Bartha József
Bartha József

2021. október 27. Szerda

Bartha József

irodalomtörténész

Születési adatok

1866. december 1.

Sáta, Borsod vármegye

Halálozási adatok

1950. március 10.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1893).

Életút

A nagybecskereki főgimnázium r. tanára (1893–1896), a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Levéltári Osztályának asszisztense (1896– 1898), a bp.-i VIII. kerületi főgimnázium (1898–1908), a bp.-i II. kerületi r. k. főgimnázium r. tanára (1908–1922 és 1924–1933); közben a bp.-i II. kerületi főgimnázium igazgatója és a Ferenc József Nevelőintézet főigazgatója (1922–1924), egyúttal a bp.-i tankerület magyar nyelv és irodalom szakfelügyelője (1924–1933). Magyar irodalomtörténeti, nyelvészeti, stilisztikai kérdésekkel fogl.; számos középiskolai magyar nyelv- és irodalomtankönyvet írt, irodalmi olvasókönyvet állított össze. Élesen támadta a Nyugat írói körét és a baloldali írókat.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (r.: 1916).

Főbb művei

F. m.: A palóc nyelvjárás. (Magyar Nyelvőr, 1893)
A Toldi-monda. Irodalomtörténeti tanulmány. (Katholikus Szemle, 1899)
A magyar katholikus énekköltészet a XVIII. századig. (Katholikus Szemle, 1901)
A magyar művelődés története. (Pozsony–Bp., 1901
2. kiad. 1913)
Aesthetika. (Pozsony–Bp., 1902)
Magyar egyházi énekek a keresztény középkorból. Szerk. (Bp., 1903)
Magyar egyházi énekek a vallási harcok korából. Szerk. (Pozsony, 1904)
Tinódi Sebestyén válogatott krónikás dalai. Szerk. (Pozsony, 1904)
Szemelvények a Margit-legendából. Bev., jegyz. (Bp., 1905)
Alexandriai Szent Katalin verses legendája. Bev., jegyz. (Bp., 1906)
Két nemzedék magyar irodalma. 1875–1925. (Bp., 1926)
Fajiság az irodalomban. (Bp., 1934)
Sajó Sándor válogatott költeményei. Sajtó alá rend. (Bp., 1937)
Az új magyar irodalom kistükre. 1896–1936. (Bp., 1938)
Hulló lombok. Költemények. (Bp., 1939)
Szabad-e Adynak szobrot emelni? (A Cél, 1939)
Faji elem és keresztény szellem irodalmunkban. (Bp., 1941)
tankönyvei: A magyar nemzeti irodalom története. Olvasókönyvvel. (Bp., 1900
3. jav. kiad. 1911)
Magyar nyelvtan mondattani alapon. (Bp., 1900
8. átd. kiad. 1924)
Rendszeres magyar nyelvtan. (Bp., 1902
5. kiad. 1925)
Stilisztika. (Bp., 1903
6. kiad. 1922)
Retorika. (Bp., 1904
5. kiad. 1926)
Irodalmi olvasmányok. Szerk. Prónai Antallal. (Bp., 1905)
Poétika. Prónai Antallal. (Bp., 1905
4. jav. kiad. 1925)
Magyar irodalmi olvasókönyv. Prónai Antallal. (Bp., 190?
3. kiad. 1918)
Az írásművek ismertetése. Prónai Antallal. (Bp., 1909).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013