Barkóczi László
Barkóczi László

2023. december 8. Péntek

Barkóczi László

régész, muzeológus

Születési adatok

1919. május 20.

Berettyóújfalu, Bihar vármegye

Halálozási adatok

2017. március 26.

Budapest


Család

Sz: Barkóczi Lajos polgári iskolai tanár, Lőrincz Mária.

Iskola

Középiskoláit Nagykállóban és Budapesten végezte, a budapesti II. kerületi katolikus gimnáziumban éretts. (1938), a Pázmány Péter Tudományegyetemen régészetből bölcsészdoktori okl. szerzett (1944), a történelemtudományok (régészet) kandidátusa (1955).

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Érem- és Régiségtani Intézete díjtalan gyakornoka (1940–1942), tanársegéde (1942–1946), egyúttal a Magyar Nemzeti Múzeum díjtalan gyakornoka (1942–1944), a II. világháború végén katonai szolgálatot teljesített, Franciaországban, Strasbourgban hadifogságban volt (1944–1946). Hazatérése után visszatért a MNM-ban múzeumi segédtiszt, tiszt (1946–1951), az MNM Régészeti Osztály Római Gyűjteménye tud. munkatársa (1952–1960), osztályvezető főmuzeológusa (1960–1962). Az MTA Régészeti Kutatócsoportja, ill. az MTA Régészeti Intézet Római Osztályának vezetője (1963–1970), a Római Birodalom perifériájának kutatása témacsoport vezetője (1970–1979), az Intézet igazgatóhelyettese (1979–1982).

Núbiában, az asszuáni gát megépítésekor víz alá kerülő Abdallah Nirqi város megelőző ásátásának vezetője (1964). Görögországban és Jugoszláviában járt hosszabb tanulmányúton (1939), Olaszországban állami ösztöndíjas (1948).

Tudományos pályafutásának kezdetén meghatározó jelentőségű volt számára Alföldi András (1895–1981) professzor személyisége. Az ő biztatására és ösztönzésére kezdett el foglalkozni az ókori Pannónia történetével, a pannóniai limes kutatásával, különös tekintettel annak katonatörténeti és epigráfiai vonatkozásaira. Intercisa (Dunaújváros) régészeti feltárásának vezetője (1949–1954), majd Brigetio (Szőny) feltárásán dolgozott. Alapvetően új eredményeket ért el Pannonia Inferior és Pannonia Superior területének katonai topográfiai vizsgálata terén. Sikeresen azonosította, dokumentálta és meghatározta az intercisai katonai palánktábor szerkezetét, hangsúlyozta Intercisa Constantinus-kori periódusának fontosságát, amelyet később a többi limes-menti tábor esetén is sikerült megállapítania.

 

Vezető szerepet játszott Magyarország római kori feliratainak feldolgozásában, összefoglalta Magyarország római kori üvegleleteit, meghatározva a helyi műhelyek, valamint a kereskedelem útján idekerült üvegedény típusokat és azok elterjedését. Salamon Ágnessel (1923–1986) közösen sokat foglalkozott az egyes népcsoportok továbbélésével a késő római időszakban és Pannónia V. századi történetében. Kísérletet tett arra, hogy meghatározza ugyanennek az időszaknak építészeti kronológiáját, bizonyította a továbbélést a provincia belső területein is.

Elismerés

Szocialista Kultúráért (1955), Munka Érdemrend (ezüst, 1976; arany, 1982), a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2008).

 

Akadémiai Jutalom (1951), Rómer Flóris-emlékérem (1980), Pro Arte Vitraria (a Tasnády-Marik Klára Alapítvány kitüntetése), Schönvisner István-díj (2007), Pro Urbe Komárom (2009).

Főbb művei

F. m.: A V–S-betűk sajátos összekötési módja a pannoniai feliratokon. (Archaeológiai Értesítő, 1941)
Régészet a Bácskában. (Kalangya, 1942)
Újabb leletek a Gázgyár területéről. (Budapest, Régiségei, 1943)
Brigetio. Egyetemi doktori értek. (Bp., 1944)
Dák tolmács Brigetioban. – Kiadatlan feliratos kövek Brigetióból. (Archaeológiai Értesítő, 1944–1945)
Katonai elbocsátó okmány Csapdiból. (Magyar Múzeum, 1946)
Két lósír Brigetióból. (Archaeológiai Értesítő, 1946–1949)
Nagytétényi castrum. (Magyar Múzeum, 1947)
A brigetiói tábor és canabae topographiája. (Antiquitas Hungariae, 1949)
Az aquincumi múzeum új állandó kiállítása. (Archaeológiai Értesítő, 1949)
Brigetio. (Dissertationes Pannonicae. Ser. II. 22. Bp., 1951)
Adatok Pannonia inferior II. századi hadrendjéhez. Radnóti Aladárral. (Archaeológiai Értesítő, 1951 és angolul: Acta Archaeologica, 1951)
Beiträge zum Rang der Lagerstadt am Ende des II. und Anfang des III. Jahrhunderts. (Acta Archaeologica, 1953)
Intercisa. I. [Dunapentele–Sztálinváros.] Geschichte der Stadt in der Römerzeit. Többekkel. (Archaeologica Hungarica, 1954)
Das frühröhmische Lager und die Wohnsiedlung von Adony. Baranyainé Bónis Évával. (Acta Archaeologica, 1954)
Római díszsísak Szőnyből. (Folia Archaeologica, 1954)
Intercisa történetének összefoglalása. Kand. értek. (Bp., 1955)
Újabb éremlelet Intercisából. (Numizmatikai Közlöny, 1955–1956)
Császárkori kelta edényégető telep Bicsérden. (Folia Archaeologica, 1956)
Die Grundzüge der Geschichte von Intercisa. – Fundzusammenhänge des Lagers und Siedlung. (Intercisa. II. [Dunapentele–Sztálinváros.] Geschichte der Stadt in der Römerzeit. Archaeologica Hungarica, 1957)
Die Naristen zur Zeit der Markommannenkriege. (Folia Archaeologica, 1957)
Ókeresztény sírok Szőnyben. (Komárom megyei Hírlap, 1957. dec. 4.)
Hadrianus-kori éremlelet Brigetióból. – Római kori bronz medaillonok Szőnyből. (Numizmatikai Közlöny, 1957–1958)
A New Military Diploma from Brigetio. (Acta Archaeologica, 1958)
Ethnische Zusammensetzung der pannonischen Bevölkerung am Endes des II. und in der ersten Hälfte des III. Jahrhunderts. – Transplantations of Sarmatians and Roxolans in the Danube Basin. (Acta Antiqua, 1959)
Szarmata–roxolán áttelepítések a Duna-medencében. (Antik Tanulmányok, 1959)
Késő római temető Pilismaróton. (Folia Archaeologica, 1960)
Keszthely-Fenékpuszta. Sági Károllyal. – Szőny. (Archaeológiai Értesítő, 1960)
A Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Éremtani Társulat régészeti tevékenysége az 1959–1962. évben. (Archaeológiai Értesítő, 1960–1963)
Adatok Brigetio késő római történetéhez. (Folia Archaeologica, 1961)
The Frontiers of the Roman Empire in Hungary. (The New Hungarian Quaterly, 1962)
Brigetiói aranylelet. Bíró-Sey Katalinnal. (Numizmatikai Közlöny, 1962–1963)
Pannonia története. Bóna Istvánnal és Mócsy Andrással. Monográfia. Kivehető melléklettel. (Bp., Tankönyvkiadó, 1963)
New Data on the History of Late Roman Brigetio. (Acta Antiqua, 1965)
Die datierten Glasfunde aus dem 3–4. Jahrhunderts von Brigetio. 1–2. (Folia Archaeologica, 1966–1967 és 1968)
A 6th Century Cemetery from Keszthely-Fenékpuszta. (Acta Archaeologica, 1968)
IV. század végi – V. század eleji üvegleletek Magyarországról. Salamon Ágnessel. (Archaeológiai Értesítő, 1968)
Négy késő római sír Brigetióból. (Komárom Megyei Múzeumok Közleményei, 1968)
Merkurflaschen mit Bodenstempel im Ungarischen Nationalmuseum. (Folia Archaeologica, 1969)
IV. sz. végi–V. sz. eleji temetkezések Csákváron. (Alba Regia, 1970)
Plastisch verzierte spätrömische Glasfunde aus Pannonien. (Folia Archaeologica, 1971)
Remarks on the 6 th Century History of Pannonia. (Acta Archaeologica, 1971)
