Bárdosi István
Bárdosi István

2021. október 17. Vasárnap

Bárdosi István

jogász

Születési adatok

1929. szeptember 7.

Debrecen

Halálozási adatok

1976. június 1.

Szeged


Család

Sz: Bujáki Ilona. Szülei, nagyszülei földművesek, gazdálkodók voltak. Nős, 1958–1968; fia: Bárdosi Csongor (1964. febr. 28.). 1968- ban elvált.

Iskola

Elemi iskoláit Debrecenben, Tégláskerten végezte, a debreceni Piarista Gimnáziumban éretts. (1947), a Debreceni Tudományegyetemen tanult (1947–1949), a KLTE ÁJTK szüneteltetésekor a Szegedi Tudományegyetem ÁJTK-n végzett (1951), állam- és jogtud. doktori okl. szerzett (1957), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1975). MLEE-t végzett (1962).

Életút

A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE ÁJTK Büntető és Polgári Eljárásjogi, ill. a Polgári Jogi Tanszék gyakornoka (1951–1952), tanársegéde (1952–1962), egy. adjunktusa (1962–1976). A Magyar Jogász Szövetség Csongrád megyei titkára (1955-től). Polgári és polgári eljárásjoggal, elsősorban a fellebbviteli rendszer kérdéseivel, polgári peres és nem peres eljárások közötti különbséggel, jogpedagógiai kutatásokkal fogl.

Főbb művei

F. m.: Az ügyész szerepe a polgári perben. (Jogi dolgozatok. Szeged, 1953)
A fellebbviteli rendszerek kérdéséhez a polgári eljárásban. (Acta Universitatis Szegediensis. Juridica et Politica, 1958)
A perbeli egyesség és a perjogi alapelvek kapcsolata. (Acta Universitatis Szegediensis. Juridica et Politica, 1965)
A polgári peres és nemperes eljárás viszonya, különös tekintettel a fizetési meghagyásos eljárásra. (Acta Universitatis Szegediensis. Juridica et Politica, 1966)
Polgári eljárásjogi példa és iratmintatár. Egy. jegyz. (Bp. 1967)
Polgári perrendtartásunk fellebbviteli rendszere. Kand. értek. (Szeged, 1975).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013