Barcza József
Barcza József

2024. július 16. Kedd

Barcza József

klasszika-filológus, műfordító

Születési adatok

1871. október 10.

Debrecen

Halálozási adatok

1921.

Debrecen


Család

Fia: Barcza Gedeon (1911–1986) sakkozó.

Iskola

Középiskoláit Debrecenben végezte, a bp.-i tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári okl. szerzett (1897).

Életút

A kisújszállási ref. gimnázium (1897–1915), a debreceni ref. gimnázium r. tanára (1915–1921). Pályafutását költőként kezdte, első verseskötete megjelenése után azonban elsősorban klasszika-filológiai dolgozatokat és műfordításokat közölt ókori auktoroktól (pl.: Seneca).

Szerkesztés

Tárcái írásai a Kisújszállás és Vidéke (1907–1914) és a Kunsági Lapok c. újságokban jelentek meg (1907–1914).

Főbb művei

F. m.: Csokonai és Pope. (Debreceni Ellenőr, 1894)
A Metamorphosis Transylvaniae mondattana. (Magyar Nyelvőr, 1895)
Versek. (Kisújszállás, 1900)
ford.: Gellius Aulus: Attikai éjszakák. 1–2. (Görög és latin remekírók. Bp., 1905)
Seneca: Erkölcsi levelek. (Görög és latin remekírók. Bp., 1906)
Obscurus emberek levelei. Epistolae obscurorum viorum. Vál., a leveleket ford. (Kisújszállás, 1914).

Megjegyzések

Művei a különböző könyvészetekben gyakran összekeverednek Barcza József (1932–2004) egyháztörténész munkáival!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője