Baranyi Imre
Baranyi Imre

2021. október 17. Vasárnap

Baranyi Imre

irodalomtörténész

Születési adatok

1935. február 4.

Furta, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1968. augusztus 20.

Debrecen


Család

Sz: Baranyi Imre, Keliger Jolán. Szülei 1945 előtt ún. részesaratók, 1949-től tsz-tagok voltak. Apja Berettyóújfalu első párttitkára, majd az újonnan alakult helyi tsz elnöke volt. F: 1962-től Palotás Katalin általános iskolai tanár. Testvére: Baranyi Béla (1946–) történész.

Iskola

Általános és középiskoláit Berettyóújfalun végezte, Berettyóújfalun éretts. is (1953). A KLTE BTK-n magyar–történelem szakos tanári okl. szerzett (1957), doktorált (1959). Egyetemi évei alatt kari DISZ-titkár volt.

Életút

A KLTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet gyakornoka, tanársegéde (1957–1962), egy. adjunktusa (1962–1968); közben az MTA Irodalomtörténeti Intézet tud. munkatársa (1961–1962), az MTA-TMB-n Barta János aspiránsa (1964–1965). Részt vett a berlini VIT-en (1951). A Debreceni Városi Tanács VB tagja (1967–1968). Madách Imre életművével, filozófiai, történelmi, társadalmi nézeteivel fogl.

Szerkesztés

Az Alföld szerkesztőbizottságának tagja (1958–1963), főszerkesztője (1964–1968).

Főbb művei

F. m.: Újabb adalékok Madách falanszter-jelenetének forrásaihoz. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1961)
Az ember tragédiája és a pozitivista hatáskutatás. (Studia Litteraria, 1963)
A fiatal Madách gondolatvilága. Madách és az Athenaeum. Egy. doktori értek. is. (Irodalomtörténeti füzetek. 42. Bp., 1963)
A Csillag című folyóirat irodalompolitikája. (Alföld, 1965)
A fiatal Madách Pesten. (Studia Litteraria, 1969)
Madách költői indulásának előzményei. (Madách-tanulmányok. Bp., 1978).

Irodalom

Irod.: Rigó László: B. I. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1968)
Ilia Mihály: B.I. (Tiszatáj, 1968)
B. I. Bibliográfia is. (Studia Litteraria).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013