Barcsay Domokos
Barcsay Domokos

2024. május 18. Szombat

Barcsay Domokos, nagybarcsai

politikus

Születési adatok

1848. december 15.

Nagyszeben

Halálozási adatok

1913. január 20.

Kolozsvár


Család

Sz: Barcsay László főispán, br. Brukenthal Antónia. Testvére: Barcsay Kálmán (1839–1903) politikus.

Iskola

Középiskoláit Nagyszebenben végezte, majd a kolozsvári jogakadémián végzett.

Életút

Hunyad vm. aljegyzője, majd a család nagybarcsai birtokán gazdálkodott; házasságkötése után Bánffyhunyadon élt (1875-től). 1874-től vett részt a Kolozs vm.-i közéletben, amelynek hamarosan ismert, tekintélyes alakjává vált. 1881-ben függetlenségi programmal sikertelenül indult az ogy.-i választásokon. A Szabadelvű Párt ogy.-i képviselője (Bánffyhunyadi választóker., 1892– 1905); a Főrendiház tagja (1889–1902 és 1911–1913). A kalotaszegi ref. egyházmegye főgondnoka. A kolozsvári kaszinó elnök-igazgatója, a Kalotaszegi Takarékpénztár elnöke, a Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank igazgatóságának tagja.

Szerkesztés

Írásai – többek között – a Magyar Polgárban (1900), a Magyar Szalonban (1900), a Jövendőben (1903) és a Politikai Hetiszemlében jelentek meg (1904–1906).

Főbb művei

F. m.: B. D. képviselőházi és egyébb adomái. (Bp., 1905)
Barcsay-adomák. (Szeged, 1913).

Irodalom

Irod.: B. D. élete és adomái. Összeáll. Hegyesy Vilmos. (Kolozsvár, 1915).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője