Bartheldy István
Bartheldy István

2021. október 18. Hétfő

Bartheldy István, zsarnóczai

honvéd tábornok

Születési adatok

1854. augusztus 18.

Zsarnócza, Bars vármegye

Halálozási adatok

1929. május 26.

Budapest


Iskola

A bécsi Katonai Műszaki Akadémián végzett, hadnaggyá avatták a krakkói cs. és kir. 3. tábori tüzérezredhez (1877), bécsi Hadiiskolát végzett (1890?).

Életút

Ezredénél, később a bp.-i cs. és kir. 10. és a bécsújhelyi cs. és kir. 6. tüzérezrednél csapatszolgálatot teljesített (1877–1887), ütegtisztként részt vett Bosznia elfoglalásában (1878). A honvédséghez került (1887), a Hadiiskola elvégzése után vezérkari tisztként a pozsonyi 13., a bp.-i 1., a miskolci 10. és a besztercebányai 16. honvéd gyalogezredeknél szolgált (1890–1892). A Ludovika Akadémia r. tanára (1892–1895), a 10. honvéd gyalogezred zászlóaljparancsnoka (1895–1896), a bp.-i I. honvédkerület parancsnokának vezérkari főnöke (1896–1900), a honvéd lovassági felügyelő vezérkari főnöke (1900–1901), a brassói 24. honvéd gyalogezred (1901–1906), majd a Ludovika Akadémia parancsnoka (1906–1908). A kolozsvári 75. honvéd gyalogdandár parancsnoka vezérőrnagyi rangban (1908), altábornagyként a kassai III. honvédkerület parancsnoka (1911). Az I. honvédkerület parancsnoka (1911–1914), a kolozsvári 38. honvéd gyaloghadosztály parancsnoka az orosz harctéren (1914 vége–1915 nyara). Az I. honvédkerület ún. mozgó ellenőrző bizottságának elnöke (1916–1917). Nyugállományba helyezésekor táborszernagyi címet és jelleget kapott.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013