk. Cikkek, tanulmányok. (Bukarest, 1957)
Tavaszi szél. Versek. (Marosvásárhely, 1958)
Hosszú mezsgye. Esszék, jegyzetek. (Bukarest, 1970
2. bőv. kiad. 1974)
Közös sors – testvéri hagyományok. (Bukarest, 1973)
Kitárul a világ. Önéletrajzi jegyzetek. (Bukarest, 1978)
Válaszúton. Önéletrajzi jegyzetek. (Bukarest, 1980)
ford.: Gide, André: A tékozló fiú hazatérése. (Erdélyi Helikon, 1931).

Irodalom

Irod.: Balogh Edgár: B. L. pályaíve. (Igaz Szó, 1970
B. E.: Mesterek és kortársak, Bukarest, 1974)
Lőrinczy László: B. L. a gyökerekről. (Utunk, 1979. 7.)
Mózes Huba: A történész önéletírása. (Utunk, 1980. 46.).

Megjegyzések

Gulyás: Baumgarten László Pál néven!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013