Barcy Zoltán
Barcy Zoltán

2022. szeptember 25. Vasárnap

Barcy Zoltán, 1932-től vitéz

hadtörténész

Névváltozatok

Barczen

Születési adatok

1915. augusztus 19.

Budapest

Halálozási adatok

1997. július 16.

Budapest


Család

Leánya: Barcy Magdolna (1947–) pszichológus.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen államtud. doktori okl. szerzett (1938).

Életút

Bp.-en állami tisztviselő (1938–1939), ún. karpaszományos honvédként katonai szolgálatra vonult (1939. okt.), a II. vh. végén már tartalékos hadnagy, a 201/11. légvédelmi gépágyús üteg parancsnoka (1944–1945). Amerikai hadifogságba esett (1945), Németország nyugati felében dolgozott (1945-1947). Hazatérése után a Horthy Miklós-híd újjáépítésénél segédmunkás (1947), a bp.-i Hadtörténeti Múzeum előadója (1948–1950), elbocsátották. Végzettségének megfelelő munkát nem talált, nyugdíjazásáig (1975) a MÜFÉM helyettes főkönyvelőjeként dolgozott. A magyar egyenruhatörténet egyik legkiválóbb ismerője, fogl. továbbá a magyarországi fegyverzet, felszerelés és hadseregszervezés történetével is. A m. kir. honvédség légvédelmi tüzérségének történetét feldolgozó hétkötetes műve kéziratban maradt.

Szerkesztés

A Zeitschrift für Heereskunde rendszeres külső munkatársa.

Főbb művei

F. m.: 1848–49. A szabadságharc katonáinak egyenruhái. Domonkos Imrével. (Bp., 1950)
A szabadságharc kilenc nagy csatája. Than Mór csataképei. Vál. Katona Tamás. A képmagyarázatokat írta. (Bp., 1978)
Hangászok – hangszerek – hangjegyek. Trombita- és dobjelek az osztrák–magyar hadseregben és haditengerészetnél. 1629–1918. Karch Pállal. (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez. Bp., 1985)
A szabadságharc hadserege. Somogyi Győzővel. (Bp., 1986)
Magyar huszárok. Somogyi Győzővel. (Bp., 1987
2. kiad. 1994)
Királyért és hazáért. A m. kir. honvédség szervezete, egyenruhái és fegyverzete. 1868–1918. Somogyi Győzővel. (Bp., 1990)
Évszázadok egyenruhái. Ságvári Györggyel. (Bp., 1991).

Irodalom

Irod.: Galván Károly: B. Z. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője