Bartha Károly
Bartha Károly

2023. december 1. Péntek

Bartha Károly, dálnokfalvi vitéz

politikus, honvéd tábornok

Születési adatok

1884. június 18.

Budapest

Halálozási adatok

1964. november 22.

Linz, Ausztria


Család

Sz: Bartha Kálmán honvédtiszt, Mehrbrodt Anna.

Iskola

A bécsi Katonai Műszaki Akadémián végzett, hadnaggyá avatták a korneuburgi közös vasúti- és távíróezredhez (1904), a bécsi felsőbb műszaki tanfolyamon tanult (1908–1911).

Életút

Csapatszolgálatot teljesített (1904–1908), majd átkerült a hadmérnök-törzskarba (1911). Az I. vh.-t megelőző években, majd a vh. idején Bp.-en és Trientben, különböző magasabb parancsnokságokon szolgált (1911–1918). A Tanácsköztársaság alatt a hadügyi Népbiztosság 62. osztályán, azt követően a Vörös Hadsereg parancsnokságán dolgozott (1918–1919). Az összeomlás után belépett a Nemzeti Hadseregbe (1919), ahol kezdetben műszaki beosztásokat látott el (1919–1921), a Honvédség Főparancsnokának műszaki előadója (1921. dec. 1.–1930. ápr. 30.) ezredesi rangban (1922), majd ún. műszaki szemlélője tábornoki rangban (1930. máj. 1.–1932), a Honvédelmi Minisztérium (HM) anyagi csoportfőnöke (1932–1936), katonai főcsoportfőnöke és a honvédelmi miniszter állandó helyettese (1936. jan. 13.–1938. nov. 14.); altábornagyi (1936. máj. 1.), utóbb táborszernagyi rangban (1938. nov. 1.). Honvédelmi miniszter (1938. nov. 15.–1942. szept. 24.), a kinevezéssel egyidőben szolgálaton kívüli viszonyba helyezték. Magyar kir. titkos tanácsos (1939-től). A németekkel való katonai-politikai együttműködés feltétlen híve, szorgalmazta Magyarország belépését a II. vh.-ba, ill. részvételét a Szovjetunió elleni háborúban. Felmentése után nyugalmazták, visszavonult a közélettől. A II. vh. utolsó hónapjaiban Németországba távozott. Onnan Venezuelába emigrált, ahol út- és vasútépítő mérnökként dolgozott. Később visszatelepült az ausztriai Linzbe.

Irodalom

Irod.: Szakály Sándor: A magyar katonai elit. 1938–1945. (Bp., 1987)
Honvédelmi miniszterek. 1848–1994. (Bp., 1994).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője