Bárczi Ildikó
Bárczi Ildikó

2021. október 22. Péntek

Bárczi Ildikó

irodalomtörténész

Születési adatok

1959. április 24.

Budapest

Halálozási adatok

2009. február 9.

Budapest


Család

Sz: Bárczi István, Schick Fides.

Iskola

A szentendrei Ferences Gimnáziumban éretts. (1977), az ELTE BTK-n magyar–latin szakos tanári okl. szerzett (1984), doktorált (1992), az irodalomtudomány kandidátusa (1994).

Életút

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Olvasószolgálat munkatársa (1977–1979), az ELTE Görög Nyelv és Irodalom Tanszék könyvtárosa (1984–1986), a KLTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék (1986–1987), az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék tanársegéde (1987–1992), egy. adjunktusa (1993–1997), egy. docense (1997-től), a Sermones compilati kutatócsoport tagja. A bp.-i Kilián György Gimnázium, ill. az átszervezés után a bp.-i Németh László Gimnázium tanára (1987-től). A bécsi Österreichische Nationalbibliothek ösztöndíjas vendégkutatója (1990, 1992). A középkori magyar irodalom latin nyelvű forrásaival, elsősorban Laskai Osvát és Temesvári Pelbárt középkori magyar prédikátorok életművével, textológiával és kodikológiával fogl.

Főbb művei

F. m.: Ars compliandi – a szövegformálás középkori technikája. Forráshasználat, hivatkozási gyakorlat és tematikus szerkezet a késő középkori prédikációirodalomban Laskai Osvát életműve alapján. Kand. értek. is. (Studia Litteraria, 1993)
Orbis Latinus. 1– 2. Latin nyelv és kultúrtörténet. Tankönyv. (Bp., 1993)
Latin szöveggyűjtemény. 1–4. (Bp., 1993)
Prédikációk motívumai klasszikus irodalmunkban. (Pillanatkép a hazai irodalomtudományról. Szerk. Gintli Tibor, Kenyeres Zoltán. Bp., 2002)
Tempus Perditum. – Késő középkori prédikációirodalmunk egyetemes irodalomtörténeti összefüggéseiről. (Tanulmányok Bollók János emlékére. Bp., 2004)
Eredeti szöveg és műfordítás: Janus Pannonius. (Irodalomtanítás a harmadik évezredben. Szerk. Sipos Lajos. Bp., 2006)
1500 – virtuális könyvtár a késő középkori Magyarországon. (A magyar irodalom történetei. Főszerk. Szegedy- Maszák Mihály. Bp., 2007)
La diversité thématique dans le prédications de Pelbart de Temesvár. (Archivum Franciscanum Hisoricum, 2007)
Ars compilandi. (Bp., 2007)
ford.: Jacobus de Voragine: Legenda aurea. (Bp., 1990).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013