Bársony János
Bársony János

2022. augusztus 16. Kedd

Bársony János

orvos, szülész-nőgyógyász

Születési adatok

1860. július 31.

Nagykároly, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1926. február 28.

Budapest


Család

Sz: Bársony János gazdatiszt, Fásy Lujza. Testvére: Bársony István (1855–1928) író.

Iskola

Orvosi tanulmányait Bécsben kezdte, majd a bp.-i tudományegyetemen orvosdoktori okl. (1884), a szülészeti műtéttanból magántanári képesítést szerzett (1891).

Életút

A bp.-i tudományegyetem, ill. a Pázmány Péter Tudományegyetem Szülészeti Klinikáján Kézmárszky Tivadar gyakornoka, egy. tanársegéd (1884–1903) és az I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika magántanára (1891–1903), a szülészet és nőgyógyászat ny. r. tanára és a klinika igazgatója (1903–1926), az egyetem rektora (1922–1923); közben a Vöröskereszt bp.-i Erzsébet Kórházának főorvosa is (1901–1903). Szülészeti műtéttannal fogl. Jelentős eredményeket ért el a méhen kívüli terhesség műtéti megoldásai, a gyermekágyi láz gyógyítása terén. Szélsőséges nacionalista nézeteket vallott, a bp.-i tudományegyetemen a numerus clausus egyik bevezetője és támogatója.

Elismertség

A Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete (MONE) alapító tagja.

Főbb művei

F. m.: Szülészet dióhéjban. (Bp., 1902)
A gyermekágyi lázról. (Bp., 1912)
Szülészeti és szülészeti műtéttani jegyzetek. B. J. előadásai nyomán összeáll. Kubányi Endre. (Bp., 1920
2. bőv. kiad. 1925)
Az egészséges és beteg női test hygiénéjéről fürdőorvosi szempontból. (Orvosi Hetilap, 1925).

Irodalom

Irod.: B. J. (Orvosi Hetilap, 1926)
Morelli Gusztáv: B. J. (Fogorvosi Szemle, 1926)
Bársony-emlékkönyv. B. J. professor halálának első évfordulójára. (Bp., 1927)
Kovács Ferenc: B. J. Emlékbeszéd. (MONE Orvostársadalmi Szemle, 1936)
Hüttl Tivadar: B. J. serlegbeszéd. (Bp., 1938)
Vörös László: Adatok a Horthy-korszak egyetemi orvoskarainak társadalomszemléletéről és társadalmi meghatározottságáról. (Orvostörténeti Közlemények, 1965)
N. Szegvári Katalin: Numerus clausus rendelkezések az ellenforradalmi Magyarországon. (Bp., 1988).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője