Barabás Miklós
Barabás Miklós

2024. április 17. Szerda

Barabás Miklós, árkosi

unitárius lelkész

Születési adatok

1902. március 22.

Verespatak, Alsófehér vármegye

Halálozási adatok

1988. április 12.

Nagyenyed


Család

Leánya: B. Barabás Ágnes.

Iskola

A kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián lelkészi okl. szerzett (1924).

Életút

Székelykeresztúron tanár (1924), majd Ferencz József püspök megbízásából Nagyenyeden missziós körlelkészséget szervezett, nagyenyedi segédlelkész (1924–1925), lelkész (1925–1970). Az Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának tagja (1939-től), esperes (1940-1970). Enyedi tb. esperes-lelkészként vonult nyugalomba (1970). A Magyar Népi Szövetség enyedi titkára és elnöke. Az egyházközség Tövistől Aradig terjedő szórványterületén közel 1000 lélek gondozását végezte egyedül, Nagyenyeden templomot és parókiát építtetett (1929). Jelentős szerepet játszott a város társadalmi életében. Verseket és történelmi tanulmányokat írt.

Emlékezet

Erdélyi tájak, izenetek c. verseskötetét leánya, B. Barabás Ágnes adta ki.

Szerkesztés

Az Enyedi Újság munkatársa (1920-as évek).

Főbb művei

F. m.: Lángok és tüzek. Versek. (Nagyenyed, 1926)
Erdélyi tájak, izenetek. Versek. Árkosi Barabás Miklós néven. (Bp., 1999).

Irodalom

Irod.: Benedek Ágoston: Az enyedi egyházközség története. (Keresztény Magvető, 1976)
A gimnáziumban kezdődött. Részletek B. M. emlékiratából. (Korunk, 1977)
B. M. (Unitárius Élet, 1988. 4.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője