Bársony János
Bársony János

2021. október 26. Kedd

Bársony János

orvos, szülész-nőgyógyász

Születési adatok

1860. július 31.

Nagykároly, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1926. február 28.

Budapest


Család

Sz: Bársony János gazdatiszt, Fásy Lujza. Testvére: Bársony István (1855–1928) író.

Iskola

Orvosi tanulmányait Bécsben kezdte, majd a bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1884), a szülészeti műtéttanból magántanári képesítést szerzett (1891).

Életút

A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem Szülészeti Klinikáján Kézmárszky Tivadar gyakornoka, egy. tanársegéd (1884–1903) és az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika magántanára (1891–1903), a szülészet és nőgyógyászat ny. r. tanára és a klinika igazgatója (1903–1926), az egyetem rektora (1922–1923); közben a Vöröskereszt bp.-i Erzsébet Kórházának főorvosa is (1901–1903). Szülészeti műtéttannal fogl. Jelentős eredményeket ért el a méhen kívüli terhesség műtéti megoldásai, a gyermekágyi láz gyógyítása terén. Szélsőséges nacionalista nézeteket vallott, a bp.-i tudományegyetemen a numerus clausus egyik bevezetője és támogatója.

Elismertség

A Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete (MONE) alapító tagja.

Főbb művei

F. m.: Szülészet dióhéjban. (Bp., 1902)
A gyermekágyi lázról. (Bp., 1912)
Szülészeti és szülészeti műtéttani jegyzetek. B. J. előadásai nyomán összeáll. Kubányi Endre. (Bp., 1920
2. bőv. kiad. 1925)
Az egészséges és beteg női test hygiénéjéről fürdőorvosi szempontból. (Orvosi Hetilap, 1925).

Irodalom

Irod.: B. J. (Orvosi Hetilap, 1926)
Morelli Gusztáv: B. J. (Fogorvosi Szemle, 1926)
Bársony-emlékkönyv. B. J. professor halálának első évfordulójára. (Bp., 1927)
Kovács Ferenc: B. J. Emlékbeszéd. (MONE Orvostársadalmi Szemle, 1936)
Hüttl Tivadar: B. J. serlegbeszéd. (Bp., 1938)
Vörös László: Adatok a Horthy-korszak egyetemi orvoskarainak társadalomszemléletéről és társadalmi meghatározottságáról. (Orvostörténeti Közlemények, 1965)
N. Szegvári Katalin: Numerus clausus rendelkezések az ellenforradalmi Magyarországon. (Bp., 1988).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013