Barankay Lajos
Barankay Lajos

2021. október 26. Kedd

Barankay Lajos

pedagógus

Születési adatok

1882. február 20.

Temesvár

Halálozási adatok

1965. január 14.

Pécs


Iskola

Középiskoláit Makón végezte, a bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1907), magyar–német szakos tanári okl. (1908), a magyar köznevelés története és problémái tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1935).

Életút

A pécsi városi felsőkereskedelmi iskola, ill. 1939-től kereskedelmi középiskola h. (1906–1909), r. tanára (1909–1943), c. igazgatója (1931-től); közben az iskola internátusának vezetője is (1918–1922). A pécsi tankerület tanulmányi felügyelője (1937–1943). A pécsi Erzsébet Tudományegyetem magántanára (1935–1949). Neveléselméleti és neveléstörténeti kérdésekkel fogl. 1941-ben tervezetet készített a tehetségesek külön iskolájáról, amelynek alapelveit már korábban, A nemzeti közszellem pedagógiája (1927) c. művében kidolgozta. Véleménye szerint a nevelés középpontjában az ún. nemzeti közösség áll; ebből vezette le a tehetségek kiválasztásának és a tehetségek kötelezettségének elvét. Elgondolásának sikerét a közérdek feltétlen elsőbbségében látta az egyéni érdekkel szemben. A kiválasztott tehetségek – a támogatásért cserébe – kötelesek elfoglalni az ún. nemzeti közszellem kultúrájában a részükre kijelölt helyet. Pedagógiai eképzelései a totális államra utaló jellegzetességeket mutatták.

Elismertség

A Katolikus Középiskolai Tanáregyesület választmányi tagja.

Elismerés

Az MTA Halmos-díja (1926).

Főbb művei

F. m.: Analógiás alakulások a határozókban, különös tekintettel a nyelvújításra. Egy. doktori értek. is. (Pécs, 1906)
Magyar megújhodás. Versek a megszállás idejéből. (Pécs, 1921)
A nevelő hatás elmélete. (Pécs, 1924)
A nemzeti közszellem pedagógiája. (Bp., 1927)
A gyakorlati tanárképzés megszervezése. (Bp., 1928)
A magyar integritás művelődéspolitikája. (Pécs, 1928)
A nemzetetikai nevelés didaktikai súlypontja. (Magyar Paedagogia, 1931)
A szaknevelés elméletének alakulása. (Az általános és a hivatásszerű nevelés gondolatának küzdelme. Pécs, 1936)
Magaviselet és személyiség az iskolában. (Pécs, 1936)
Felsőoktatásunk kibontakozása az újkorban. (Pécs, 1943)
A magyar reneszánsz-kor felsőoktatása. (Pécs, 1943)
A népi gondolat művelődésünkben a nemzeti ébredésig. (Pécs, 1944).

Irodalom

Irod.: Bánfai József: Tehetségesek iskolája a „nemzeti közszellem” jegyében. (Tehetség, 2006).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013