Bárczi Ildikó
Bárczi Ildikó

2023. szeptember 26. Kedd

Bárczi Ildikó

irodalomtörténész

Születési adatok

1959. április 24.

Budapest

Halálozási adatok

2009. február 9.

Budapest


Család

Sz: Bárczi István, Schick Fides.

Iskola

A szentendrei Ferences Gimnáziumban éretts. (1977), az ELTE BTK-n magyar–latin szakos tanári okl. szerzett (1984), doktorált (1992), az irodalomtudomány kandidátusa (1994).

Életút

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Olvasószolgálat munkatársa (1977–1979), az ELTE Görög Nyelv és Irodalom Tanszék könyvtárosa (1984–1986), a KLTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék (1986–1987), az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék tanársegéde (1987–1992), egy. adjunktusa (1993–1997), egy. docense (1997-től), a Sermones compilati kutatócsoport tagja. A bp.-i Kilián György Gimnázium, ill. az átszervezés után a bp.-i Németh László Gimnázium tanára (1987-től). A bécsi Österreichische Nationalbibliothek ösztöndíjas vendégkutatója (1990, 1992). A középkori magyar irodalom latin nyelvű forrásaival, elsősorban Laskai Osvát és Temesvári Pelbárt középkori magyar prédikátorok életművével, textológiával és kodikológiával fogl.

Főbb művei

F. m.: Ars compliandi – a szövegformálás középkori technikája. Forráshasználat, hivatkozási gyakorlat és tematikus szerkezet a késő középkori prédikációirodalomban Laskai Osvát életműve alapján. Kand. értek. is. (Studia Litteraria, 1993)
Orbis Latinus. 1– 2. Latin nyelv és kultúrtörténet. Tankönyv. (Bp., 1993)
Latin szöveggyűjtemény. 1–4. (Bp., 1993)
Prédikációk motívumai klasszikus irodalmunkban. (Pillanatkép a hazai irodalomtudományról. Szerk. Gintli Tibor, Kenyeres Zoltán. Bp., 2002)
Tempus Perditum. – Késő középkori prédikációirodalmunk egyetemes irodalomtörténeti összefüggéseiről. (Tanulmányok Bollók János emlékére. Bp., 2004)
Eredeti szöveg és műfordítás: Janus Pannonius. (Irodalomtanítás a harmadik évezredben. Szerk. Sipos Lajos. Bp., 2006)
1500 – virtuális könyvtár a késő középkori Magyarországon. (A magyar irodalom történetei. Főszerk. Szegedy- Maszák Mihály. Bp., 2007)
La diversité thématique dans le prédications de Pelbart de Temesvár. (Archivum Franciscanum Hisoricum, 2007)
Ars compilandi. (Bp., 2007)
ford.: Jacobus de Voragine: Legenda aurea. (Bp., 1990).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője