Bárdos Remig Sándor
Bárdos Remig Sándor

2021. október 17. Vasárnap

Bárdos Remig Sándor

nyelvész, teológus, bencés szerzetes

Névváltozatok

1890-ig Ptacsek

Születési adatok

1868. február 25.

Ipolyság, Hont vármegye

Halálozási adatok

1932. május 12.

Balatonfüred


Iskola

Belépett a bencés rendbe (1885; ünnepélyes fogadalmat tett: 1892. júl. 3.), pannonhalmi főiskolai tanulmányait követően pappá szentelték (1892), Bp.-en hittudományi doktori okl. szerzett (1897).

Életút

Az esztergomi bencés gimnázium r. tanára (1892–1907), a kőszegi bencés gimnázium igazgatója és a bencés rend házfőnöke (1907–1920), a rend káptalanja. A pannonhalmi Szent Benedek-rend főapátja, rendfőnöke (1920–1932), e minőségében a Felsőház tagja (1927–1932). 1930-ban betegsége miatt koadjutort állítottak mellé. Az esztergomi Katolikus Kör főtitkára, a kőszegi Katolikus Népszövetség, valamint a magyar bencés kongregáció elnöke. Kezdeményezésére nyílt meg a bp.-i bencés gimnázium, ő szervezte meg a pannonhalmi Szent Imre Gyakorló Gimnáziumot, és kezdeményezte a Pannonhalmi Szemle című folyóirat megalapítását (1926).

Szerkesztés

Kezdeményezte a Pannonhalmi Szemle című folyóirat megalapítását (1926). Pedagógiai és nyelvészeti dolgozatai elsősorban a Magyar Nyelvőrben (1890–1900), az Egyetemes Philológiai Közlönyben (1893), a Katholikus Szemlében (1900) és a Rajzoktatásban (1912); szentbeszédei a Szent Gellért (1906-tól) és a Borromaeus című folyóiratokban jelentek meg (1914).

Főbb művei

F. m.: A magyar nyelvtisztító törekvések története. (Esztergom, 1896)
Latin stílusgyakorlatok. A középiskola V–VIII. oszt. számára. (Bp., 1902)
Tájékoztató a kerületi tornaversenyről. (Esztergom, 1903).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013