Barankay József
Barankay József

2022. szeptember 25. Vasárnap

Barankay József, barankai vitéz

honvédtiszt

Születési adatok

1909. október 2.

Halálozási adatok

1944. július 13.


Iskola

A Ludovika Akadémián végzett (1932).

Életút

Tüzértiszti beosztásokban szolgált Nyíregyházán, majd a Ludovika Akadémia r. tanára (1932–1942). A II. vh.-ban századosként az I. páncéloshadosztály gépvontatású közepes tarackos tüzérosztályának ütegparancsnoka (1942–1943). Egységével részt vett a Don- menti harcokban, többször kitüntette magát, megsebesült. Felépülése után megbízták a rohamtüzérség megszervezésével (1943). Egy háromüteges rohamtüzér-osztály parancsnokaként az Északkeleti-Kárpátok előterében vívott sikeres védelmi harcokat. A galíciai Ottyniától Keletre két ütegével egy teljes szovjet ezredet vert szét (1944 tavasz). A Peczenizyn melletti harcokban a saját és ellenséges vonalak között meghibásodott és tűz alatt tartott egyik rohamlövegét egy beosztottjával együtt, többszöri próbálkozás után, személyesen mentette meg (1944. júl. 7–10.). Egy ellentámadás során repülőbomba-találat következtében hősi halált halt.

Emlékezet

Emlékére Horthy Miklós kormányzó az I. honvéd rohamtüzérosztályt Barankay József nevének viselésével tüntette ki.

Elismertség

Haditettéért – poszt mortem – a Honvédség 5. tagjaként a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet kapta (1944. aug. 3.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője