Baranyi Imre
Baranyi Imre

2023. szeptember 26. Kedd

Baranyi Imre

irodalomtörténész

Születési adatok

1935. február 4.

Furta, Bihar vármegye

Halálozási adatok

1968. augusztus 20.

Debrecen


Család

Sz: Baranyi Imre, Keliger Jolán. Szülei 1945 előtt ún. részesaratók, 1949-től tsz-tagok voltak. Apja Berettyóújfalu első párttitkára, majd az újonnan alakult helyi tsz elnöke volt. F: 1962-től Palotás Katalin általános iskolai tanár. Testvére: Baranyi Béla (1946–) történész.

Iskola

Általános és középiskoláit Berettyóújfalun végezte, Berettyóújfalun éretts. is (1953). A KLTE BTK-n magyar–történelem szakos tanári okl. szerzett (1957), doktorált (1959). Egyetemi évei alatt kari DISZ-titkár volt.

Életút

A KLTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézet gyakornoka, tanársegéde (1957–1962), egy. adjunktusa (1962–1968); közben az MTA Irodalomtörténeti Intézet tud. munkatársa (1961–1962), az MTA-TMB-n Barta János aspiránsa (1964–1965). Részt vett a berlini VIT-en (1951). A Debreceni Városi Tanács VB tagja (1967–1968). Madách Imre életművével, filozófiai, történelmi, társadalmi nézeteivel fogl.

Szerkesztés

Az Alföld szerkesztőbizottságának tagja (1958–1963), főszerkesztője (1964–1968).

Főbb művei

F. m.: Újabb adalékok Madách falanszter-jelenetének forrásaihoz. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1961)
Az ember tragédiája és a pozitivista hatáskutatás. (Studia Litteraria, 1963)
A fiatal Madách gondolatvilága. Madách és az Athenaeum. Egy. doktori értek. is. (Irodalomtörténeti füzetek. 42. Bp., 1963)
A Csillag című folyóirat irodalompolitikája. (Alföld, 1965)
A fiatal Madách Pesten. (Studia Litteraria, 1969)
Madách költői indulásának előzményei. (Madách-tanulmányok. Bp., 1978).

Irodalom

Irod.: Rigó László: B. I. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1968)
Ilia Mihály: B.I. (Tiszatáj, 1968)
B. I. Bibliográfia is. (Studia Litteraria).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője