Bartos Attila István
Bartos Attila István

2024. július 14. Vasárnap

Bartos Attila István

mezőgazdasági mérnök

Születési adatok

1938. szeptember 7.

Sárvár

Halálozási adatok

2000. március 4.

Keszthely


Család

Sz: Bartos Lajos pénzügyőr hadnagy, Pécsi Rozália htb. F: 1971-től Dallos Georgina gondnok. Leánya: Bartos Judit (1965), Bartos Noémi Katalin (1973), Bartos Georgina (1974); fia: Bartos Attila László (1975).

Iskola

A Celldömölki Gimnáziumban éretts. (1956), a keszthelyi Mezőgazdasági Akadémián mezőgazdasági mérnöki okl. (1960), az ELTE TTK-n matematika–ábrázoló geometria szakos tanári okl. szerzett (1966), az Agrártudományi Egyetemen (ATE) doktorált (1968), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1978), habilitált (1997).

Életút

A keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia Matematika–Fizika Tanszék, a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem, ill. a PATE Georgikon Mezőgazdaság-tudományi Kar Gazdaságmatematikai Tanszék tanársegéde (1960–1968), főisk. adjunktusa (1968–1970), egy. adjunktusa (1972–1978), egy. docense (1978–1998), egy. tanára (1998. júl. 1.–2000) és a Tanszék vezetője (1972–2000). Az MTA– TMB-n Tóth József aspiránsa (1969–1973). A mezőgazdaságban alkalmazható matematikai módszerekkel (pl.: regressziós függvények, operációkutatás stb.), számítógépes megoldási feladatokkal és modellezéssel (pl.: nemlineáris programozási módszerek), valamint biometriával fogl.

Elismertség

Az MTA Agrárközgazdasági Bizottsága, a Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Agrárökonómiai Szakbizottsága, a VEAB Matematikai és Számítástudományi Szakbizottsága tagja (1978-tól); a Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) Matematikai és Számítástechnikai Szakbizottsága Operációkutatási Munkabizottságának elnöke (1984-től). A New York-i Tudományos Akadémia tagja (1995-től). A Bolyai János Matematikai Társulat és a Neumann János Számítógéptudományi Társaság tagja.

Főbb művei

F. m.: Optimális döntések tejelési próbaabrakok összeállításához. (Keszthely, 1967)
Összefüggések vizsgálata termelőszövetkezetek gazdasági eredményei és állóeszközökkel való ellátottságuk között regresszióanalízissel. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1968)
Állóeszköz-ellátottság és a termelés eredményei közötti összefüggések vizsgálata regresszióanalízissel. (Keszthely, 1969)
Optimális üzemi döntések előkészítése. (Keszthely, 1971)
Matematika és számítástechnika. I. Matematikai módszerek a mezőgazdaságban. (Keszthely, 1972
8. kiad. 1992)
Egy nemlineáris programozási módszer – a marginális programozás alkalmazása a mezőgazdaságban. (Keszthely, 1973)
Matematika és számítástechnika. II. Operációkutatási módszerek a mezőgazdaságban. (Keszthely, 1974
4. kiad. 1993)
Költségfelosztás optimalizálása marginális programozással. (Keszthely, 1975)
A nemlineáris programozási módszerek alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban. Kand. értek. (Keszthely, 1978)
Néhány matematikai módszer alkalmazásának lehetősége az orvosbiológiai kutatásban. Karácsony Istvánnal. (Veszprém, 1980)
A matematika alapjai. Egységes egy. jegyz. (Keszthely, 1990)
Matematikai módszerek az agrárgazdaságban. Egy. tankönyv. (Bp., 1994
2. kiad. 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője