Bárány Boldizsár
Bárány Boldizsár

2024. február 21. Szerda

Bárány Boldizsár, rhendesi

író, ügyvéd

Születési adatok

1793.

Gomba, Somogy vármegye

Halálozási adatok

1860. szeptember 25.

Gomba


Család

Sz: Bárány József, Barcza Anna.

Iskola

A soproni ev. líceumban tanult, a pesti tudományegyetemen jogtudori okl. szerzett (1816).

Életút

Tanulmányai befejezése után visszaért gombai (Somogy vm.) birtokára, ahol ügyvédként dolgozott (1817-től). A Magyar Társaság, a soproni ev. líceum önképző körének tagja (1809–1811). Pesti tanulmányai idején kapcsolatba került a korabeli színházi világgal: színműveket írt és fordított. A Bachich József regénye alapján készült Sajdár és Rurikot több mint húsz éven át játszották a fővárosi színházak (1812–1837). Jó barátságba került Berzsenyi Dániellel, Döbrentei Gáborral, Dukai Takách Judittal, ill. Katona Józseffel; akinek tragédiájáról a szerző számára irodalomtörténeti értékű bírálatot is írt. Irodalmi tevékenységét 1858-ig folytatta.

Emlékezet

Frankenburg Adolf, aki 1835-ben Gombán gazdálkodott Emlékiratok című művében mint szenvedélyesen verselgető különcöt írja le.

Főbb művei

F. m.: Árpádi ház. (Székesfehérvár, 1836)
Bánk bán rostája. Sajtó alá rend. Lipóczy György. (Kisfaludy Társaság Évlapjai, 1869
Katona József: Bánk bán. Kritikai kiadás. Sajtó alá rend. Orosz László. Bp., 1983).

Irodalom

Irod.: Gyulai Pál: Katona József és Bánk bánja. (Bp., 1883)
Bayer József: B. B. életrajzához. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1912)
Vértesy Jenő: B. B. ismeretlen drámája. (Irodalomtörténet, 1912)
Tolnai Vilmos: B. B. Katona József Bánk bánjáról. (Irodalomtörténet, 1915)
Zsoldos Jenő: Adatok B. B. életéhez. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1934)
Moiret Margit: B. B. élete és munkái. (Bp., 1943)
Horváth János: B. B. (H. J.: Berzsenyi és íróbarátai. Bp., 1960)
Rohonyi Zoltán: A Bánk bán-elemző B. B. (R. Z.: A magyar romantika kezdetei. Bukarest, 1975).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője