Bárdossy György
Bárdossy György

2024. július 12. Péntek

Bárdossy György, bárdosi

geológus, geokémikus

Születési adatok

1925. november 17.

Szombathely, Vas vármegye

Halálozási adatok

2013. április 15.

Budapest

Temetési adatok

2013. május 10.

Budapest

Fiumei út


Család

Dédszülei, apai: Bárdossy László (1819. aug. 9. Szombathely–1890. júl. 29. Szombathely. Temetés: 1890. júl. 31. Szombathely) királyi törvényszéki elnök. Zala vm. első alispánja; Bárdossy László (1785–1849) Vas vm. főszolgabírója és kisölbei Eölbey Mária (1791–1826) fia és mesterházi Nagy Emília (1826. nov. 17. Rábahídvég, Vas vm.–1884. nov. 9. Szombathely. Temetés: 1884. nov. 10. Szombathely); mesterházi Nagy Lajos (1793–1851) ügyvéd táblabíró és kisölbői Eölbey Petronella (1797–1870) leánya; Pachmann Loránd/Lénárd (1846–1893) szenici ügyvéd, zolotnoki Zmertych Klára (1849. dec. 25. Csácsó, Nyitra vm.); Zmertych Károly (1815–1888. máj. 30. Csácsó) ügyvéd, országgyűlési képviselő és zábori és deményfalvi Záborszky Jozefin (1822–1907. máj. 2. Szenic, Nyitra vm. Temetés: 1907. máj. 4. Szenici Sírkert) leánya. Bárdossy László és Nagy Emília (anyai ágon) unokatestvérek voltak.

Zmertych Klára testvére: Zmertych Iván (1855. jan. 17. Csácsó–1927. aug. 26. Bp.) kerékpáros. A Londonban tanuló fiatalember 1880-ban a brit fővárostól Budapestig tartó utat (1200 angol mérföld = 1930 kilométer) velocipéden tette meg (jún. 8-án indult és 30-án érkezett meg).

Dédszülei, anyai: Riedinger Károly (†1910. szept. 3. Bük, Vas vm. Temetés: 1910. szept. 5. Felsőszilvágy) a büki cukorgyár műszaki tiszttartója, Garger Erzsébet (†1908. aug. 4.  Bük), Garger Pál és Hacker Terézia leánya; dr. Stockmayer Frigyes (†1926. febr. 18. Sopron) orvos, Gonzalles Anna (†1932. nov. 30. Sopron. Temetés: 1932. dec. 2. Sopron, Új Szentlélek-temető), nemes Gonzalles Károly (1816–1895. ápr. 12. Sopron. Temetés: 1895. ápr. 14. Nagycenk, Sopron vm. Családi sírbolt) bécsi gépgyári mérnök, a büki cukorgyár alapítója és steinselzi Exter Anna (1822–1901. dec. 9. Sopron. Temetés: 1901. dec. 11. Nagycenk, Családi sírbolt) leánya.

 

Nagyszülei: dr. Bárdossy László (1856. márc. 22. Szombathely–1913. máj. 18. Szombathely. Temetés: 1913. máj. 20. Szombathely, Kőszegi utca), a szombathelyi királyi ügyészség vezetője, megyei főügyész-helyettes, Pachmann Ilona Klára (= Pachmann Ilka, 1873. márc. 2. Szenice, Nyitra vm.–1952. jún. 3. Szombathely); Riedinger Károly (1870. Nagycenk–1949. szept. 3. Szombathely. Temetés: 1949. szept. 5. Szombathely, Szent Quirinus-templom) a Nagycenki Cukorgyárak Rt. kereskedelmi igazgatója, az Egységes Párt Sopron megyei vezetője, Stockmayer Friderika (1874. jan. 13. Nagycenk,–1953. júl. 1. Devecser, Veszprém vm.).

Bárdossy László első felesége: 1886. okt. 2.–1887. aug. 31.: nárai Szabó Mária („Mara”, 1863. Sárvár, Vas vm.–1887. aug. 31. Szombathely. Temetés: 1887. szept. 2. Szombathely), nárai Szabó László ügyvéd, a szombathelyi ügyvédi kamara elnöke leánya.

Bárdossy László testvérei: Bárdossy Géza (1854. dec. 28. Szombathely–1899. máj. 22. Felsőőr, Vas vm.) gyógyszerész, Bárdossy Kálmán (1858. ápr. 18. Szombathely–1922. szept. 6. Szombathely) római katolikus pap, Ikervár plébánosa és dr. Bárdossy Jenő (1861. márc. 8. Szombathely–1934. szept. 29. Bp. Temetés: 1934. okt. 2. Szombathely) politikus, Sáros vm. főispánja, a Földmívelésügyi Minisztérium h. államtitkára. Leánytestvére, Bárdossy Mária (1851–1854) kisgyermekkorában elhunyt.

Bárdossy Jenő és felsőőri Zarka Gizella fia: Bárdossy László (1890. dec. 10. Szombathely–1946. jan. 10. Bp.) politikus, Magyarország miniszterelnöke (1941–1942).

 

Szülei: Bárdossy Aladár (1894. márc. 19. Szombathely–1955. szept. 27. Szombathely) honvédtiszt, ezredes, majd földműves-szövetkezeti adminisztrátor, a Szombathelyi Vívó Club főtitkára, Riedinger Erzsébet (1903. máj. 4. Bük).

Bárdossy Aladár testvérei: Ifj. Széll Kálmánné Bárdossy Alice (1893. márc. 17. Szombathely–1921. jún. 24. Szombathely) és herényi Gotthard Istvánné Bárdossy Ilona (1896. aug. 17. Szombathely–1986. márc. 20. Hol?).

Bárdossy Alice férje: dukai és szentgyörgyvölgyi ifj. Széll Kálmán (1883. aug. 18. Szombathely–1918. dec. 4. Bp. Temetés: 1918. dec. 8. Táplánfa, Vas vm. Családi sírbolt) honvéd huszár főhadnagy; Széll Ignác (1845. aug. 13. Gasztony, Vas vm.–1914. márc. 14. Szombathely) államtitkár, Vas vm. alispánja és csengeri Haczky Ilona (1860. jan. 18. Uraiújfalu, Vas vm.–1928. szept. 3. Bp.) fia.

Széll Ignác testvére: id. Széll Kálmán (1843. jún. 8. Gasztony–1915. aug. 16. Rátót, Vas vm.) politikus, Magyarország miniszterelnöke (1899–1903).

Felesége: 1951-től Lieszkovszky Zsuzsanna.

Gyermekei, fiai: Bárdossy Dániel (1953. júl. 18. Bp.) villamosmérnök és Bárdossy András (1954. nov. 18. Bp.) vízépítő mérnök, hidrológus, a Stuttgarti Egyetem professzora, az MTA tagja (külső: 2013).

Iskola

Középiskoláit Szekszárdon, Pápán, Szombathelyen, Pécsett és Kőszegen végezte, a kőszegi Hunyadi Mátyás Katonai Reáliskolában éretts. (1944). Felsőfokú tanulmányait a Ludovika Akadémián kezdte meg (1944), az iskola részleges feloszlásakor, a II. világháború végén, a 151. sz. tüzérosztálynál szolgált (1944–1945), majd Pozsonyban, Foksányban (Románia, Moldva), ill. Szverdlovszkban volt hadifogságban (1945–1947).

Az ELTE TTK-n geológus okl. szerzett (1951), doktorált (1958), a földtudományok kandidátusa (1966), doktora (1974), az MTA tagja (l.: 1993. máj. 10.; r.: 1998. máj. 4.).

Életút

A Magyar–Szovjet Bauxit Alumínium Rt. (MASZOBAL) segédgeológusa (Balatonalmádiban, 1951–1952), körzeti geológusa (1952–1954), főgeológusa (1954–1957). A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) Kőzettani Laboratóriumának vezetője (1957–1963), az MTA Geokémiai Kutatólaboratórium Röntgenrészlegének vezetője (1963–1969), tud. főmunkatársa (1969–1974). A Magyar Alumíniumipari Tröszt, ill. a HUNGALU-ALUTERV tud. tanácsadója (1974–1978), főgeológusa (1978–1985).

Az ELTE TTK c. egy. tanára (1991-től). Franciaországban vendégprofesszor (1965 és 1985: több egyetemen).

Bauxit, laterit és üledékes képződmények kőzettanával, a kőzetek mennyiségi ásványtani vizsgálatának módszereivel foglalkozott. Számos röntgendiffrakciós fázisanalízist először alkalmazott Magyarországon, új matematikai vizsgálati módszereket dolgozott ki és vezetett be a hazai ásványi nyersanyagok kutatásában. Elsőnek mutatta ki a lemeztektonika és a bauxitképződés összefüggéseit, ismerte fel a bauxit és a laterit paleoklimatológiai jelentőségét. Élete utolsó éveiben elsősorban a radioaktív hulladékok elhelyezési lehetőségeit, ill. annak környezetvédelmi összefüggéseit vizsgálta a legmodernebb matematikai kockázatelemzési módszerekkel, valamint megjelentette a magyarországi bauxit-előfordulásokat feldolgozó regionális kismonográfiáit.

Emlékezet

Bárdossy György Szombathelyen született, Budapesten élt és tevékenykedett, Budapesten hunyt el, a Fiumei úti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2015-ben).

Elismertség

Az MTA Geokémiai Bizottsága tagja (1959-től), az MTA Földtani és Ásványtani Munkabizottsága elnöke (1973-tól). Az MTA–TMB, ill. a Doktori Tanács Bányászati, Földtani és Geofizikai Bizottságának elnöke (1993–2005).

A Magyar Atomenergia Hivatal tudományos tanácsának tagja (2003–2013). A Földtani Tudományok Nemzetközi Uniója (IUGS) magyar nemzeti bizottságának elnöke (1993-tól).

A Horvát Tudományos Akadémia tb. tagja (1997-től). A Francia Geológiai Társaság  (= Société Géologique de France) tb. külföldi tagja (1966-tól), alelnöke (1985–1986). A Szerb Geológiai Társaság tb. tagja.

A Nemzetközi Alumínium és Bauxit Bizottság (= International Committee for the Study of Bauxites and Alumina, ICSOBA) alelnöke (1965–1969 és 1978–1988). A Nemzetközi Matematikai Földtudományok Társasága tudományos tanácsának tagja (2009-től).

Elismerés

Szabó József-emlékérem (1978), Eötvös Loránd-díj (1980), az ICSOBA Aranyérme (1988), Pro Geologia Applicata Emlékérem (1991), Széchenyi-díj (1997), a Magyar Fuzzy Társaság Nagydíja (2005), a Magyarhoni Földtani Társulat emlékgyűrűje (2006), Akadémiai Aranyérem (2012).

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2006).

A Budapesti Műszaki Főiskola díszpolgára (2009).

Szerkesztés

A Mathematical Geosciences c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (2005-től).

Az Acta Geologica szerkesztőbizottságának elnöke (1993-tól).

A Travaux de l’ICSOBA c. folyóirat regionális szerkesztője (1970–1990).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, könyvfejezetei, tankönyvei: Geofizikai módszerek alkalmazásának földtani lehetőségei a bauxitkutatásban. (Geofizika az ásványi nyersanyagkutatás szolgálatában. Bp., 1955)
Bauxitföldtani kutatások Magyarországon 1950–1954 között. Többekkel. 12 térképmelléklettel. (Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1957)
A magyar bauxit geokémiai vizsgálata. (A Magyar Állami Földtani Intézete alkalmi kiadványa. Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1961
és átdolgozva kand. értek. is. Bp., MTA, 1966)
A kőzetek korszerű anyagvizsgálati módszerei. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1964)
Bibliographie des travaux concernant les bauxites publiés en français, anglais, russe et allemand. I–II. köt. Összeáll. (Zagreb, 1966–1971)
Földünk karsztbauxit-telepei. Doktori értek. (Bp., 1973)
Általános földtan. [A Nemzetközi mérnökgeológiai továbbképző tanfolyam jegyzete.] (A Magyar Állami Földtani Intézet kiadványa. Bp., 1975
angolul: Principles of Geology. International Post-Graduate Course on the Principles and Methods of Engineering Geology. Bp., 1975)
Bauxites of Peninsular Italy, Composition, Origin and Geotectonic Significance. Többekkel. (Monograph Series on Mineral Deposits. 15. Berlin–Stuttgart, 1977)
Karsztbauxitok. Bauxittelepek karbonátos kőzetekben. Monográfia. 4 táblával. [A doktori értek. átd. kiadása.] (Bp., Akadémiai Kiadó, 1977
oroszul: Moszkva, 1981
angolul: Developments in Economic Geology. 14. Karst Bauxites. Bauxite Deposits on Carbonate Rocks. Bp.–Amsterdam [etc], Akadémiai Kiadó–Elsevier, 1982)
Lateritic Bauxites. Monográfia. Aleva, Gerardus Jacobus Johannesszel. 16 táblával. (Developments in Economic Geology. 27. Bp.–Amsterdam [etc], Akadémiai Kiadó–Elsevier, 1990
kínai nyelven: Bejing, 1994)
A laterit- és karsztbauxit-képződés tudományos és gyakorlati vonatkozásai. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1993. nov. 1.
megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1998)
A radioaktív hulladék hazai elhelyezésének földtudományi alapjai. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1998. nov. 3.
megjelent: Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián. 1995–1998. II. köt. Bp., 1999)
Hegységképződés és lemeztektonika. (Közgyűlési előadások. II. köt. Földtudományok Osztálya. A Föld fejlődése és dinamikája. Bp., Akadémiai Kiadó, 1999)
Evaluation of Uncertainties and Risks in Geology. New Mathematical Approaches for Their Handling. Fodor Jánossal. (Berlin [etc.], Springer, 2004)
The Halimba Bauxite Deposit. – A halimbai bauxit-előfordulás. (Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary. 208. Bp., 2007)
The Halimba Malom-völgy Bauxite Deposit. – A halimbai Malom-völgy bauxit-előfordulása. (Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary. 210. Bp., 2009)
The Szőc Bauxite Deposit. – A szőci bauxit-előfordulás. (Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary. 211. Bp., 2010)
The Nyirád-East Bauxite Deposit. – A nyirádi bauxit-előfordulás keleti része. (Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary. 212. Bp., 2011)
The Iharkút Bauxite. – Az iharkúti bauxit-előfordulás. Mindszenty Andreával. (Occasional Papers of the Geological and Geophysical Institute of Hungary. 1. Bp., 2013).

F. m.: tanulmányai: New Data on Bauxite Occurences of the SW Bakony Mountains, Hungary. Oroszul is. (Acta Geologica, 1955)
A Szőc és Nyirád környéki bauxit. (MÁFI Évkönyv, 1957)
The Geochemistry of Hungarian Bauxites. 1–4. (Acta Geologica, 1958–1959)
Új módszer az üledékes kőzetek redox viszonyainak meghatározására. Bod Magdolnával. (Geofizikai Közlemények, 1959. 1-2.
oroszul: Geohimija, 1960
angolul: Acta Geologica, 1961)
Oxidáció és redukció szerepe a földtanban. Bod Magdolnával. (A MÁFI évi jelentése az 1957/58. évről. Bp., 1961)
Adatok a cserszegtomaji kaolinites tűzállóagyag–telepek ismeretéhez. – A magyar bauxit összetételének és keletkezésének kérdései. (MÁFI Évkönyv, 1961)
A Sümeg környéki bauxit. (Bányászati Lapok, 1961. 7.)
Petrographische und geochimische Auswertung von Tiefbohrungen. (Freiberger Forschungshefte, 1962)
The Relation of the Kaolinitic Clay Deposits of the Bakony Mountains to the Deposits of Bauxite. (Acta Geologica, 1962)
A szurdokpüspöki diatómás rétegösszletek üledékföldtani és geokémiai jellemzése. Hajós Mártával. (A MÁFI évi jelentése az 1960. évről. Bp., 1963)
A Pécs környéki alsóliász kőszénösszlet alapszelvényeinek üledék-kőzettani vizsgálata. Noskené Fazekas Gabriellával. – A pécsi kőszén röntgendiffraktométeres vizsgálata. (A MÁFI évi jelentése az 1961. évről. Bp., 1964)
Röntgenvizsgálatok földtani alkalmazásának újabb módszerei. (A MÁFI évi jelentése az 1962. évről. Bp., 1965)
Geochemical Data on the Mesozoic of Hungary. Csajághy Gáborral. – Les minéraux hydrosilicatés – argileux de la bauxite. (Acta Geologica, 1966)
A bauxit ásványos összetételének röntgendiffrakciós vizsgálata. (Kohászati Lapok, 1966. 8.)
Aluminit in den Bauxitlagerstätten von Szőc, Ungarn. Sajgó Csanáddal. (Acta Geologica, 1968)
A bauxitföldtan jelenlegi állása a nemzetközi irodalom tükrében. (MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya Közleményei, 1968. 1-2.)
Üledékföldtani, kőzettani és bauxitföldtani laboratóriumi anyagvizsgálati módszerek újabb eredményei a Szovjetunióban. (MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya Közleményei, 1968. 3.)
Bauxitok vizsgálata elektron-mikroszondával. Pantó Györggyel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1970. 12.)
Bauxitképződés és lemeztektonika. (MTA Föld- és Bányászati Tudományok Osztálya Közleményei, 1973. 1-4.)
Gyenge minőségű bauxitok ipari értékelése és a komplex hasznosítás lehetőségei. Tóth Pállal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1977. 8.)
Sokösszetevős kristályos porkeverékek diffraktometriára alapozott mennyiségi fáziselemzése. Többekkel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1979. 3.)
Bauxitgazdálkodásunk kérdései. 1–2. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1981. 9.–1981. 10.)
A világ bauxitvagyonának és a magyar bauxitvagyon megítélésének alakulása napjainkig. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1989. 1.)
Application of Sedimentological Methods to Karst Bauxites Evaluation. The Halimba–Szőc Area, Hungary. (Acta Geologica, 1991)
Márkushegy III. bányaüzem beruházási kockázatszámítása. Esettanulmány. Többekkel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1991. 3-4.)
The Use of Geomathematics and Computerization in Scientific Bauxite. (Proceedings of the International Congress of ICSOBA. Balatonalmádi, 1992. jún. 22–26. Bp., 1992)
A világ bauxit-előfordulásainak összehasonlító értékelése új timföldgyárak létesítése szempontjából. Bourke, Dennisszel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1993. 10-11.)
A radioaktív hulladékok elhelyezésének földtani és bányászati kérdései Magyarországon. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1995. 4-5.)
Geomatematikai kérdések geológus szemmel. (Magyar Geofizika, 1997. 2.)
A szőci Szárhegy I. bauxittelep megkutatásának és bányászatának tapasztalatai. Jankovics Bálinttal és Szabó Istvánnal. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1999. 5.)
A halimbai bauxittelep szöveti, ásványtani és geokémiai értékelése. Pataki Attilával és Tiszay Jánossal. (Földtani Kutatás, 2000. 1.)
A szőci bauxit-előfordulás átfogó földtani értékelése. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 2001. 2.)
Az ásványvagyon-értékelés új lehetőségei a hazai bauxitvagyon példáján. R. Szabó Istvánnal és Varga Gusztávval. (Földtani Kutatás, 2001. 3.)
Új módszer készletszámítások bizonytalanságának meghatározására. Fodor Bélával. (Földtani Kutatás, 2001. 4.)
Uncertainities and Risks in Geology. Fodor Jánossal. (New Mathematical Approaches for Their Handling. Berlin–New York, 2004)
Assessment of the Completeness of Mineral Exploration by the Application of Fuzzy Arithmetic and Prior Information. Fodor Jánossal. (Acta Polytechnica Hungarica, 2005. 1.)
Nem konvencionális gondolatok a bauxitképződés és a globális éghajlatváltozás kapcsolatáról. Mindszenty Andreával. (A Miskolci Egyetem Közleményei. A Sorozat. Bányászat, 2011)
Evaluation of Risks in Environmental and Earth Sciences Using Up-To-Date Mathematical Methods. Fodor Jánossal. (Central European Geology, 2011. 4.).

F. m.: tanulmányai: a Földtani Közlönyben: Adatok a titán geokémiájához. B. Lieszkovszky Zsuzsannával. (1953. 3.
angolul: Contributions to the Geochemistry of Titanium, Acta Geologica, 1954)
A készletszámítások módszertani kérdései. (1954. 1-2.)
Melanterit a szőci bauxitban. (1954. 3.)
Készletszámítások gyakorlati kérdései a bauxitföldtanban. (1955. 2.)
Statisztikai módszerek alkalmazása a földtanban. (1957. 3.)
Csigamaradvány a nagykovácsi agyagos bauxitból. Földtani Közlöny, 1957. 4.)
Adatok a cserszegtomaji kaolinos agyag ismeretéhez. (1959. 4.)
Üledékes kőzeteink nevezéktanának kérdései. (1961. 1.)
Kovásodott fatörzsek röntgendiffraktométeres vizsgálata. (1961. 4.)
Ásványi elegyrészek meghatározása vékonycsiszolatban röntgendiffraktométerrel. (1962. 3.)
Lateritesedési részfolyamatok vizsgálata guineai lateritekben. Balkay Bálinttal. (1967. 1.)
Az Eplény környéki bauxit. (1968. 3-4.)
Bassanit és metabasaluminit a magyarországi bauxitban. Többekkel. (1979. 1.)
Ismeretességi kategóriák. Fodor Bélával. (1989. 4.)
Berthier és a bauxit kalandos története. (1997. 3-4.)
A radioaktív hulladékok elhelyezése Magyarországon. (1998. 1.)
A bizonytalanság értékelése a földtudományokban. Többekkel. (2000. 2.)
A bizonytalan halmazok elméletének alkalmazása röntgendiffraktométeres ásványi fázisanalízis eredményeinek értékelésére. Árkai Péterrel és Fodor Jánossal. (2001. 3-4.)
A bizonytalan halmazok elméletének alkalmazása kőzetminták termoanalitikai vizsgálatának értékeléséhez a Bodai Aleurolit Formáció példáján. Fodor Jánossal és Földvári Máriával. (2002. 1.)
Szilárd ásványtelepi nyersanyagtelepek megkutatottságának értékelése Bayes-féle valószínűségek és a bizonytalan halmazok elméletének segítségével. (2005. 1.)
Óriás kőolaj- és földgázmezők és szerepük a világ energiaellátásában. Lelkesné Felvári Gyöngyivel és Pogácsás Györggyel. (2012. 2.).

F. m.: népszerű írásai: Görögország bauxittelepei. (Földtani Kutatás, 1967. 4.)
Törökország bauxittelepei. (Földtani Kutatás, 1968. 1.)
Észrevételek a magyarországi bauxit elterjedésének és teljes megkutatásának kérdéseihez. (Földtani Kutatás, 1982. 2.)
Bányaföldtani térképsorozat alkalmazása az iharkúti külfejtéses bauxitbányászatban. Nándori Györggyel és Pataki Attilával. (Földtani Kutatás, 1983. 1.)
A bauxitkutatás helyzete és feladatai. Többekkel. – A Magyar Alumíniumipari Tröszt számítógépes Ásványi Nyersanyag Információs Rendszere. Többekkel. (Földtani Kutatás, 1985. 4.)
Tapasztalatok számítástechnikai és geostatisztikai módszerek alkalmazására a magyar bauxitkutatásban és bauxitbányászatban. Többekkel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1985. 5.)
A hazai ásványi nyersanyagkutatás és értékelés korszerűsítésének kérdései. (Földtani Kutatás, 1990. 1-2.)
A radioaktív hulladék elhelyezésének kérdései Magyarországon. Állásfoglalás. (Magyar Tudomány, 1995. 8.)
Paleoklimatológia és őséghajlat-jelző földtani képződmények. (Magyar Tudomány, 1996. 4.)
Vitairat a magyar földtani kutatás helyzetéről. Többekkel. (Magyar Tudomány, 1996. 6.)
Radioaktív hulladékok elhelyezése. Környezetvédelem és energiaellátás. (Természet Világa, 1996. 7.)
A halimbai bauxittelep földtani megismerésének és megkutatásának története. Pataki Attilával és Tiszay Jánossal. (Földtani Kutatás, 1998. 4.)
Megoldható a radioaktív hulladékok elhelyezése. (Magyar Tudomány, 2000. 2.)
A globális energiafelhasználás és a klímaváltozások összefüggései. (Magyar Tudomány, 2001. 3.–Fizikai Szemle, 2001. 4.)
A radioaktív hulladékok elhelyezése. (Magyar Tudomány, 2011. 11.)
A földtani kutatás bizonytalanságai és kockázatai, új utak ezek megoldására. (Magyar Tudomány, 2002. 9.)
Kritikai áttekintés a szénhidrogén-készletekről. Lelkesné Felvári Gyöngyivel. (Magyar Szemle, 2005. 11-12.)
Gondolatok és kételyek Földünk szénhidrogén-készleteivel kapcsolatban. Lelkesné Felvári Gyöngyivel. (Magyar Tudomány, 2006. 1.)
Amit a cunamikról és okairól ma tudunk. (Fizikai Szemle, 2006. 2.)
Irán geológiája és geográfiája. (Iráni föld – perzsa kultúra. Szerk. M. Jeremiás Éva. Piliscsaba, 2007)
A világ szénhidrogénvagyonáról. Publicisztika és valóság. Lelkesné Felvári Gyöngyivel és Pogácsás Györggyel. – Fosszilis energiahordozók szerepe a jövő energiaellátásában. (Természet Világa, 2008. 2.)
A szénhidrogének szerepe a jövő energiaellátásában. (Fizikai Szemle, 2008. 5. és Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 2008. 6.)
A világ atomerőműveinek uránérc-ellátottsága. (Magyar Tudomány, 2011. 3.)
Matematikai módszerek alkalmazása a földtudományokban. Fodor Jánossal. (Magyar Tudomány, 2011. 6.)
Környezetünk természeti és mesterséges veszélyforrásai. (Természet Világa, 2012. 4.)
Környezeti és földtudományi kockázatok elemzése korszerű matematikai módszerekkel. Fodor Jánossal. (Magyar Tudomány, 2012. 5.).

Irodalom

Irod.: családi források: Bárdossy László szombathelyi törvényszéki elnök neje, Nagy Emília hosszas szenvedés után, e hó 9-én elhunyt. (Nemzet, 1884. nov. 14.–Budapesti Hírlap, 1884. nov. 15.)
Pápán dr. Bárdossy Jenő szombathelyi ügyvéd jegyet váltott Zarka Gizella kisasszonnyal, Zarka Dénes kir. közjegyző leányával. (Fővárosi Lapok, 1886. márc. 23.)
Ifj. Bárdossy László sárvári aljárásbíró és tartalékos huszár hadnagy Szombathelyen, e hó 2-án vezette oltárhoz Szabó Mari kisasszonyt, Szabó László szombathelyi ügyvéd leányát. (Pesti Hírlap, 1886. okt. 6.)
Fényes esküvő. dr. Bárdossy Jenő szombathelyi ügyvéd tegnap délben tartotta egybekelését a bájos Zarka Gizella úrhölggyel a helybeli református templomban. (Pápai Lapok, 1886. okt. 17.–Budapesti Hírlap, 1886. okt. 18.)
Ifj. Bárdossy Lászlóné Nárai Szabó Mária élte 21-ik évében elhunyt. (Budapesti Hírlap, 1887. szept. 5.)
Elhunyt Bárdossy László ny. törvényszéki elnök. (Fővárosi Lapok, 1890. aug. 2.)
Pachmann Lénárd szeniczei ügyvéd elhalálozván a kamara ügyvédi névjegyzékéből kitöröltetett. (Budapesti Közlöny, 1893. nov. 15.)
Balogh Gyula: Vasvármegye nemes családjai. (Szombathely, 1901)
Meghalt Riedinger Károly, a büki cukorgyár műszaki vezetője. (Soproni Napló, 1910. szept. 4.–Az Újság, 1910. szept. 6.)
Bárdossy László kir. főügyészhelyettes elhunyt. (Budapesti Hírlap–Pesti Napló–Az Újság, 1913. máj. 20.)
Bárdossy Kálmán ny. ikervári plébános e hó 6-án elhunyt. (Nemzeti Újság, 1922. szept. 12.–Magyarság, 1922. szept. 13.)
Elhunyt dr. Stockmayer Frigyes a régi soproni orvosi gárda köztiszteletben álló tagja. (Sopronvármegye [napilap], 1926. febr. 19.–8 Órai Újság, 1926. febr. 21.)
Elhunyt özv. Stockmayer Frigyesnl nemes Gonzales Anna, a Sopronmegyeszerte ismert orvos özvegye. [Temetés utáni hír.] (Nemzeti Újság, 1932. dec. 3.)
Bárdossy Jenő ny. főispán meghalt. (Budapesti Hírlap, 1934. szept. 30.)
Bárdossy miniszterelnök és külügyminiszter ősei. (Függetlenség, 1941. ápr. 12.)
Széll Tamás–Széll Kálmán: Adalékok a dukai és szentgyörgyvölgyi Széll család történetéhez. (Vasi Szemle, 1999. 3.)
Bárdossy Péter: A Vas vármegyei Bárdossy család története. (Vasi Szemle, 2002. 5.)
Széll Tamás: Emléktöredékek a Bárdossyakról. (Vasi Szemle, 2006. 5.)
Bárdossy György gyászjelentése. (Magyar Nemzet, 2013. ápr. 27.).

Irod.: egyéb források, megemlékezések: Buka Adrienne: Aki aranyat csinált bauxitból. Beszélgetés Bárdossy György geológussal. (Természet Világa, 1999. 8.)
Szentgyörgyi Zsuzsa: Baj van világszerte a radioaktív hulladékkal. [Beszélgetés Bárdossy György akadémikussal.] (Magyar Hírlap, 1999. dec. 17.)
Papp Gábor: A Bárdossy György-féle bauxitföldtani gyűjtemény. (Természet Világa, 2002. II. különszám)
Szentgyörgyi Zsuzsa: A szerencse geológus gyermeke. Beszélgetés Bárdossy György akadémikussal. (Magyar Hírlap, 2004. ápr. 17.)
Papp Sándor Zsigmond: Nyolcvan év alatt a föld körül. (Népszabadság, 2005. nov. 17.)
Bárdossy György az aranyérmes. [B. Gy., az Akadémiai Aranyérmes.] (Népszabadság, 2012. máj. 8.)
Bárdossy György. (Magyar Geofizika, 2013. 1.–Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat 2013. 5-6.)
Vörös Attila: In memoriam Bárdossy György. (Földtani Közlöny, 2013. 3.)
Papp Gábor–Topa Boglárka Anna: A Bárdossy György bauxittelep-tani gyűjtemény és a hozzá kapcsolódó digitalizálási munkák. – The György Bárdossy Collection of Samples from Bauxite Deposits and the Related Digitalization Activities. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 2018).

