Barra Gábor
Barra Gábor

2022. szeptember 25. Vasárnap

Barra Gábor, homoródákosi

grafikus, litográfus, nyomdász

Születési adatok

1799.

Ákos, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1837. december 17.

Kolozsvár


Iskola

Tanulmányait Debrecenben, Zilahon és a kolozsvári ref. gimnáziumban végezte, a litografálást Bielz Mihály nagyszebeni nyomdájában sajátította el.

Életút

A nagyszebeni nyomda kalligráfusa (1820-as évek), majd a ref. egyház ösztöndíjával hosszabb tanulmányutat tett német városokban, ill. Franciaországban és Angliában. A kolozsvári ref. kollégium kő- és könyvnyomdájának vezetője (1831–1837).

A 19. sz. elejének egyik jelentős nyomdásza, tipográfusa. Nevéhez fűződik a kolozsvári nyomda litográfiával történő bővítése. Az ő nyomdájában jelent meg az Egyházi Beszédek Gyűjteménye című folyóirat, kinyomtatta Salamon József Erdélyi Prédikátori Tárának időnként megjelenő füzeteit, továbbá számos tankönyvet és egyéb iskolai kiadványt. Elsősorban az ő fellépésének köszönhető, hogy gr. Rhédei Ádám jelentős összegett hagyományozott a kolozsvári tipográfia javára. Az ő tanítványa volt Barabás Miklós. Tüdővészben halt meg.

Irodalom

Irod.: Csiszár Sámuel: Néhai Ákosi B. G. … halotti gyász innepén … mondott tiszteleti beszéd. (Kolozsvár, 1838).

Megjegyzések

*MÉL I., UMÉL I. téves halálozási adat: dec. 18.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője