Bartóky József
Bartóky József

2023. december 3. Vasárnap

Bartóky József, abarai

író

Születési adatok

1865. november 27.

Békéscsaba

Halálozási adatok

1928. július 4.

Zebegény


Család

Sz: Bartóky István földbirtokos, Szulimán Jolán. F: Székács Júlia. Leánya: Bartóky (Szőnyi) Melinda, Szőnyi István (1894–1960) festőművész felesége.

Iskola

A nagyváradi jogakadémián tanult, a bp.-i tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1888).

Életút

Budapesten ügyvédgyakornok (1888–1890), Békés vm. szolgabírója (Orosházán, 1890–1894), főjegyző (Gyulán, 1890–1897), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) osztálytanácsosa (1897–1904), miniszteri tanácsosa (1904–1910), államtitkára (1910–1917), nyugdíjazták (1918). Nevéhez fűződik az FM valamennyi szociális törvényjavaslatának elkészítése (1898–1917). Kezdeményezésére indult meg a munkásház-építési akció, majd megszervezte a gazdasági munkáspénztárt, a gazdasági munkásközvetítést és a községi népkönyvtárak felállítását. Nyugalomba vonulása után kizárólag szépirodalommal fogl., a konzervatív irodalom ismert képviselőjeként elsősorban elbeszéléseket és gyermekmeséket írt. Írásai az egyszerű életbölcsességet humoros hangulattal közlő, zárt cselekményű, csendesen tagolt epikai formájú elbeszélések voltak. Zsuzsi c. „drámai miniatűrjét” a Nemzeti Színház mutatta be (1926).

Emlékezet

Zebegényben nyaralót vásárolt (1905), később ide költözött Szőnyi István festőművész is (az utcát később Bartóky Józsefről nevezték el). Az épület és a hozzátartozó kert ad otthont a Szőnyi István Emlékmúzeumnak (1967-től). Szépirodalmi munkáit (1915–1924) a Franklin Kiadó adta ki (1922–1927).

Elismertség

A Kisfaludy Társaság (r.: 1922), a Petőfi Társaság tagja (1924). A Magyar Irodalmi Társaság, az Aurora Kör és az Országos Iparművészeti Társaság t. tagja.

Főbb művei

F. m.: A gazdasági munkásügyekről. (Bp., 1902)
A gazdasági munkásügyi törvények, rendeletek, határozatok gyűjteménye. Összeáll. (Bp., 1902)
A gazdasági munkástörvény 1898. II. törvénycikk magyarázata. (Bp., 1907)
A földmívelésügyi igazgatásra vonatkozó összes törvények és rendeletek. I–II. Összeáll. (Bp., 1910)
irodalmi művei: Magyar fabulák. Beöthy Zsolt előszavával. (Bp., 1921)
őszi esték. Elb.-ek. Rákosi Jenő előszavával. (Bp., 1922)
Télben. Elb.-ek. (Bp., 1923)
Mécsvilág. Elb.-ek. (Bp., 1922)
Finom fickók. Képes könyv. (Bp., 1924)
Szivárvány. Elb.-ek. (Bp., 1924)
Forgács. Elb.-ek. (Bp., 1926)
Jelenések. Szőnyi István rézkarcaival. Bibliofil kiadás. (Bp., 1926)
Semper idem. Elb.-ek. (Bp., 1926)
Egyedül. Elb.-ek. (Bp., 1927)
Zsuzsi. Dramolett. (bem.: bp.-i Nemzeti Színház, 1926. ápr. 20.
Kolozsvár, 1927)
Új magyar fabulák. Sajtó alá rend. Szász Károly. (Gyoma, 1929).

Irodalom

Irod.: Schöpflin Aladár: B. J. (Nyugat, 1928)
Kosztolányi Dezső: B. J. (Budapesti Szemle, 1930
K. D.: Egy ég alatt. Bp., 1977)
Nagy Imre: B. J. (Pécs, 1938)
Klemmné Németh Zsuzsa: B. J. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
Dalos László: Zebegényi utca. (Új Ember, 2004. 23.).

Megjegyzések

MÉL I., UMÉL I., egyéb lexikonok téves halálozási adat: 1928. nov. 4.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője