Baránszky László
Baránszky László

2023. december 1. Péntek

Baránszky László

költő, művészettörténész

Névváltozatok

Baránszky-Jób László

Születési adatok

1930. szeptember 8.

Budapest

Halálozási adatok

1999. szeptember 19.

Budapest


Család

Sz: apja: Baránszky-Jób László (1897–1987) irodalomtörténész.

Iskola

Az ELTE Történettudományi Karán művészettörténész okl. szerzett (1954), a forradalom bukása után az USA-ba menekült (1956), a New York-i University of Fine Art-on tanult, majd ismereteit Firenzében egészítette ki (1962–1963).

Életút

Bp.-en a Műcsarnok művészettörténész-muzeológusa (1954–1956). Az USA-ban a Queen’’s College, a Santa Barbara-i és a berkeleyi Kalifornia Egyetemen és a New York-i New School for Social Research-on a művészettörténet előadó tanára. Korai verseire elsősorban Weöres Sándor és Kassák Lajos költészete hatott. Amerikai verseiben a montázstechnikát használta, elemei között szerepet kapott az idegen szöveg, a művelődéstörténeti kommentár és a személyes feltárulkozás. Szövegeit gyakran irónia színezte: egymásra vetítette magyarországi és amerikai élményeit, pl. Kosztolányi húga című terjedelmesebb lírai sorozatában is, amely az oratórium szerkezeti hagyományai nyomán fejezte ki dinamikus életszemléletét.

Elismerés

Kassák Lajos-díj (Párizs, 1983), Graves-díj (1999).

Szerkesztés

Az Arkánum szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Két világ között. Versek. (Párizs, 1979)
Zarándoklat. Versek. (Bp., 1987)
Menetközben. Versek. (Bp., 1991)
Kosztolányi húga. Versek. (Pécs, 1998)
Összegyűjtött versek. (Bp., 2005).

Irodalom

Irod.: Ferdinandy György: Hallgatásból reménység. (Új Látóhatár, 1981)
Pomogáts Béla: B. L. versei elé. (Élet és Irodalom, 1982)
Pomogáts Béla: Képeslapok menetközben. B. L. költészete. (Vigilia, 1994)
Szíki Károly: Menetközben két világ között. B. L. (Új Horizont, 1995)
Lukácsy András: Pályám, mint Moebius-szalag. Beszélgetés B. L.-val. (Élet és Irodalom, 1997)
Erdélyi Erzsébet– Nobel Iván: „Én még egy töredékkel is beérem, ha igaz töredék.” Beszélgetés B. L.-val. (Műhely [Győr], 1997)
András Sándor: Elhunyt B. L. (Élet és Irodalom, 1999)
A mindentudó gyermek. Baránszky László-emlékkönyv. Szerk. Lukácsy András. (Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője