Barankay József
Barankay József

2021. május 14. Péntek

Barankay József, barankai vitéz

honvédtiszt

Születési adatok

1909. október 2.

Halálozási adatok

1944. július 13.


Iskola

A Ludovika Akadémián végzett (1932).

Életút

Tüzértiszti beosztásokban szolgált Nyíregyházán, majd a Ludovika Akadémia r. tanára (1932–1942). A II. vh.-ban századosként az I. páncéloshadosztály gépvontatású közepes tarackos tüzérosztályának ütegparancsnoka (1942–1943). Egységével részt vett a Don- menti harcokban, többször kitüntette magát, megsebesült. Felépülése után megbízták a rohamtüzérség megszervezésével (1943). Egy háromüteges rohamtüzér-osztály parancsnokaként az Északkeleti-Kárpátok előterében vívott sikeres védelmi harcokat. A galíciai Ottyniától Keletre két ütegével egy teljes szovjet ezredet vert szét (1944 tavasz). A Peczenizyn melletti harcokban a saját és ellenséges vonalak között meghibásodott és tűz alatt tartott egyik rohamlövegét egy beosztottjával együtt, többszöri próbálkozás után, személyesen mentette meg (1944. júl. 7–10.). Egy ellentámadás során repülőbomba-találat következtében hősi halált halt.

Emlékezet

Emlékére Horthy Miklós kormányzó az I. honvéd rohamtüzérosztályt Barankay József nevének viselésével tüntette ki.

Elismertség

Haditettéért – poszt mortem – a Honvédség 5. tagjaként a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet kapta (1944. aug. 3.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013