Bartha Béla
Bartha Béla

2021. október 17. Vasárnap

Bartha Béla, deési

jogász

Születési adatok

1861. október 27.

Fülesd, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1914. január 26.

Tiszafüred


Család

Sz: Bartha Mór (1830–1912) ev. lelkész.

Iskola

Az iglói evangélikus gimnáziumban éretts. (1879), a sárospataki református jogakadémián tanult (1879–1882), a bp.-i tudományegyetemen jog- (1887) és államtud. doktori okl. szerzett (1889).

Életút

Lipcsey József tiszafüredi földbirtokosnál, majd Újfalun (Fehér vm.), gr. Zichy Jánosnál nevelő (1883-ig), Bp.-en ügyvédjelölt (1883– 1887), az eperjesi evangélikus jogakadémia (1887–1891), a sárospataki (1891–1895), a debreceni református jogakadémia (1895– 1905), a selmecbányai bányászati főiskola r. tanára (1905–1910), nyugdíjazták (1910). Miskolcon, majd elméje elborulása után haláláig Tiszafüreden élt. A tiszai református egyházkerület világi aljegyzője (1902–1905). Polgári joggal, pénzügyi joggal, közigazgatási joggal fogl.

Elismertség

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagja (1891–1905).

Szerkesztés

Az őrálló című protestáns irányzatú lap szerkesztője (1894–1896), a Debreceni Protestáns Lap társszerkesztője (1898).

Főbb művei

F. m.: Statisztikai tanulmányok a magyar protestantizmusról. (Protestáns Szemle, 1890)
A házassági jog reformja. (Kassa, 1891)
A házassági jog kérdése. (Kassai Jogi Közlöny, 1891)
Pár szó a jogi oktatás reformjához. (Bp., 1891)
Toldozás vagy reform? (Eperjes, 1891)
A polgári házasság és a házassági bíráskodás. (Bp., 1892)
A placetum. (Protestáns Szemle, 1893)
A magyar jövedéki büntető eljárás. (Debrecen, 1898)
A magyar államgazdaságtan tan- és kézikönyve. I–II. (Debrecen, 1900–1901)
A magyar közigazgatási jog tankönyve. I–II. (Debrecen, 1900–1901)
A magyar pénzügyi jog vázlata. (Pozsony–Bp., 1900)
A debreceni ev. ref. főiskola tanári karának munkálata a kollégium korszerű fejlesztése tárgyában. (Debrecen, 1900)
A jogi szakoktatás és államvizsgálati rendszer reformja. (Debrecen, 1902)
A magyar közigazgatási és belügyi közigazgatási jog tankönyve. (Selmecbánya, 1908)
ford.: Laveley Emil egyházpolitikai tanulmányai. I–II. füz. (Debrecen, 1893)
Laveley Emil: A klerikális párt Belgiumban. (Debrecen, 1893)
Laveley Emil: A pápaság jövője. (Debrecen, 1893)
Laveley Emil: A katholikus népek jövője. (Debrecen, 1893)
Laveley Emil: A tulajdon és kezdetleges alakjai. I–II. (Bp., 1897–1898).

Irodalom

Irod.: Mitrovics Gyula: B. B. (Debreceni Protestáns Lap, 1914)
Szlávik Mátyás: B. B. (Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1914).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013