Bárdossy György
Bárdossy György

2021. szeptember 22. Szerda

Bárdossy György

geológus, geokémikus

Születési adatok

1925. november 17.

Szombathely

Halálozási adatok

2013. április 15.

Budapest

Temetési adatok

2013. május 10.

Budapest

Fiumei út


Család

Dédapja: Bárdossy László (1818. aug. 9.–1890. júl. 29. Szombathely. Temetés: 1890. júl. 31. Szombathely) királyi törvényszéki elnök, mesterházi Nagy Emília (1826–1884. nov. 9. Szombathely. Temetés: 1884. nov. 10. Szombathely). Nagyapja: bárdosi Bárdossy László (1856. márc. 22.–1913. máj. 18. Szombathely. Temetés: 1913. máj. 20. Szombathely, Kőszegi utca), a szombathelyi királyi ügyészség vezetője, megyei főügyész-helyettes, Pachmann Ilka (Leona; 1873. márc. 2.). Bárdossy László testvérei: Bárdossy Mária (1851. nov. 2.–), Bárdossy Géza (1854–1899. máj. 22. Felsőőr) gyógyszerész, Bárdossy Kálmán (1858. ápr. 18. Szombathely–1922. szept. 6. Szombathely) r. k. pap, Ikervár plébánosa és Bárdossy Jenő (1861. márc. 8. Szombathely–1934. szept. 29. Budapest) politikus, a Földmívelésügyi Minisztérium osztálytanácsosa. Bárdossy Jenő fia: Bárdossy László miniszterelnök.

 

Sz: bárdosi Bárdossy Aladár (1894. márc. 19.–1955. szept. 27.) honvédtiszt, ezredes, majd földműves-szövetkezeti adminisztrátor, Riedinger Erzsébet. Bárdossy Aladár testvére: Ifj. Széll Kálmánné Bárdossy Alice (1893. márc. 17.–1921. jún. 24.) és Bárdossy Ilona (1896. aug. 17.–1986. márc. 20.). Ifj. Széll Kálmán (1883. aug. 18. Szombathely–1918. dec. 4. Budapest. Temetés: 1918. dec. 8. Táplánfa, családi sírbolt) honvéd huszár főhadnagy. Dukai és szentgyörgyvölgyi ifj. Széll Kálmán, Széll Ignác (1845. aug. 13. Gasztony–1914. márc. 14. Szombathely) államtitkár és csengeri Haczky Ilona (1860. jan. 18. Uraiújfalu–1928. szept. 3. Budapest) fia. Széll Ignác Széll Kálmán miniszterelnök testvére volt.

F: 1951-től Lieszkovszky Zsuzsanna. Fia: Bárdossy Dániel (1953. aug. 18.) és Bárdossy András (1954–) hidrológus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja (2013-tól). 

Iskola

Középiskoláit Szekszárdon, Pápán, Szombathelyen, Pécsett és Kőszegen végezte, Kőszegen éretts. (1944), a Ludovika Akadémián tanult (1944), az iskola részleges feloszlásakor, a II. világháború végén, a 151. sz. tüzérosztálynál szolgált (1944–1945), majd Pozsonyban, Foksániban, ill. Szverdlovszkban volt hadifogságban (1945–1947).

Az ELTE TTK-n geológus okl. szerzett (1951), doktorált (1958), a földtudományok kandidátusa (1966), doktora (1974), az MTA tagja (l.: 1993. máj. 10.; r.: 1998. máj. 4.). 

Életút

A Magyar–Szovjet Bauxit Alumínium Rt. (MASZOBAL) segédgeológusa (Balatonalmádiban, 1951–1952), körzeti geológusa (1952–1954), főgeológusa (1954–1957). A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) Kőzettani Laboratóriumának vezetője (1957–1963), az MTA Geokémiai Kutatólaboratórium röntgenrészlegének vezetője (1963–1969), tud. főmunkatársa (1969–1974). A Magyar Alumíniumipari Tröszt, ill. a HUNGALU-Aluterv tud. tanácsadója (1974–1978), főgeológusa (1978–1985). Az ELTE TTK c. egy. tanára (1991-től). Franciaországban vendégprofesszor (1965 és 1985: több egyetemen). 

Bauxit, laterit és üledékes képződmények kőzettanával, a kőzetek mennyiségi ásványtani vizsgálatának módszereivel foglalkozott. Számos röntgendiffrakciós fázisanalízist először alkalmazott Magyarországon, új matematikai vizsgálati módszereket dolgozott ki és vezetett be a hazai ásványi nyersanyagok kutatásában. Elsőnek mutatta ki a lemeztektonika és a bauxitképződés összefüggéseit, ismerte fel a bauxit és a laterit paleoklimatológiai jelentőségét. Élete utolsó éveiben elsősorban a radioaktív hulladékok elhelyezési lehetőségeit, ill. annak környezetvédelmi összefüggéseit vizsgálta a legmodernebb matematikai kockázatelemzési módszerekkel, valamint megjelentette a magyarországi bauxit-előfordulásokat feldolgozó regionális kismonográfiáit. 

Emlékezet

Szombathelyen született, Budapesten élt és tevékenykedett, Budapesten hunyt el, a Fiumei úti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2015-ben). 

Elismertség

Az MTA Geokémiai Bizottsága tagja (1959-től), Földtani és Ásványtani Munkabizottsága elnöke (1973-tól). Az MTA–TMB, ill. a Doktori Tanács Bányászati, Földtani és Geofizikai Bizottságának elnöke (1993–2005). A Magyar Atomenergia Hivatal Tudományos Tanácsának tagja (2003–2013). A Földtani Tudományok Nemzetközi Uniója (IUGS) magyar nemzeti bizottságának elnöke (1993-tól).

 

A Horvát Tudományos Akadémia tb. tagja (1997-től). A Nemzetközi Alumínium és Bauxit Bizottság (= International Committee for the Study of Bauxites and Alumina, ICSOBA) alelnöke (1965–1969 és 1978–1988). A Nemzetközi Matematikai Földtudományok Társasága Tudományos Tanácsának tagja (2009-től). A Francia Geológiai Társaság tb. külföldi tagja (1966-tól), alelnöke (1985–1986). A Szerb Geológiai Társaság tb. tagja. 

Elismerés

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (2006).

 

A Budapesti Műszaki Főiskola díszpolgára (2009).

 

Szabó József-emlékérem (1980), Eötvös Loránd-díj (1980), az ICSOBA Aranyérme (1988), Széchenyi-díj (1997), a Magyar Fuzzy Társaság Nagydíja (2005), Akadémiai Aranyérem (2012). 

Szerkesztés

A Mathematical Geosciences c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (2005-től). Az Acta Geologica szerkesztőbizottságának elnöke (1993-tól). A Travaux de l’ICSOBA c. folyóirat regionális szerkesztője (1970–1990). 

