Bárdos Kornél
Bárdos Kornél

2021. május 14. Péntek

Bárdos Kornél

zenetörténész, ciszterci szerzetes

Születési adatok

1921. november 1.

Felsőmindszent, Baranya vármegye

Halálozási adatok

1993. november 8.

Budapest


Család

Sz: Bárdos Gyula tanító, Faludi Vilma tanítónő.

Iskola

Gimnáziumi tanulmányait Pécsett és Bp.-en végezte, Zircen belépett a ciszterci rendbe (1940), a rend zirci teológiai főiskoláján végzett (1945), Mindszenty József szentelte pappá (1945), a Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–latin szakos tanári és bölcsészdoktori okl. (1948), a bp.-i Zeneművészeti Főiskolán Kodály Zoltán, Rajeczky Benjamin és Bárdos Lajos tanítványaként ének- és zene szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1950), a zenetudományok kandidátusa (1968), doktora (1987).

Életút

A Zeneakadémia lelkésze (1948–1950), a rend feloszlatása után az esztergomi egyházmegye káplánja (1950–1951), a bp.-i Villányi úti Szent Imre plébánia vezetője (1951–1961). A miskolci II. ker.-i Állami Zeneiskola (1951–1955), a bp.-i XI. ker.-i 6. sz. Körzeti Zeneiskola ének-zene és szolfézstanára (1955–1979) és diákkórusának karnagya (1956–1979). Az MTA Zenetudományi Intézet külső tud. munkatársa (1953–1979), tud. főmunkatársa (1979–1988) és a Magyar Zenetörténeti Osztály vezetője (1982–1988), tud. tanácsadója (1988–1993). A ciszterci novíciátus zenetörténet és gregorián tanára (1989), az ELTE BTK c. egy. tanára (1989). Tudományos pályafutásának kezdetén az MTA Zenetudományi Bizottság megbízásából a 16–18. sz.-i magyar graduális dallamok összegyűjtésével és feldolgozásával foglalkozott (Csomasz Tóth Kálmánnal, 1953-tól); elsősorban a protestáns gregorián énekek kutatása terén ért el jelentős eredményeket. Később érdeklődése a városi egyházi és világi főúri zene összefüggései, ill. egyes városok zenei múltja felé fordult. Megírta Pécs, Győr, Tata, Sopron, Székesfehérvár és Eger városok zenetörténetét.

Emlékezet

Emlékét őrzi a Bárdos Kornél Baráti Kör, amelynek célja, hogy összefogja mindazokat a világhálón, akik érdeklődnek munkássága iránt, vagy tanítványuk volt a tudósnak (honlap: www.pannonius.com/bardos/). Halálának 10. évfordulóján szentmisét tartott Czike János ciszterci atya a ciszterci Szent Imre Gimnázium ún. régi kápolnájában (2003). A mise után a gimnázium egyik osztálytermét róla nevezték el, s emléktábláját is leleplezték. Az MTA Zenetudományi Intézete Bárdos Kornél-emlékkonferenciát rendezett (2003. nov. 28–29.).

Elismertség

Az MTA Zenetudományi Bizottság (1975–1993), a Művelődéstörténeti Bizottság XVIII. sz.-i Munkabizottsága tagja (1983–1993).

Elismerés

A Művészeti Alap Zenei Nagydíja (1988).

Szerkesztés

A Magyarország Zenetörténete szerkesztője (1980-tól).

Főbb művei

F. m.: A protestáns graduálok és a gregorián hagyomány. (Magyar Kórus, 1949)
Eperjesi Graduál I. Gregorián hagyomány. (Zenetudományi tanulmányok, 1957)
Die Variation in den ungarischen Passionen des 16–18. Jahrhunderts. (Studia Musicologica, 1963)
Népzenei jellegű variálásmód a 15–18. századi magyar passiókban. Kand. értek. (Bp., 1966)
Harcok a passio éneklése körül Magyarországon. (Theologiai Szemle, 1971)
Volksmusikartige Variierungstechnik in den ungarischen Passionen 15 bis 18. Jahrhundert. (Bp., 1975)
Pécs zenéje a 18. században. (Bp., 1976)
A magyar protestáns graduálok himnuszai. Csomasz Tóth Kálmánnal. (Népzene és zenetörténet. III. Bp., 1977)
A tatai Esterházyak zenéje 1727–1846. (Bp., 1978)
Győr zenéje a 17–18. században. (Bp., 1980)
Adatok a „kassai városi trombitások” történetéhez. (Zenetudományi dolgozatok, 1982)
Sopron zenéje a 16–18. században. (Bp., 1984)
Szabad királyi városaink és mezővárosaink zenei struktúrája és zeneélete a 16–17. században. 1541–1686. Doktori értek. (Bp., 1986)
Eger zenéje. 1687–1887. (Bp., 1987)
Székesfehérvár zenéje. 1688–1892. (Bp., 1993).

Irodalom

Irod.: Király Péter: B. K. műhelyében. (Muzsika, 1984)
Somfai László: B. K., a Művészeti Alap Nagydíjasa. (Muzsika, 1989)
Borgó András: Amikor én pályakezdő voltam… Beszélgetés B. K.-lal. (Muzsika, 1993)
Ivasivka Mátyás: Tíz éve halt meg Bárdos Kornél Albert ciszterci zenetudós. (KÉSZ/JEL, 2004/05).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013