Irod.: lexikonok, feldolgozások: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1988)
Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–1998. (Bp., 1991–1997)
Köves Elemér: A magyar alumíniumipar története életrajzokban. (Bp., 1999)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000–2009. (Bp., 1999–2008)
A Magyar Tudományos Akadémia tagjai. 1823–2002. I–III. köt. (Bp., 2003)
Hübners Who is Who Magyarországon. 2003–2010. (Zug, 2003–2011)
Horn János: Életutak. Földtudósok az Akadémián. (Bp., 2007)

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XX9R-YG4 ([id.] Bárdossy László keresztelési anyakönyve, 1819)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1JT-LSV (Zmertych Klára születési anyakönyve, 1849)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XX95-PJQ (Bárdossy Géza születési anyakönyve, 1854)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1ZN-5XV (Zmertych Iván születési anyakönyve, 1855)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XX9R-MPP (Bárdossy László születési anyakönyve, 1856)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XX9R-XY4 (Bárdossy Kálmán születési anyakönyve, 1858)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XX9R-18N (Bárdossy Jenő születési anyakönyve, 1861)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1ZT-JT1 (Pachmann Ilona Klára születési anyakönyve, 1873)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:2S1X-N82 (Stockmayer Friderika születési anyakönyve, 1874)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/332629 ([ifj.] Bárdossy Lászlóné Nagy Emília gyászjelentése, 1884)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6N34-MXVV (Bárdossy Jenő és Zarka Gizella házassági anyakönyve, 1886)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/332631 ([ifj.] Bárdossy Lászlóné nárai Szabó Mara gyászjelentése, 1887)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/643770 (Zmertych Károly gyászjelentése, 1888)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/332627 (Bárdossy László gyászjelentése, 1890)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZ4B-X27 (Bárdossy Alice születési anyakönyve, 1893)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:XZ4B-L9W (Bárdossy Aladár születési anyakönyve, 1894)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/273288 (Gonzalles Károly gyászjelentése, 1895)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VB9-7JQ7 (Bárdossy Ilona születési anyakönyve, 1896)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JY5-RM8R (Bárdossy Géza és Wohniland Zsuzsanna házassági anyakönyve, 1899)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/332604 (Bárdossy Géza gyászjelentése, 1899)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JBM-H81K (Bárdossy Géza halotti anyakönyve, 1899)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/273289 (Gonzalles Károlyné Exter Anna gyászjelentése, 1901)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JBS-YNJM (Riedinger Erzsébet születési anyakönyve, 1903)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/643772 (Zmertych Károlyné Záborszky Jozefa gyászjelentése, 1907)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JY1-D9KB (Riedinger Károlyné Garger Erzsébet halotti anyakönyve, 1908)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/484652 ([id.] Riedinger Károly gyászjelentése, 1910)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JB9-8P7G (Bárdossy Alice és Széll Kálmán házassági anyakönyve, 1913)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JB9-WDLZ (Bárdossy László és Pachmann Ilona Klára házassági anyakönyve, 1913)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/332628 (Bárdossy László gyászjelentése, 1913)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JYB-5BWF (Bárdossy László halotti anyakönyve, 1913)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/620709 (Széll Kálmánné Bárdossy Alice gyászjelentése, 1921)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JYB-FP9R (Széll Kálmánné Bárdossy Alice halotti anyakönyve, 1921)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JYB-1RVV (Bárdossy Kálmán halotti anyakönyve, 1922)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:78V5-K7T2 (Zmertych Iván halotti anyakönyve, 1927)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/332620 (Bárdossy Jenő gyászjelentése, 1934)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/484654 ([ifj.] Riedinger Károly gyászjelentése, 1949)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JYB-NS9L ([ifj.] Riedinger Károly halotti anyakönyve, 1949)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GRK1-9HQ8?i=69 (Bárdossy Lászlóné Pachmann Ilona halotti anyakönyve, 1952)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JYP-2Q47 (Riedinger Károlyné Stockmayer Friderika halotti anyakönyve, 1953)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6JB9-L4HK (Bárdossy Aladár halotti anyakönyve, 1955)

 

https://ojs.mtak.hu/index.php/foldtanikozlony/article/view/2279/1649 (Vörös Attila: In memoriam Bárdossy György, 2013)

https://www.bardossy.hu/ (A Bárdossy család honlapja, 2024)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2024

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője