Bardócz Pál
Bardócz Pál

2021. október 26. Kedd

Bardócz Pál, nagybaczoni

pedagógus

Születési adatok

1864.

Kézdivásárhely

Halálozási adatok

1931. szeptember 4.

Hévíz


Család

Sz: Bardócz Márton, Molnár Borbála.

Iskola

A kolozsvári tanítóképző intézetben éretts. és tanítói okl. szerzett (1884).

Életút

Szilágycsehiben (1864–1895), a MÁV bp.-i iskolájában (1895–1898), Bp.-en elemi iskolai tanító (1898–1905), Bp.-en elemi iskolai igazgató, majd szakfelügyelő (1905–1925). A Magyar Turisták Egyesülete választmányi tagja (1895–1897). Az óvodai és az elemi iskola nevelés kérdéseivel fogl., Maria Montessori nevelési rendszerének egyik első magyarországi megismertetője és átültetője. Elkészítette a bp.-i elemi iskolák tantervét (1912). Jelentős tankönyvírói tevékenysége és turisztikai szakírói munkássága: kezdeményezte, hogy a rendszeres kirándulások és Budapest környéki séták a kisdednevelés és az elemi iskolai tanítás részei legyenek, elsők között javasolta a kisgyermekek rendszeres szabadban való foglalkoztatását.

Szerkesztés

A Magyar Tanítók Kaszinójának szerkesztője (1900-1902).

Főbb művei

F. m.: Földrajzi olvasókönyv. (Zilah, 1894)
Iskolaügyi dolgozatok (Bp., 1900)
Kovászna. A híres Pokolsár fürdővel. (Bp., 1902)
Séták és kirándulások. Budapest elemi iskolái részére összeáll. (Bp., 1910)
A gyermekünnepélyekről. (Bp., 1910)
Képek a kisdednevelés köréből. Beszámoló németországi és hollandiai tanulmányutunkról. (Bp., 1915)
A kisdednevelő intézetek foglalkoztatási tervéről, különös tekintettel a fővárosi óvodákra. (Bp., 1915)
Színes falitáblák az egészségre való nevelés szolgálatában. (Bp., 1915)
Dr. Montessori nevelési rendszere és módszere. (Bp., 1924)
A népiskolai tankönyvek szerkesztéséről és bírálatáról. (Bp., 1927)
A magyar kisdednevelés vezérkönyve. Többekkel. Szerk. (Bp., 1928).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013