Bartha István
Bartha István

2022. szeptember 25. Vasárnap

Bartha István, dálnokfalvi vitéz

hidrológus

Születési adatok

1919. június 7.

Budapest

Halálozási adatok

2009. augusztus 23.

Budapest


Család

Sz: Borsothy Erzsébet.

Iskola

A bp.-i Bolyai Katonai Műszaki Akadémián végzett (1940), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) általános mérnöki okl. szerzett (1949), a BME Mérnök–Közgazdász Tagozatán tanult (1952–1954). A BME-n doktorált (1973), a műszaki tudomány kandidátusa (1993).

Életút

A II. vh.-ban műszaki utásztisztként szolgát (1943–1945), majd az újonnan szervezett Műszaki Hadosztály keretén belül részt vett a helyreállítási munkákban (1945–1946). A Városépítő Tervező Vállalat (VÁTI, 1949–1950), a Földmérő és Talajvizsgáló Iroda (FTI) tervezőmérnöke (1950–1951), a Közműveket Tervező Vállalat (Közműterv, 1951–1954), a Mélyépítési Tervező Vállalat (Mélyépterv) osztályvezetője (1954–1957). A Mélyépterv műszaki vezetője (1957–1964), ún. kiemelt mérnöke (1964–1968), műszaki és gazdasági szaktanácsadója (1968–1969), szakági főmérnöke (1969–1979), nyugdíjas tanácsadója (1979-től). A BME-n, az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán és a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán a szennyvíztisztítás és a környezetvédelmi szakmérnökképzés mb. előadója. Vezetésével Indiában két üzemi és kísérleti modell-biogázberendezést valósítottak meg. – Lakótelepek, orvosi és kórházi intézmények komplex közművesítésével, elsősorban ipari szennyvíztisztítással foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a szennyvíziszapok víztelenítése terén, különösen fontos a biogáz–biotrágya félszáraz technológiai eljárással történő hulladékhasznosítás magyarországi megvalósítása. Kezdeményezésére az 1990-es évek elején, több helyen megalakult magyarországi faluerőközpontban szerves hulladékból (biogázból, ill. annak termelvényeiből) szolgáltatják a település energiaigényét.

Elismertség

Az MTA Vízgazdálkodás-tudományi Bizottsága tagja. A Magyar Hidrológiai Társaság tb. tagja, a szeniorok tanácsának titkára.

Elismerés

Magyar Érdemrend tiszti keresztje (a kardokkal és a hadiékítménnyel, 1944). Pro Aqua Emlékérem (1977).

Főbb művei

F. m.: Szennyvíztisztításra vonatkozó áramlástani és ülepítési kísérletek. (Mélyépterv Műszaki Közlemények, 1955)
Olajipari szennyvizek tisztítása. Ivicsics Ferenccel. (Hidrológiai Közlöny, 1958)
A trágyagazdálkodás és a biogáz értékesítés műszaki megvilágításban. (Hidrológiai Közlöny, 1958)
Új alakú szennyvíztisztító műtárgy üzemben. – A biogáz mezőgazdasági hasznosítása. (Magyar Építőipar, 1958)
A biogáz- és biotrágya előállító berendezések tervezési irányelvei. (Bp., 1960)
Tejipari szennyvizek tisztítása. (Bp., 1960)
Kecskemét város szennyvíztisztító tervpályázatának műszaki és gazdasági eredményei. (Hidrológiai Közlöny, 1962)
Olajipari szennyvizek tisztítása. (Bp., 1962)
Szemétgyűjtés és komposzttelepek tervezési segédlete. (Bp., 1962)
Biogáz és biotrágya előállító eljárás alkalmazása a mezőgazdasági egységekben. (Bp., 1968)
Üzemi, ipari gép- és fűtőolaj, valamint pakurafogó berendezések. – A nagyüzemi állattenyésztő telepeken keletkező hígtrágya kezelése és értékesítése. (Hidrológiai Közlöny, 1968)
Tározótavak kiképzésének jelentősége olajjal szennyezett vizek elvezetésében. (Műszaki Tervezés, 1969)
Hidrogeokémiai vizsgálatok a Tokaji-hegységből. (Hidrológiai Közlöny, 1970)
Szennyvíztisztító telepek beruházási költségtényezőinek alakulása a hazai és a világirodalmi adatok alapján. (Műszaki Tervezés, 1971)
A nagyüzemi állattenyésztő telepeken keletkező hígtrágya kezelése és értékesítése. Ábrahám Endrével. (Hidrológiai Közlöny, 1972)
Élelmiszeripari szennyvizek tisztítása és hasznosítása. (Bp., 1976)
Szennyvíziszap-kezelés, -szállítás és -elhelyezés költségei. Kiss Györggyel, Müller Lászlóval. (Hidrológiai Közlöny, 1979)
A biogáz és biotrágya a környezetvédelem, a mezőgazdaság, valamint a víz- és energiagazdálkodás tükrében. Hódi Jánossal, Kemény Imrével. (Hidrológiai Közlöny, 1984)
Biogazdálkodás, környezetvédelem. (Bp., 1991)
A települések kommunális- és ipari szennyvizeinek az azokkal összefüggő környezetvédelem elméleti és gyakorlati problémái 1950–1990 között. Kand. értek. (Bp., 1992)
Az összes szerves települési hulladék és melléktermék komplex, a biogáz és biotrágya hasznosításával együttes kezelése. (Hidrológiai Közlöny, 1995)
Szennyvíziszapok centralizált – mezőgazdasági hasznosítás céljára való – kezelése. (Bp., 1997)
szabadalmai: Eljárás és berendezés állati trágyák és mezőgazdasági és/vagy élelmiszeripari hulladékanyagok erjesztésére. (1979)
Eljárás és berendezés a háztáji gazdaságok különböző állattartási trágyáiból, a háztartás szennyvizeiből biogáz és biotrágya előállítására. (1982)
Eljárás nagyüzemi eredetű baromfitrágyákból biogáz, valamint tápdús trágyalé előállítására. (1985).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
A Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei. 1917–2000. Összeáll., szerk. Marczell Ferenc. (Bp., 2000)
Nagy Zoltán: Búcsúzunk kollégánktól. B. I. (Mérnökújság, 2009)
Vágás István: B. I. (Hidrológiai Közlöny, 2010).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője