Baross Károly
Baross Károly

2024. május 18. Szombat

Baross Károly, bellusi

mezőgazdasági szakíró, politikus

Születési adatok

1865. február 28.

Deménd, Hont vármegye

Halálozási adatok

1905. január 3.

Budapest


Család

Sz: Baross Pál királyi tanácsos, szenterzsébeti Forster Anna. Testvére: Baross János (1875–1926) jogász, agrárpolitikus.

Iskola

Középiskoláit az esztergomi bencés gimnáziumban és a nagyszombati konviktusban végezte, a magyaróvári gazdasági akadémián két évet végzett (1888-ig).

Életút

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) segédtitkára (1888–1889), titkára (1889–1896), a Magyar Agrár- és Járadékbanknak a szőlők felújítására fordítandó kölcsönökkel foglalkozó osztályának vezetője (1896–1901), agrárprogrammal a Szabadelvű Párt ogy.-i képviselője (Bodajki választókerület, 1901–1903), de betegsége (idegbaj) miatt lemondott, s haláláig szanatóriumban élt (1903–1905). A szőlőművelés és borászat problémáival fogl., jelentős szerepet játszott a filoxéra által tönkretett magyarországi szőlők rekonstrukciójában. A magyar szövetkezeti mozgalom egyik vezető egyénisége, Zigány Zoltánnal együtt kezdeményezte a bor- és csemegeszőlő értékesítését elősegítő pinceszövetkezetek (az Országos Központi Hitelszövetkezet tagjaiként) megalakulását. Elsőként írt tanulmányt az elsősorban a szegények között terjedő pellagra nevű endemikus bőrbetegségről.

Elismertség

A Magyar Gazdák Hadseregellátási Szövetkezetének ügyvivője (1888), a Magyar Bortermelők Egyesületének alelnöke.

Szerkesztés

A Gazdasági Lapok (1888), a Borászati Lapok (1889–1897), az OMGE hivatalos lapja, a Köztelek szerkesztője (1891–1893). A Hazánk című lap és nyomdai vállalata (1893) és a Független Ujság alapítója (1894).

Főbb művei

F. m.: Szőlőink újjáalakítása. Jelentés az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által … rendezett szőlészeti tanulmányútról. (Bp., 1890)
A mezőgazdasági érdekképviselet szervezése. (Bp., 1892)
Magyarország földbirtokosai. Az összes 100 holdnál többel bíró magyar birtokosok névsora. Sajtó alá rend. (Bp., 1893)
Földmívelési költségvetésünk az 1893. évre (Köztelek, 1893)
Földmívelési politikánk. (Bp., 1894)
A román búza és a malmok. (Bp., 1894)
A Pilis-szántón létesítendő „Ilona”-nyaralótelep leírása. (Bp., 1895)
Vámpolitikánk. (Bp., 1895
németül: 1896)
Magyar agrárpolitika. Megjegyzések Tisza István „Magyar agrárpolitika” című röpiratára. (Hazánk, 1897)
Az éhség őrültjei. A pellagra Magyarországon. A pellagra Olaszországban. – A pellagra betegség. Mi a teendő? (Hazánk–Köztelek, 1899)
A pinceszövetkezetekről. Útmutatás a szőlősgazdáknak. Zigány Zoltánnal (Bp., 1899
szlovákul, románul és szerb nyelven is)
A szőlőművelés politikája. (Bp., 1900)
Franciaország szőlőművelése. Drucker Jenővel. (Borászati Lapok, 1901)
Programmbeszéde. Moór 1901. szept. 22. (Mór, 1901).

Irodalom

Irod.: B. K. (Borászati Lapok, 1905)
Bellusi B. K. (Köztelek, 1905)
Liptai Albert: B. K. élete és működése. 1865–1905. (Bp., 1911).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője