Bartal Andrea
Bartal Andrea

2021. október 24. Vasárnap

Bartal Andrea, Mayer Istvánné

pedagógus

Születési adatok

1948. szeptember 13.

Budapest

Halálozási adatok

2001. március 3.

Budapest


Család

Sz: Bartal Ferenc, a 20. sz. Volán Vállalat jogtanácsosa, jogi osztályvezetője, Boda Erzsébet (†1980). F: 1974-től Mayer István gépészmérnök. Fia: Mayer András (1977. aug. 22.).

Iskola

A bp.-i Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban éretts. (1967), az ELTE TTK-n matematika–fizika–pedagógia szakon végzett (1972), pedagógiából doktorált (1974).

Életút

Az ELTE TTK Neveléstudományi Tanszék tanársegéde (1972–1977), egy. adjunktusa (1977–1986), tanszékvezető egy. docense (1986–1992), egyúttal a bp.-i Budai Nagy Antal Gimnázium tanára is (1979-től). A Független Pedagógus Fórum alapító tagja (1990), a Gimnáziumok Országos Szövetsége választmányi tagja (1995-től). Matematikai statisztikával, a matematikaoktatás módszertanával fogl. Éveken át tanulmányozta a tanulók nagyobb aktivitását biztosító tanítási–tanulási folyamat sajátosságait, s tapasztalatai alapján számos kísérleti tankönyvet, ún. munkatankönyvet, feladatlapot, szöveggyűjteményt és egyéb segédkönyvet írt és szerkesztett. Munkatankönyve 1980-ban választható tankönyvként országos bevezetésre került.

Elismertség

Az MTA Pedagógiai Bizottság tagja.

Elismerés

Beke Manó-emlékdíj (1979).

Főbb művei

F. m.: Beszámoló két gimnáziumi kísérletről. Szerk. (Bp., 1974)
Az oktatás és nevelés összefüggései számokban. Mesterházi Máriával. (Pedagógiai Stúdium, 1974)
A programozott oktatás alkalmazásának lehetőségei a középiskolai matematikatanításban. Részben egy. doktori értek. is. (Magyar Pedagógia, 1976)
A tanulók önálló munkájára építő matematikatanítás lehetőségei a középiskolában. Pálfalvi Józsefnével. (Bp., 1976)
Didaktikai olvasmányok. Szerk. Buzás Lászlóval. (Bp., 1977)
A tanulási folyamat irányításának néhány kérdése. Pálfalvi Józsefnével. (Bp., 1978)
Válogatás a matematikai statisztikából. (Pedagógiai Stúdium, 1980)
Matematikai munkatankönyv. 1–4. Pálfalvi Józsefnével. (Bp., 1980–1984)
Tankönyvi útmutató a matematikai munkatankönyvhöz. 1–4. Pálfalvi Józsefnével. (Bp., 1980–1984
új kiad. 1990)
A problémamegoldató, felfedeztető tanulás kérdései a középiskolai matematikatanításban. Pálfalvi Józsefnével. (Pedagógiai Stúdium, 1981)
Adatgyűjtés és statisztikai elemzés a pedagógiai gyakorlatban. Széphalmi Ágnessel. (Bp., 1982)
Munkatankönyvek a tanítási–tanulási folyamatban. (Magyar Pedagógia, 1986)
Alternatív program 10–18 éveseknek. Fürstné Kólyi Erzsébettel. (Iskolakultúra, 1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013