Baróti Lajos
Baróti Lajos

2021. október 28. Csütörtök

Baróti Lajos

történész, irodalomtörténész

Névváltozatok

1884-ig Grünn

Születési adatok

1856. augusztus 26.

Haulikfalva, Torontál vármegye

Halálozási adatok

1933. március 13.

Budapest


Család

Apja r. k. néptanító volt.

Iskola

Gimnáziumi tanulmányait Szegeden és Temesvárott végezte (1868–1875). A bp.-i tudományegyetemen jogot (1875–1877), bölcseletet hallgatott (1877–1879), történelem és földrajz (1879), magyar és német nyelv és irodalom szakos tanári okl. (1881), bölcsészdoktori okl. szerzett (1893).

Életút

A Röser-féle kereskedelmi iskola, a bp.-i V. kerületi polgári leányiskola (1879–1882), az I. kerületi polgári leányiskola r. tanára (1882–1894), a bp.-i VIII. kerületi főreáliskola r. tanára (1895–1905). Számos történelemtankönyvet írt, jelentősek a Bánát helytörténetével foglalkozó munkái. Irodalomtörténészként elsősorban Petőfi Sándor munkásságával, a költőhöz kapcsolódó folklorisztikai hagyománnyal, emlékezetével fogl.

Főbb művei

F. m.: Petőfi újabb reliquiái. (Bp., 1887)
Perjamos. Gross-Becskerek. (Becskerek, 1889)
A bánsági legrégibb német település története. (Temesvár, 1892)
Petőfi költeményeinek első kritikai kiadásáról. (Egyetemes Philologiai Közlöny, 1894)
Délmagyarország XVIII. századbeli történetéhez. 1–3. (Temesvár, 1896–1907)
Petőfi Sándor összes költeményei. Sajtó alá rend. (Bp., 1900)
Petőfi- adomák. (Bp., 1908)
Petőfi a ponyván és a szépirodalomban. (Bp., 1910)
Petőfi a világirodalomban. Többekkel. (Bp., 1911)
tankönyvei: Magyarország története. Középiskola alsó osztály és polgári iskolák számára. Csánki Dezsővel. (Bp., 1891
9. kiad. 1914)
Ezer év. Képek a magyar nemzet történetéből az ifjúság számára. (Bp., 1894
4. kiad. 1905)
A magyar nemzet története. Elemi népiskolák számára. (Bp., 1894
3. kiad. 1901)
Szalay József: A magyar nemzet története. 1–4. Átd. (Bp., 1896–1898)
Huber Alfonz: Ausztria története. 1–3. Átd. (Bp., 1899–1901).

Megjegyzések

Gulyásnál a két Baróti Lajos munkássága összekeverve! Lexikonokban eltérő halálozási adat: márc. 11.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013