Savaria, Scarbantia und die Limes-Strecke Ad Flexum-Arrabona. (Die römischen Inschriften Ungarns. 1. Bp., Akadémiai, 1972)
Spätrömischer Glasbecher mit aufgelegten Nuppen aus Pannonien. (Folia Archaeologica, 1972)
Beiträge zur Steinbearbeitung in Pannonien am Ende des 3. und zu Beginn des 4. Jahrhunderts. (Folia Archaeologica, 1973)
Abdallah Nirqi 1964. Archaeological Investigation of the Settlement Town A. Salamon Ágnessel. (Acta Archaeologica, 1974)
Das Gräberfeld von Szabadbattyán aus dem 5. Jahrhundert. Salamon Ágnessel. (Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 1974–1975)
Salla, Mogentiano, Mursella, Brigetio. Monográfia. Mócsy Andrással. (Die römischen Inschiften Ungarns. 2. Bp., Akadémiai, 1976)
Intercisa. – Valcum. – Vetus Salina Intercisa. (The Princeton Encylopedia of Classical Sites. Princeton, 1976)
Régészeti adatok Pannonia késő római periodizációjához. Salamon Ágnessel. (Archaeológiai Értesítő, 1978)
History of Roman Pannonia. (The Archaeology of Roman Pannonia. Bp.–Lexington, 1980)
Brigetio [Fortsetzung] und die Limesstrecke an Donauknie. Soproni Sándorral. (Die römischen Inschiften Ungarns. 3. Bp., Akadémiai, 1981)
Kelche aus Pannonien mit Fadenauflage und Gravierung. (Acta Archaeologica, 1981)
Pannonien in nachvalentinischer Zeit. 376–476. Ein Versuch zur Periodisation. (Severin. Zwischen Römerzeit und Völkerwanderung. Linz, 1982)
A kelet-pannoniai sírsztélék ábrázolásainak délkeleti és keleti kapcsolatai. (Archaeológiai Értesítő, 1982)
Die südöstlichen und orientalischen Beziehungen der Darstellungen auf der ostpannonischen Grabstelen. (Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 1982–1983)
Angaben der Steinmetzarbeit der Trajanszeit in Gorsium und Intercisa. (Alba Regia, 1983)
Az intercisai mitologikus és állatjelenetes domborművek időrendje és felhasználása. (Archaeológiai Értesítő, 1984)
Tendenzen der strukturellen und organisatorischen Änderungen pannonischer Siedlungen im 5. Jahrhundert. Salamon Ágnessel. (Alba Regia, 1984)
Römerzeitliche Steindenkmäler aus dem 3. Jahrhundert im Komitat Fejér. (Alba Regia, 1985)
A század első feléből származó vésett díszű üvegek Pannóniában. (Archaeológiai Értesítő, 1986)
Pannonische Glasfunde in Ungarn. Monográfia. (Studia Archaeologica. 9. Bp., 1988)
Üvegleletek Brigetióból. (Komárom megye története. I. köt. Komárom, 1988)
Frührömische glasierte Keramik in Ungarn. (Glasierte Keramik in Pannonien. Székesfehérvár, 1992)
Megjegyzések Valeria 4–6. sz.-i történetéhez. Hiányos hagymafejes fibulák és ruhatűk. (Budapest Régiségei, 1993)
Beiträge zur Geschichte der Provinz Valeria im IV–VI. Jahrhundert. (Specimena Nova, 1994)
Eaglegead-Ornamented Sword-Hilts and Scrinia. (Specimena Nova, 1995)
Emlékeim 1956. okt. 23.–nov. 4. között a Magyar Nemzeti Múzeumból. (Magyar Múzeumok, 1996)
Megjegyzések a pannóniai kőemlékek kocsiábrázolásaihoz. (Budapest Régiségei, 2009–2010).

Irodalom

Irod.: Magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Benedek Marcell. (Bp., 1963–1965)
Művészeti lexikon. I–IV. köt. Felelős szerk. Lajta Edit. (Bp., 1965–1968)
Soproni Sándor: B. L. 70 éves. (Archaeológiai Értesítő, 1989)
Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–1998. (Bp., 1991–1997)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000. (Bp., 1999)
Hübners Who is Who. (2. kiad. Zug, 2004)
Hübners Who is Who. 7. kiegészítő köt. (Zug, 2009)
Vaday Andrea–Solti Judit: László Barkóczi. (Acta Archaeologica, 2017).

 

 

neten:

 

 

https://ri.btk.mta.hu/en/?start=105

https://ri.btk.mta.hu/en/8-aktualis/386-barkoczi-laszlo-1919-2017

https://ri.btk.mta.hu/images/bibliografia/Barkoczi_Laszlo_bibliografia.pdf

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője