Barra Gábor
Barra Gábor

2021. május 14. Péntek

Barra Gábor, homoródákosi

grafikus, litográfus, nyomdász

Születési adatok

1799.

Ákos, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1837. december 17.

Kolozsvár


Iskola

Tanulmányait Debrecenben, Zilahon és a kolozsvári ref. gimnáziumban végezte, a litografálást Bielz Mihály nagyszebeni nyomdájában sajátította el.

Életút

A nagyszebeni nyomda kalligráfusa (1820-as évek), majd a ref. egyház ösztöndíjával hosszabb tanulmányutat tett német városokban, ill. Franciaországban és Angliában. A kolozsvári ref. kollégium kő- és könyvnyomdájának vezetője (1831–1837).

A 19. sz. elejének egyik jelentős nyomdásza, tipográfusa. Nevéhez fűződik a kolozsvári nyomda litográfiával történő bővítése. Az ő nyomdájában jelent meg az Egyházi Beszédek Gyűjteménye című folyóirat, kinyomtatta Salamon József Erdélyi Prédikátori Tárának időnként megjelenő füzeteit, továbbá számos tankönyvet és egyéb iskolai kiadványt. Elsősorban az ő fellépésének köszönhető, hogy gr. Rhédei Ádám jelentős összegett hagyományozott a kolozsvári tipográfia javára. Az ő tanítványa volt Barabás Miklós. Tüdővészben halt meg.

Irodalom

Irod.: Csiszár Sámuel: Néhai Ákosi B. G. … halotti gyász innepén … mondott tiszteleti beszéd. (Kolozsvár, 1838).

Megjegyzések

*MÉL I., UMÉL I. téves halálozási adat: dec. 18.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013