Főbb művei

F. m.: Adatok a titán geokémiájához. B. Lieszkovszky Zsuzsannával. (Földtani Közlöny, 1953
angolul: Contributions to the Geochemistry of Titanium, Acta Geologica, 1954)
A készletszámítások módszertani kérdései. – Melanterit a szőci bauxitban. (Földtani Közlöny, 1954)
Készletszámítások gyakorlati kérdései a bauxitföldtanban. – Szovjet bauxitkeletkezési elméletek. (Földtani Közlöny, 1955)
New Data on Bauxite Occurences of the SW Bakony Mountains, Hungary. Oroszul is. (Acta Geologica, 1955)
A Szőc és Nyirád környéki bauxit. (MÁFI Évkönyv, 1957)
Statisztikai módszerek alkalmazása a földtanban. – Csigamaradvány a nagykovácsi agyagos bauxitból. (Földtani Közlöny, 1957)
Bauxitföldtani kutatások Magyarországon 1950–1954 között. Többekkel. (Bp., 1957)
The Geochemistry of Hungarian Bauxites. 1–4. (Acta Geologica, 1958–1959)
Adatok a cserszegtomaji kaolinos agyag ismeretéhez. (Földtani Közlöny, 1959)
Új módszer az üledékes kőzetek redox viszonyainak meghatározására. Bod Magdolnával. (Geofizikai Közlemények, 1959
oroszul: Geohimija, 1960
angolul: Acta Geologica, 1961)
Oxidáció és redukció szerepe a földtanban. Bod Magdolnával. (A MÁFI évi jelentése az 1957/58. évről. Bp., 1961)
Adatok a cserszegtomaji kaolinites tűzállóagyag–telepek ismeretéhez. – A magyar bauxit összetételének és keletkezésének kérdései. (MÁFI Évkönyv, 1961)
Üledékes kőzeteink nevezéktanának kérdései. – Kovásodott fatörzsek röntgendiffraktométeres vizsgálata. (Földtani Közlöny, 1961)
A Sümeg környéki bauxit. (Bányászati Lapok, 1961)
The Relation of the Kaolinitic Clay Deposits of the Bakony Mountains to the Deposits of Bauxite. (Acta Geologica, 1962)
Ásványi elegyrészek meghatározása vékonycsiszolatban röntgendiffraktométerrel. (Földtani Közlöny, 1962)
A szurdokpüspöki diatómás rétegösszletek üledékföldtani és geokémiai jellemzése. Hajós Mártával. (A MÁFI évi jelentése az 1960. évről. Bp., 1963)
A Pécs környéki alsóliász kőszénösszlet alapszelvényeinek üledék-kőzettani vizsgálata. Noskené Fazekas Gabriellával. – A pécsi kőszén röntgendiffraktométeres vizsgálata. (A MÁFI évi jelentése az 1961. évről. Bp., 1964)
A kőzetek korszerű anyagvizsgálati módszerei. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1964)
Röntgenvizsgálatok földtani alkalmazásának újabb módszerei. (A MÁFI évi jelentése az 1962. évről. Bp., 1965)
A magyar bauxit geokémiai vizsgálata. Kand. értek. is. (Bp., 1966)
Geochemical Data on the Mesozoic of Hungary. Csajághy Gáborral. (Acta Geologica, 1966)
A bauxit ásványos összetételének röntgendiffrakciós vizsgálata. (Kohászati Lapok, 1966)
Lateritesedési részfolyamatok vizsgálata guineai lateritekben. Balkay Bálinttal. (Földtani Közlöny, 1967)
Görögország bauxittelepei. (Földtani Kutatás, 1967)
Törökország bauxittelepei. (Földtani Kutatás, 1968)
Az Eplény környéki bauxit. (Földtani Közlöny, 1968)
Aluminit in den Bauxitlagerstätten von Szőc, Ungarn. Sajgó Csanáddal. (Acta Geologica, 1968)
A bauxitföldtan jelenlegi állása a nemzetközi irodalom tükrében. (MTA Föld- és Bányászati Osztálya Közleményei, 1968)
Üledékföldtani, kőzettani és bauxitföldtani laboratóriumi anyagvizsgálati módszerek újabb eredményei a Szovjetunióban. (MTA X. Osztálya Közleményei, 1969)
Bauxitok vizsgálata elektron-mikroszondával. Pantó Györggyel. (Bányászati Kohászati Lapok. Bányászat, 1970)
Földünk karsztbauxit-telepei. Doktori értek. (Bp., 1973)
Általános földtan. Egy. tankönyv. (Bp., 1975
angolul: 1975)
Bauxites of Peninsular Italy, Composition, Origin and Geotectonic Significance. Többekkel. (Berlin–Stuttgart, 1977)
Gyenge minőségű bauxitok ipari értékelése és a komplex hasznosítás lehetőségei. Tóth Pállal. (Bányászati Kohászati Lapok. Bányászat, 1977)
Karsztbauxitok. Bauxittelepek karbonátos kőzetekben. Monográfia. 4 táblával. (Bp., 1977
oroszul: Moszkva, 1981
angolul: Bp.–Amsterdam, 1982)
Lateritic Bauxites. Monográfia. Aleva, Gerardus Jacobus Johannesszel. 16 táblával. (Developments in Economic Geology. 27. Bp.–Amsterdam, 1990
kínaiul: Bejing, 1994)
Sokösszetevős kristályos porkeverékek diffraktometriára alapozott mennyiségi fáziselemzése. Többekkel. (Bányászati Kohászati Lapok. Bányászat, 1979)
Bassanit és metabasaluminit a magyarországi bauxitban. Többekkel. (Földtani Közlöny, 1979)
Bauxitgazdálkodásunk kérdései. 1–2. (Bányászati Kohászati Lapok. Bányászat, 1981)
A bauxitkutatás helyzete és feladatai. Többekkel. (Földtani Kutatás, 1985)
Tapasztalatok számítástechnikai és geostatisztikai módszerek alkalmazására a magyar bauxitkutatásban és bauxitbányászatban. Többekkel. (Bányászati Kohászati Lapok. Bányászat, 1985)
A világ bauxitvagyonának és a magyar bauxitvagyon megítélésének alakulása napjainkig. (Bányászati Kohászati Lapok. Bányászat, 1989)
A hazai ásványi nyersanyagkutatás és értékelés korszerűsítésének kérdései. (Földtani Kutatás, 1990)
Márkushegy III. bányaüzem beruházási kockázatszámítása. Esettanulmány. Többekkel. (Bányászati Kohászati Lapok. Bányászat, 1991)
Application of Sedimentological Methods to Karst Bauxites Evaluation. The Halimba–Szőc Area, Hungary. (Acta Geologica, 1991)
The Use of Geomathematics and Computerization in Scientific Bauxite. (International Congress of ICSOBA. Balatonalmádi, 1992. jún. 22–26. Bp., 1992)
A világ bauxit-előfordulásainak összehasonlító értékelése új timföldgyárak létesítése szempontjából. Bourke, Dennisszel. (Bányászati Kohászati Lapok. Kohászat, 1993)
A laterit- és karsztbauxit-képződés tudományos és gyakorlati vonatkozásai. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1993. nov. 1.
megjelent: Értekezések, emlékezések. Bp., 1998)
A radioaktív hulladék elhelyezésének kérdései Magyarországon. Állásfoglalás. (Magyar Tudomány, 1995)
A radioaktív hulladékok elhelyezésének földtani és bányászati kérdései Magyarországon. (Bányászati Kohászati Lapok. Kohászat, 1995)
Paleoklimatológia és őséghajlat-jelző földtani képződmények. – Vitairat a magyar földtani kutatás helyzetéről. Többekkel. (Magyar Tudomány, 1996)
Radioaktív hulladékok elhelyezése. Környezetvédelem és energiaellátás. (Természet Világa, 1996)
Berthier és a bauxit kalandos története. (Földtani Közlöny, 1997)
Geomatematikai kérdések geológus szemmel. (Magyar Geofizika, 1997)
A radioaktív hulladékok elhelyezése Magyarországon. (Földtani Közlöny, 1998)
A halimbai bauxittelep földtani megismerésének és megkutatásának története. Pataki Attilával és Tiszay Jánossal. (Földtani Kutatás, 1998)
A radioaktív hulladék hazai elhelyezésének földtudományi alapjai. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1998. nov. 3.
megjelent: Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián. 1995–1998. II. köt. Bp., 1999)
Hegységképződés és lemeztektonika. (Közgyűlési előadások. II. köt. Bp., 1999)
A szőci Szárhegy I. bauxittelep megkutatásának és bányászatának tapasztalatai. Jankovics Bálinttal és Szabó Istvánnal. (Bányászati Kohászati Lapok. Bányászat, 1999)
A bizonytalanság értékelése a földtudományokban. Többekkel. (Földtani Közlöny, 2000)
A halimbai bauxittelep szöveti, ásványtani és geokémiai értékelése. Pataki Attilával, Tiszay Jánossal. (Földtani Kutatás, 2000)
A bizonytalan halmazok elméletének alkalmazása röntgendiffraktométeres ásványi fázisanalízis eredményeinek értékelésére. Árkai Péterrel, Fodor Jánossal. (Földtani Közlöny, 2001)
