Bardócz Árpád
Bardócz Árpád

2021. október 27. Szerda

Bardócz Árpád

fizikus, gépészmérnök

Születési adatok

1909. május 16.

Gyergyóújfalu

Halálozási adatok

1977. február 14.

München


Iskola

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen gépészmérnöki okl. szerzett (1935), doktorált (1938), a színképelemzés tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1944), a fizikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

A Rimamurány-Salgótarján Vasmű Rt. (1935–1947), a bp.-i Nehézipari Központ (1947–1948), az Állami Ipari Tervező Iroda tervezőmérnöke (1949). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ill. a BME magántanára (1944–1950), a BME Atomfizikai Tanszék kutatómérnöke (1950), az MTA KFKI tud. munkatársa, a Spektroszkópiai Osztály és az Atomemissziós Csoport vezetője (1950–1959); közben a brüsszeli világkiállítás magyar pavilonjának egyik vezetője (1958). A BME Finommechanikai és Optikai Tanszék tud. főmunkatársa (1960–1965), Nagy-Britanniában telepedett le, majd az NSZK-ban élt (1966. okt.–1977). A színképelemzés világhírű kutatója, elektronikus vezérlésű, nagypontosságú spektroszkópiai gerjesztőberendezéseket fejlesztett ki. Berendezéseire az amerikai Jarrel Ash Co. az egész világra kiterjedő szabadalmi szerződést kötött (Newtonville, Massachusetts, 1957. dec.).

Emlékezet

Tudományos életművét az MTA Levéltára őrzi.

Főbb művei

F. m.: Az emissziós színképelemzés a fémiparban. (Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1936)
Szilícium, mangán, króm és nikkel mennyiségi meghatározása acélokban emissziós színképelemzéssel. (Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye, 1938)
A mennyiségi emissziós színképelemzésről. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1941)
Ötvözött szerkezeti acélok hegeszthetősége. (Bp., 1941)
A gépkenés molekuláris fizikai alapelvei. (Bp., 1942)
Acélhengerművek műgyanta présanyag csapágyai. (Bp., 1942)
Azonos energiatartalmú villamos szikra-kisüléssorozatok előállítása. (Bp., 1942)
Ipari emissziós színképelemzés. (Fizikai Szemle, 1953)
Elektronikus vezérlésű kisfeszültségű szikra-, szaggatott ív- és egyenáramú ívkeltő berendezés színképelemzés céljára. – Forgóelektromos módszer oldatok spektrokémiai elemzéséhez. Varsányi Ferenccel. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1954)
Szaggatott ívkeltő berendezés színképelemzés céljaira. (Elektrotechnika, 1957)
Berendezés időben nagy pontossággal felbontott spektroszkópiához. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1959)
Nagypontosságú spektroszkópiai szikragerjesztő berendezések felépítési alapelvei. (MTA VI. Osztálya Közleményei, 1959)
Wavelength Shift of Spectrum Lines in Spark Spectra. (Journal of the Optical Society of America, 1961)
A szikraátütés színképe levegőben. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1962)
Új, nagypontosságú rendszer időben felbontott spektroszkópiához. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1963)
Elektronikus vezérlésű nagypontosságú spektroszkópiai gerjesztőberendezések és azok alkalmazásai. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1963)
Elektronikus vezérlésű, nagypontosságú spektroszkópiai gerjesztőberendezések és azok alkalmazásai. (Bp., 1965).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013