Bartha Ferenc
Bartha Ferenc

2021. november 30. Kedd

Bartha Ferenc

biológus, geológus, paleontológus

Névváltozatok

Tóvölgyi Ákos

Születési adatok

1917. április 24.

Delnice, Modrus-Fiume vármegye

Halálozási adatok

1995. január 11.

Budapest


Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz–biológia–kémia szakos tanári okl. (1939), bölcsészdoktori okl. szerzett (1940), majd Berlinben állami ösztöndíjjal képezte magát (1940–1943).

Életút

Az Országos Természettudományi Múzeum, ill. a Magyar Természettudományi Múzeum Föld- és őslénytárának muzeológusa, közben a Tár mb. igazgatója is (1944–1950), a Magyar Állami Földtani Intézet őslénytani és Múzeumi Osztálya, ill. őslénytani Osztálya főmuzeológusa (1950–1968), nyugdíjas tud. tanácsadója (1968–1970-es évek). Biosztratigráfiával, malakológiai kutatásokkal, elsősorban Magyarország felső-miocén (pannoniai) rétegtanával, környezetváltozásának és fejlődéstörténetének újrarajzolásával fogl. Az általa bevezetett finomrétegtani tömegvizsgálati módszerrel számos felszíni feltárás és fúrás molluszkafaunáját dolgozta fel (1965-től). A faunával egyidejűleg az üledékvizsgálatok eredményeit is elemezte, és ez a komplex értékelés végül is 13 magyarországi pannoniai biofácies kijelölését tette lehetővé (1971). A fauna finomrétegtani vizsgálata és származási kapcsolata segítségével új alapokra helyezte az ún. pannoniai emelet biosztratigráfiai felosztását. Alapvetően új eredményeket ért el egy-egy ma élő rokonfaj általános biológiai törvényszerűségeinek feltárása terén. Tud. népszerűsítő tevékenysége is jelentős: népszerű írásait Tóvölgyi Ákos néven jegyezte.

Elismerés

Hantken Miksa-emlékérem (1972).

Főbb művei

F. m.: Néhány hazai Lithoglyphus populáció variációstatisztikai feldolgozása. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1940
részben: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1940)
Pliocén puhatestű fauna Öcsről. (Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve, 1954)
A Heteraster zircensis Szörényi biometrikus vizsgálata. (Földtani Közlöny, 1954)
A várpalotai pliocén puhatestű fauna biosztratigráfiai vizsgálata. (Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve, 1955)
Die pliozäne Molluskenfauna von Balatonszentgyörgy. (Annales Historico Naturales Musei Nationalis Hungarici. Series Nova, 1955)
A Pyrrhocoris apterus L. csáphosszának változákonysága és a csápok rendellenes fejlődése. Cs. Halászfy Évával. (Állattani Közlemények, 1955)
A tabi pannoniai korú fauna (Magyar Állami Földtani Intézet Évkönyve, 1956)
Examen biostratigraphique du complex et houiller du Crétacé supérieur de la partie méridionale de la montagne Bakony. (Acta Geologica, 1962)
Tömegvizsgálati módszerek a biosztratigráfiában. Bp., 1965)
A kulcsi löszfeltárás szelvénye. Krolopp Endrével, Rónai Andrással. (Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése az 1963. évről. Bp., 1966)
A magyarországi pannon biosztratigráfiai vizsgálata. (A magyarországi pannonkori képződmények kutatásai. Szerk. Góczán Ferenc, Benkő Jenő. Bp., 1971)
Gondolatok a hazai pannonra vonatkozó kutatások szemléletfejlődéséről és az adatok korszerű feldolgozásáról. (Földtani Közlöny, 1977).

Irodalom

Irod.: Földünk hazai kincsesházai. Tanulmányok a magyarországi földtudományi gyűjtemények történetéről. Szerk. Kecskeméti Tibor, Papp Gábor. Bp., 1994)
Hála József: B. F. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013