Bárdos Ferenc
Bárdos Ferenc

2021. október 27. Szerda

Bárdos Ferenc

muzeológus, könyvtáros, író

Névváltozatok

Bajusz Ferenc

Születési adatok

1911. június 25.

Sükösd, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

2000. január 17.

Baja


Család

Négy gyermekes paraszti hadiárva-családban született (apja az I. vh.-ban elhunyt), anyja: Répási Julianna. F: 1940-től Resser Rozália tanítónő. Fia: Bárdos Attila és Bárdos Csaba.

Iskola

Gyermekkorát szülőfalujában töltötte. Elemi iskoláit Kalocsán, a jezsuitáknál végezte, majd a bajai gimnáziumban éretts. (1929), a bajai Állami Elemi Népiskolai Tanítóképző Intézetben tanítói okl. szerzett (1933), az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) könyvtárosi vizsgát tett (1952).

Életút

Oklevele megszerzése után állás nélküli tanító (1933–1937), szülőfalujában a szegedi tanyavilágban és Pilisvörösvárott tanító (1937–1940), a bajai szőlők tanyasi iskolája tanítója és a bajai Iparostanonc Iskola tanára (1940–1943). A Bajai Városi Múzeum (= Türr István Múzeum) alapító tagja (1937-től), a Bajai Városi Múzeum vezetője és uo. a Múzeumi Könyvtár könyvtárosa (1943–1950), a bajai Ady Endre Városi Könyvtár főkönyvtárosa (1950–1973), nyugdíjazták (1973). Baja városa és környéke helytörténetével, Tóth Kálmán költő munkásságával, a helytörténeti kutatás módszertanával fogl. Vezető szerepet játszott a bajai múzeum és könyvtára (a később önálló vált Ady Endre Városi Könyvtár) megszervezésében, a helytörténeti gyűjtemény megszervezésében; különösen értékes a Baján született, ott működött, ill. onnan elszármazott szerzők életrajzainak feldolgozása. ő indította el a könyvtár korszerű analitikus katalógusának szerkesztését. Íróként elsősorban meséket, gyermekverseket és elbeszéléseket közölt.

Emlékezet

A bajai Ady Endre Városi Könyvtár – ahol Ady 1917-ben Szentpétervárott nyomott francia nyelvű bibliáját őrzik – a világon egyedülálló módon, egy későklasszicista zsinagógában és a mellette lévő, volt zsidó szeretetotthonban működik. Bartos Endre éremművész bronzplakettet készített róla (1991-ben). A bajai helyismereti klub felvette a nevét (Bárdos Ferenc Helyismereti Klub, 2005-től). Azt szerette volna, ha bajai, Szarvas Gábor utcai otthona emlékházként működne tovább…

Elismertség

A bajai Tóth Kálmán Társaság alapító tagja, elnöke.

Elismerés

Szocialista Kultúráért (1959, 1974, 1986), Pro Urbe Baja (1997).

Főbb művei

F. m.: Tavaszhírtől hóhullásig. Gyermekversek. (Baja, é. n.)
Bajai harangok. Barangolások a város múltjában. (Bp., 1990).

Irodalom

Irod.: Merk Zsuzsa: B. F. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
Blága Borbála: B. F. könyvtáros, helytörténész élete, pályája. (bek.vkmkbaja.hu/blaga/bardos.htm).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013