Barna Péter
Barna Péter

2024. február 24. Szombat

Barna Péter

jogász

Születési adatok

1920. december 19.

Budapest

Halálozási adatok

1969. augusztus 3.

Budapest


Család

Sz: Barna Ernő (1884–1942) ügyvéd, Grünfeld Vilma (†1951). Apja Fegyverneken gyakorló ügyvéd, az I. vh.-ban súlyosan megsebesült, anyja egy aranyosgyéri cipész leánya. F: Kenedi Vera tisztviselő. Testvére: Barna György esztergályos és Frank Tiborné Barna Zsuzsanna minisztériumi tisztviselő. Fia: Barna István (1951. jan. 4.).

Iskola

Püspökladányban és Kisújszálláson tanult, a kisújszállási gimnáziumban éretts. (1938), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen jogot hallgatott (1938–1939), a bp.-i Pázmány Péter Tudományegyetemen állam- és jogtud. doktori okl. szerzett (1948), bírói és államügyészi szakvizsgát tett (1951), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1955), doktora (1960).

Életút

A Jászsági Gabona Vállalat tisztviselője (1938–1940), a Sík és Deák Vállalat csengődi erdőkitermelésének vezetője (1940–1941), a Barta és Társa Cég kerékpáros kifutója és csomagolója (1941), az óradnai Moldován Fakitermelés tisztviselője (1941–1942); munkaszolgálatos (1942. máj.–1944). A II. vh. után a Globus Hírlap és Könyvterjesztő Vállalat vidéki szervezője (1944–1945), a bp.-i VIII. kerületi Rendőrkapitányság nyomozócsoportjának helyettes vezetője (1945. máj.–1946), a bp.-i Rendőrfőkapitányság gazdasági ügyekkel foglalkozó II. alosztálya operatív csoportjának vezetője, majd a szabotázs-elhárítás osztály helyettes vezetője (1948–1950). A Katonai Ügyészség Államvédelmi Kirendeltségének vezető ügyésze (1950–1951); államvédelmi alezredesi rangban (1950-től), az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) Vizsgálati Főosztályának jogügyi szakértője (1951–1956), az ÁVH II/B Jogügyi Alosztályának vezetője (1956–1957), a forradalom idején fegyverrel védte a bp.-i Gyorskocsi utcai ÁVH-t és Katonai Börtönt (1956). Az MTA–TMB rövidített büntetőjogi aspiránsa (1953–1955). Az Országos Rendőrfőkapitányság Politikai Nyomozó Főosztálya Vizsgálati Osztályának főelőadója (1957–1960), egyúttal a BM Akadémia tanszékvezető tanára (1959–1960), az ELTE ÁJTK Büntetőjogi Tanszék egy. docense (1959–1960), tanszékvezető egy. tanára (1960. aug. 10.–1969). Büntetőjoggal, az állam biztonsága elleni bűntettek jogi problémáival fogl., jelentős szerepet vállalt az új BTK kodifikációs munkálataiban. 1956 után elsőként határozta meg a szocialista állam elleni ún. ellenforradalmi bűncselekmény fogalmát (1957).

Elismerés

Államvédelmi Érem (arany fokozata, 1955).

Főbb művei

F. m.: A bűnösség és a szocialista jogtudat néhány összefüggése. Kand. értek. (Bp., 1955)
A magyar büntetőtörvényhozás fejlődésének vázlata a felszabadulástól. (Bp., 1956)
Az állam belső biztonsága elleni bűntettek. Monográfia. (Jogi kézikönyvtár 1. Bp., 1958
oroszul és németül is)
Büntetőjogi ismeretek. (2. jav. és bőv. kiad. Bp., 1958)
Elméleti problémák az állam elleni bűntettek körében. Doktori értek. (Bp., 1960)
A szocialista állam büntetőjogi védelme. (Bp., 1961)
Jogesetek a büntető eljárásjog köréből. (Bp., 1963)
Büntető eljárási jog. Egy. jegyz. Király Tiborral. (Bp., 1963)
Magyar büntető eljárási jog. 1–2. Egy. tankönyv. Király Tiborral, Szabó Lászlónével. (Bp., 1963-1966
2. kiad. 1971)
A bűnüldözés elvi kérdései. (Bp., 1971).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője