Barlai Ervin
Barlai Ervin

2021. július 30. Péntek

Barlai Ervin

erdőmérnök

Névváltozatok

1904-ig Neuherz

Születési adatok

1899. június 19.

Korompa, Szepes vármegye

Halálozási adatok

1967. július 3.

Budapest


Család

Sz: Barlai Béla (1870–1921) vaskohómérnök. F: Doleschall Margit. Fia: Barlai Zoltán (1926–) geofizikus.

Iskola

A soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán erdőmérnöki okl. szerzett (1923).

Életút

A bánokszentgyörgyi Eszterházy-hitbizomány erdésze (1923–1924), Lentiben a szilvágyi vasút és fűrészüzem tervezőmérnöke (1924–1941), a munkácsi magyar–olasz Latorca Ipari és Gazdasági Rt. műszaki igazgatója (1941–1944). A II. vh. után a Földművelésügyi Minisztérium (FM) szakelőadója (1945–1946), a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek (MÁLLERD) ügyvezető igazgatója (1946–1950), a Faipari Kutató Intézet alapító tud. munkatársa (1950–1959). A BME-n a faipari gépészmérnöki képzés elindítója (1952), a soproni Erdészeti és Faipari Főiskolán a fatechnológia és a gazdaságpolitika című tárgyak előadója. A MÁLLERD igazgatójaként vezető szerepet játszott a magyarországi erdészeti politika irányításában, az államosított erdők központi irányításának megszervezője és az ezzel összefüggő magyarországi erdőgazdaság-politikai irányelvek kidolgozója Kutatóként a magyarországi fűrész- és lemezipari technológia korszerűsítője, a rönkvédelmi kutatások elindítója. Kidolgozta a magyarországi lombfák hőkezeléssel történő nemesítését, ezzel lehetővé vált a lombfa ceruzafaként való felhasználása. Különösen jelentős az a találmánya, amellyel lehetővé vált a nyárfa farostlemezként való hasznosítása, egy másik eljárásával jelentősen csökkentette az ún. fülledési károkat.

Emlékezet

Születésének 100. évfordulóján az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) megemlékezést tartott.

Szerkesztés

A Faipari Kutatások szerkesztője (1962–1967).

Főbb művei

F. m.: Korszerű fűrészüzem és fűrészelés. Simonkay Gyulával. (Bp., 1943
2. kiad. 1944)
Erdőgazdaságpolitikai irányelvek. (Bp., 1946)
Erdőgazdaságunk a tervgazdálkodás tükrében. (Magyar Technika, 1947)
A fűrészelés elmélete és a keretfűrész technológiája. (Bp., 1952)
Fontosabb fafajaink meghatározása makroszkópikus úton. (Bp., 1952)
A hárosi falemezművekben végzett rönkvédelmi kutatás ismertetése. (Faipar, 1952)
Kihasználási szempontok fűrészáru-termeléskor, különös tekintettel a kisátmérőjű rönkök feldolgozására. (Bp., 1952)
Rönkvédelem. (Bp., 1952)
Rönkvédelem faipari üzemekben. Bálint Gyulával. (Bp., 1952)
Speciális fűrészüzemi és enyvezettlemez-ipari technológia. Salamon Mariánnal. (Bp., 1953)
Faismerettan az erdőipari technikumok számára. Bobok Lászlóval, Szarka Máriával. (Bp., 1953)
A fa meghatározása makroszkópikus úton és mikroszkópiai ismertetése. (Bp., 1954)
Faipari anyagismeret. Pomogács Bélával, Tamási Zoltánnal. (Bp., 1957
5. kiad. 1963)
Fűrészipari gépek mozgástana. (Bp., 1957)
Kutatások a folyamatos termelés bevezetésével kapcsolatos feltételek tisztázására a lombos fát feldolgozó fűrésziparban. (Bp., 1957)
Kutatások a keretfűrészeken elérhető fűrészáru-kihozatal fokozásával kapcsolatban lombos fűrészáru termelése esetén. (Bp., 1958)
Faipari technológia. 2. Bakai Istvánnal, Hajós Károllyal. (Bp., 1959
2. kiad. 1961)
Faipari anyagismeret. (Bp., 1962)
A furnér és rétegelt lemezgyártás technológiája. Lugosi Armanddal, Gönczöl Imrével. (Bp., 1965).

Irodalom

Irod.: Somkuti Elemér: B. E. (Faipar, 1967)
Madas András: B. E. (Az Erdő, 1968)
Hiller István–Gyuriczáné Csomor Ágota: B. E., a faipar egyik megteremtője. (Erdőgazdaság és Faipar, 1980)
Szakács László: Adatok B. E. 1945-ben végzett munkásságához. (Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályának Közleményei, 1987).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013