Bartl Lőrinc
Bartl Lőrinc

2024. április 21. Vasárnap

Bartl Lőrinc

teológus, római katolikus pap

Születési adatok

1909. április 27.

Dorog

Halálozási adatok

1983. január 16.

Esztergom


Iskola

A bécsi Pazmaneumban teológiát tanult (1929–1934), Bécsben pappá szentelték (1934), a római Biblikus Intézet ösztöndíjasa (1934– 1937).

Életút

A bp.-i vári (I. kerület) plébánia káplánja (1937), a Németországban dolgozó magyar mezőgazdasági munkások lelki gondozója (Berlinben, 1937–1938), Dorogon káplán (1938–1939), az esztergomi leánygimnáziumban a hittan r. tanára (1939–1945), egyúttal az esztergomi érseki tanítóképző intézet prefektusa (1939–1941), majd a szeminárium gondnoka (1941–1945). A Hittudományi Főiskolán a szentírástudomány r. tanára, ill. főisk. tanára (1945–1980); közben az Esztergomi Papnevelő Intézet igazgatója (1969– 1975). A Papi Nyugdíjintézet igazgatója is (1959–1980). Az esztergomi székeskáptalanban mesterkanonok (1964), őrkanonok (1977). Aktívan részt vett a r. k. papi békemozgalomban.

Irodalom

Irod.: Homolay Károly: Lönci bácsi. (Katolikus Szó, 1983. 3.)
B. L. emlékezete. (Új Ember, 1983. 7.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője