Bárány Boldizsár
Bárány Boldizsár

2021. október 27. Szerda

Bárány Boldizsár, rhendesi

író, ügyvéd

Születési adatok

1793.

Gomba, Somogy vármegye

Halálozási adatok

1860. szeptember 25.

Gomba


Család

Sz: Bárány József, Barcza Anna.

Iskola

A soproni ev. líceumban tanult, a pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1816).

Életút

Tanulmányai befejezése után visszaért gombai (Somogy vm.) birtokára, ahol ügyvédként dolgozott (1817-től). A Magyar Társaság, a soproni ev. líceum önképző körének tagja (1809–1811). Pesti tanulmányai idején kapcsolatba került a korabeli színházi világgal: színműveket írt és fordított. A Bachich József regénye alapján készült Sajdár és Rurikot több mint húsz éven át játszották a fővárosi színházak (1812–1837). Jó barátságba került Berzsenyi Dániellel, Döbrentei Gáborral, Dukai Takách Judittal, ill. Katona Józseffel; akinek tragédiájáról a szerző számára irodalomtörténeti értékű bírálatot is írt. Irodalmi tevékenységét 1858-ig folytatta.

Emlékezet

Frankenburg Adolf, aki 1835-ben Gombán gazdálkodott Emlékiratok című művében mint szenvedélyesen verselgető különcöt írja le.

Főbb művei

F. m.: Árpádi ház. (Székesfehérvár, 1836)
Bánk bán rostája. Sajtó alá rend. Lipóczy György. (Kisfaludy Társaság Évlapjai, 1869
Katona József: Bánk bán. Kritikai kiadás. Sajtó alá rend. Orosz László. Bp., 1983).

Irodalom

Irod.: Gyulai Pál: Katona József és Bánk bánja. (Bp., 1883)
Bayer József: B. B. életrajzához. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1912)
Vértesy Jenő: B. B. ismeretlen drámája. (Irodalomtörténet, 1912)
Tolnai Vilmos: B. B. Katona József Bánk bánjáról. (Irodalomtörténet, 1915)
Zsoldos Jenő: Adatok B. B. életéhez. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1934)
Moiret Margit: B. B. élete és munkái. (Bp., 1943)
Horváth János: B. B. (H. J.: Berzsenyi és íróbarátai. Bp., 1960)
Rohonyi Zoltán: A Bánk bán-elemző B. B. (R. Z.: A magyar romantika kezdetei. Bukarest, 1975).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013