Barna Béla
Barna Béla

2024. július 20. Szombat

Barna Béla

matematikus

Születési adatok

1909. március 30.

Máramarossziget

Halálozási adatok

1990. június 9.

Debrecen


Család

Sz.: Bökényi Ida.

Iskola

A debreceni Tisza István Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári okl. (1931), bölcsészdoktori okl. szerzett (1932), a matematikai tudományok kandidátusa (1957), doktora (1970).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetem Matematikai Intézet tanársegéde (1931–1935), a Nagykállói Állami Gimnázium (1935– 1941), a debreceni Fazekas Mihály Gimn. r. tanára (1941–1951), a Debreceni Tudományegyetem, ill. a KLTE TTK Matematika Tanszék egy. adjunktusa (1951–1953), egy. docense (1953–1970), egy. tanára (1970-től); egyúttal az Egri Tanárképző Főiskola Matematika Tanszék tanszékvezető főisk. tanára is (1966-tól). Analíziskutatással, komplex függvénytannal fogl., elsősorban az ún. függvényiteráció elmélete és alkalmazásai terén ért el nemzetközileg is jelentős eredményeket.

Főbb művei

F. m.: A medium aritmetiko-geometrikum elméletéhez. Egy. doktori értek. is. (Debrecen, 1933)
Zur elementaren Theorie des arithmetisch-geometrischen Mittels. (J. Reine Angewandte Mathematik, 1938)
Über die Divergenzenpunkte des Newtonchen Verfahrens zur Bestimmung von Wurzeln algebraischer Gleichungen. I–IV. (Publicationes Mathematicae, 1953–1967)
Bizonyos algebrai egyenletekre alkalmazott Newton-féle gyökközelítő eljárás divergenciapontjairól. Kand. értek. is. (Bp. 1955)
Über die Iteration reeller Funktionen. I–II. (Publicationes Mathematicae, 1960–1965)
A valós függvények iterálásáról. Doktori értek. (Bp., 1970).

Irodalom

Irod.: Gyires Béla: B. B. (Publicationes Mathematicae, 1991).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője