Bárd Oszkár
Bárd Oszkár

2021. október 27. Szerda

Bárd Oszkár

költő, író, orvos

Névváltozatok

Wettenstein Oszkár

Születési adatok

1893. május 6.

Naszód, Beszterce-Naszód vármegye

Halálozási adatok

1942. december 19.

Dés


Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1917); közben a Zeneakadémia hegedű szakos, majd a bukaresti Ferdinánd Tudományegyetem művészettörténet–régészet szakos hallgatója.

Életút

Galgón orvos, orvosi praxisa mellett verseket és színműveket írt. A Haladás (1911-től), az Erdélyi Figyelő (1914), a Napkelet szerkesztője (1922-től). Az I. vh. után a Korunk munkatársa. A nyugatosok követőjeként tűnt fel, melankolikus, búskomor alaphangulatú verseiben a két vh. között egyre fokozódó társadalmi feszültségek érezhetők. Az 1920-as években igen kedvelt, és több színpadon játszott színműveiben többnyire általános társadalmi témákat dolgozott fel kitűnő dramaturgiai tudással.

Elismertség

A Kemény Zsigmond Társaság, az Erdélyi Irodalmi Társaság, az ún. Erdélyi Magyar Írói Rend tagja. A marosvécsei Helikon alapító tagja.

Szerkesztés

A Haladás (1911-től), az Erdélyi Figyelő (1914), a Napkelet szerkesztője (1922-től). Az I. vh. után a Korunk munkatársa. Versei, írásai a fentieken kívül még elsősorban Az Ujságban, az Erdélyi Helikonban, a Zord Idő és a Pásztortűz c. lapokban jelentek meg.

Főbb művei

F. m.: Bálványok s bilincsek B. O. versei. (Békéscsaba, 1913)
Halál és még több. Színmű három felvonásban. (Kolozsvár, 1920)
Csoda. Sorsmisztérium egy felvonásban. (Kolozsvár, 1920)
Sylvio lovag. Dráma 3 felvonásban. (Kolozsvár, 1921)
Mi lesz velünk? Versek. (Kolozsvár, 1924)
Professzor úr. (Kolozsvár, 1925)
Liszt első szerelme. (Kolozsvár, 1925)
A taposómalom. Komédia 4 képben. (Kolozsvár, 1925)
Liszt. Színpadi regény. (Kolozsvár, 1931)
Liszt. Színpadi reg. (Kolozsvár, 1932)
Teleki László. Dráma 3 felvonásban. (Kolozsvár, 1936)
Liszt. Színpadi reg. – Citera. – A taposómalom. Sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt írta Kötő József. (Bukarest, 1989).

Irodalom

Irod.: Dsida Jenő: Liszt. (Erdélyi Helikon, 1932
Kemény Gábor: A Teleki tragédia margójára. (Független Ujság, 1937. 11.)
Jancsó Elemér: B. O. kiadatlan levelezéséből. (Kolozsvár, 1962)
Kötő József: Drámairodalmi örökségünk. (Korunk, 1967)
Murvai László: B. O., a lapszerkesztő. (Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1982)
Murvai László: B. O. irodalmi munkássága. (Kolozsvár, 1984)
Murvai László: B. O. Monográfia. (Bukarest–Kolozsvár, 1998).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013