Baranyai Róza
Baranyai Róza

2021. október 24. Vasárnap

Baranyai Róza

közgazdász

Névváltozatok

Imre Ottóné 

Születési adatok

1925. február 3.

Püspökladány

Halálozási adatok

1990. február 7.

Szeged


Család

Sz: Csáti Zsófia. Szegény paraszti családból származott, 1945-ig mezőgazdasági napszámosként dolgozott. 1945-ben 10 kh földet kapott, azon gazdálkodott szüleivel és testvéreivel (1945–1949). F: 1959-től Imre Ottó. Fia: Imre László (1959. nov. 22.).

Iskola

Önkéntes ápolónői tanfolyamot végzett (1949), szakérettségi vizsgát tett (1952), az MKKE Általános Kar Politikai Gazdaságtan Szakán közgazdász okl. (1956), közgazdaság-elméleti szakközgazdász okl. szerzett (1975); doktorált (1964), a közgazdaság- tudományok kandidátusa (1979).

Életút

A Magyar Vöröskereszt tisztviselője (1949–1952), a Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE Politikai Gazdaságtan Tanszék tanársegéde (1956–1966), a SZOTE Marxizmus-Leninizmus Intézet egy. adjunktusa (1967–1980), egy. docense (1980–1984).

A Szegedi Városi Tanács tagja (1958–1970). Az MSZMP Szegedi Városi Bizottságának propagandistája.

Az egészségügy politikai gazdaságtanával, érdekeltségi rendszerei összefüggéseinek feltárásával, életszínvonal-kutatásokkal fogl.

Főbb művei

F. m.: A szocialista átalakulás hatása a Szeged környéki mezőgazdasági lakosság munkaviszonyának és életszínvonalának alakulására a felszabadulás után. Egy. doktori értek. (Bp., 1964)
Az orvosképzés és a politikai gazdaságtan oktatása. (Felsőoktatási Szemle, 1970)
A munkatermelékenység lényege, sajátosságai a mezőgazdaságban. (SOTE Marxizmus-Leninizmus Intézet Közleményei, 1971)
Az egészségügy szerepe az újratermelés rendszerében. (SOTE Marxizmus-Leninizmus Intézet Tudományos Közleményei, 1976)
A marxi érték és a pénzelmélet alapjai. Politikai gazdaságtan jegyzet. orvostudományi egyetemek részére. (Bp. 1976)
Árrendszer a szocialista gazdaságban. Politikai gazdaságtan jegyzet orvostudományi egyetemek részére. (Bp. 1976)
Az egészségügy érdekeltségi rendszerének néhány problémája hazánkban. Kand. értek. (Bp., 1979)
A három műszakos munkarend alapvető problémái a hazai fekvőbeteg ellátásban. (Szeged, 1982).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013