A globális energiafelhasználás és a klímaváltozások összefüggései. (Fizikai Szemle, 2001)
Új módszer készletszámítások bizonytalanságának meghatározására. Fodor Bélával. – Az ásványvagyon-értékelés új lehetőségei a hazai bauxitvagyon példáján. R. Szabó Istvánnal és Varga Gusztávval. (Földtani Kutatás, 2001)
A szőci bauxit-előfordulás átfogó földtani értékelése. (Bányászati Kohászati Lapok. Bányászat, 2001)
A bizonytalan halmazok elméletének alkalmazása kőzetminták termoanalitikai vizsgálatának értékeléséhez a Bodai Aleurolit Formáció példáján. Fodor Jánossal, Földvári Máriával. (Földtani Közlöny, 2002)
A földtani kutatás bizonytalanságai és kockázatai, új utak ezek megoldására. (Magyar Tudomány, 2002)
Uncertainities and Risks in Geology. Fodor Jánossal. (New Mathematical Approaches for Their Handling. Berlin–New York, 2004)
Kritikai áttekintés a szénhidrogén-készletekről. Lelkesné Felvári Gyöngyivel. (Magyar Szemle, 2005)
Szilárd ásványtelepi nyersanyagtelepek megkutatottságának értékelése Bayes-féle valószínűségek és a bizonytalan halmazok elméletének segítségével. (Földtani Közlöny, 2005)
Amit a cunamikról és okairól ma tudunk. (Fizikai Szemle, 2006)
The Halimba Bauxite Deposit. – A halimbai bauxit-előfordulás. Monográfia. (Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary. 208. Bp., 2007)
Irán geológiája és geográfiája. (Iráni föld – perzsa kultúra. Szerk. M. Jeremiás Éva. Piliscsaba, 2007)
A szénhidrogének szerepe a jövő energiaellátásában. (Bányászati Kohászati Lapok. Bányászat, 2008 és Fizikai Szemle, 2008)
Fosszilis energiahordozók szerepe a jövő energiaellátásában. (Természet Világa, 2008)
The Halimba Malom-völgy Bauxite Deposit. – A halimbai Malom-völgy bauxit-előfordulása. (Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary. 210. Bp., 2009)
The Szőc Bauxite Deposit. – A szőci bauxit-előfordulás. (Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary. 211. Bp., 2010)
The Nyirád-East Bauxite Deposit. – A nyirádi bauxit-előfordulás keleti része. (Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary. 212. Bp., 2011)
Matematikai módszerek alkalmazása a földtudományokban. Fodor Jánossal. (Magyar Tudomány, 2011)
Nem konvencionális gondolatok a bauxitképződés és a globális éghajlatváltozás kapcsolatáról. Mindszenty Andreával. (A Miskolci Egyetem Közleményei. A Sorozat. Bányászat, 2011)
Evaluation of Risks in Environmental and Earth Sciences Using Up-to-date Mathematical Methods. Fodor Jánossal. (Central European Geology, 2011)
A világ atomerőműveinek uránérc-ellátottsága. (Magyar Tudomány, 2011)
Környezetünk természeti és mesterséges veszélyforrásai. (Természet Világa, 2012)
Környezeti és földtudományi kockázatok elemzése korszerű matematikai módszerekkel. Fodor Jánossal. (Magyar Tudomány, 2012)
Óriás kőolaj- és földgázmezők és szerepük a világ energiaellátásában. Lelkesné Felvári Gyöngyivel és Pogácsás Györggyel. (Földtani Közlöny, 2012). 

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Buka Adrienne: Aki aranyat csinált bauxitból. Beszélgetés B. Gy. geológussal. (Természet Világa, 1999)
Papp Gábor: A B. Gy.-féle bauxitföldtani gyűjtemény. (Természet Világa, 2002)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)
Papp Sándor Zsigmond: Nyolcvan év alatt a föld körül. (Népszabadság, 2005. nov. 17.)
Halálhír. (Népszabadság–Népszava, 2013. ápr. 16.)
Vörös Attila: In memoriam B. Gy. (Földtani Közlöny, 2013).

 

 

neten:

 

http://old.mta.hu/mta_hirei/elhunyt-bardossy-gyorgy-geologus-az-mta-rendes-tagja-131703/

http://www.bardossy.hu/index.php/csaladtagok/35-bardossy-gyoergy-1925-2013

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2017