Barcza József
Barcza József

2022. szeptember 25. Vasárnap

Barcza József

református lelkész, egyháztörténész

Születési adatok

1932. július 22.

Kunszentmárton

Halálozási adatok

2004. május 22.

Debrecen


Iskola

Debrecenben teológiát hallgatott (1951–1956), lelkészképesítő vizsgát tett (I.: 1956; II.: 1957), teológiai doktori okl. szerzett (1981).

Életút

Dögén, Tiszalucon segédlelkész (1956–1957), a sárospataki Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtárának munkatársa (1957–1966), az edelényi gyülekezet lelkipásztora (1966–1975), a debreceni Közép–Kelet-európai Reformáció Története Kutatóintézetének tud. főmunkatársa (1975–1989), az intézet igazgatója (1989-től); egyúttal a Teológiai Doktorok Kollégiumának főtitkára, kutatóprofesszora (1981-től); a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárának igazgatója, és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének vezetője is (1994-től). A Magyarországi Református Egyház, elsősorban a Debreceni Református Kollégium történetével, ill. Bethlen Gábor munkásságával fogl.

Főbb művei

F. m.: Bethlen Gábor, a református fejedelem. Teológiai doktori értek. is. (Bp., 1980
2. kiad. 1987)
Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház történetéből. 1867–1918. Főszerk. Bartha Tibor. Szerk., sajtó alá rend. (Bp., 1983)
A Debreceni Református Kollégium története. Szerk. (Bp., 1988)
Tovább… Emlékkönyv Makkai László 75. születésnapjára. (Debrecen, 1989)
Emlékkönyv a Vizsolyi Biblia megjelenésének 400. évfordulójára. Szerk. (Bp., 1990)
Révész Imre: Vallomások. Teológiai önéletrajz és vál. kiadatlan kéziratok. Sajtó alá rend. Fekete Csabával, G. Szabó Botonddal. (Bp., 1990)
„Tebenned bíztunk eleitől fogva…” A magyar reformátusság körképe. Szerk. Bütösi Jánossal. Fényképezte: Hapák József. (Debrecen, 1991)
„Kezünknek munkáját tedd állandóvá…“ A Magyar Reformátusok II. Világtalálkozójának emlékére. Szerk. Bütösi Jánossal. (Debrecen, 1992)
Pokoly József-emlékkötet. Szerk. Csohány Jánossal. (Debrecen, 1994)
„Krisztusért járva követségben…“ Tanulmányok Fekete Károly és Lenkeyné Semsey Klára professzorok tiszteletére. Szerk. (Debrecen, 1996).

Irodalom

Irod.: Doctrina et Pietas. Tanulmányok a 70 éves B. J. tiszteletére. Szerk. Dienes Dénes, Szabadi István. (Debrecen, 2002).

Megjegyzések

Művei a különböző könyvészetekben gyakran összekeverednek Barcza József (1871–1921) klasszika-filológus munkáival!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője