Basch Ferenc
Basch Ferenc

2024. június 19. Szerda

Basch Ferenc

politikus

Névváltozatok

Basch, Franz Anton 

Születési adatok

1901. július 13.

Zürich, Svájc

Halálozási adatok

1946. április 26.

Budapest


Család

Sz: Basch Antal, Amrein Katalin.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – magyar–német szakos tanári (1925) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1927).

Életút

A Magyarországi Német Népművelési Egyesület (= Ungarländischer Deutscher Volksbindungs-Verein) kulturális titkára (1925– 1934), főtitkára (1934–1935), miután erőteljesen tiltakozott az erőszakos névmagyarosítás ellen, öt hónap fogházra ítélték, leváltották és kizárták (1935). A Népinémet Bajtársak (= Volksdeutsche Cameradschaft) vezetője (1935-1938), majd a „népiségvédelmi” kulturális egyesületként induló Magyarországi Németek Népi Szövetsége (= Volksbund der Deutschen in Ungarn) alapító elnöke (1938–1945). A nyilas hatalomátvétel után szorosan együttműködött Szálasi Ferenccel, s részt vett a Koronatanács ülésein is (1944. okt.- 1945. ápr.). Ausztriában az amerikaiak fogságba került, akik kiadták Magyarországnak (1945. máj.). A bp.-i Népbíróság háborús és népellenes bűnökért halálra ítélte (1946. jan.), kivégezték.

A Volksbund vezetőjeként jelentős szerepet játszott abban, hogy a szervezet szoros kapcsolatban, anyagilag függő viszonyban állt a nemzetiszocialista Németországgal, ill. a legfelsőbb német vezetéssel. A bécsi döntés után (1940) a Volksbund a magyarországi német népcsoport elismert vezető ereje lett, legnagyobb taglétszáma a II. vh. idején elérte a 300 ezer főt (1942). Népcsoportvezetőként jelentős toborzópropagandát fejtett ki az SS mellett, s a végsőkig kitartott a magyar nyilasok mellett.

Szerkesztés

A Deutscher Volksbote, a Neue Heimatsblätter és a Schriftenreihe der deutsch-ungarischen Heimatsblätter szerkesztője (1935-től); a Deutsche Zeitung kiadója.

Főbb művei

F. m.: Das Deutschtum in Ungarn. (München, 1926)
Preyer Nepomuk János. Egy elfeledett bánáti német író. Egy. doktori értek. (Német philologiai dolgozatok. 34. Bp., 1927)
Die Deutsche in Ungarn. Für Volk und Jugend. (Berlin, 1934)
Zur Volks- und Volksbewegungsfrage im Banat. 1717–1867. (München, 1936)
A Szegedi Lloyd Társulat története. (Szeged, 1937)
Buch der deutschen Forschungen in Ungarn. (Bp., 1940)
Volksgruppe im Grosseinsatz. Leistungsbericht 1942. der deutsche Volksgruppe in Ungarn. (Bp., 1943).

Irodalom

Irod.: Weidlein, Johann: Der Prozess gegen dr. Franz Anton Basch. (Schorndorf, 1956)
Paul Flach: Franz Anton Basch. (München, 1956)
Spiegel-Schmidt, Friedrich: Franz Anton Basch. (Ulm, 1957)
Tilkovszky Lóránt: A Volksbund szerepe Magyarország második világháborús történetében. (Történelmi Szemle, 1968)
Tilkovszky Lóránt: SS-toborzás Magyarországon. (Bp., 1974)
Tilkovszky Lóránt: Ez volt a Volksbund. A német népcsoport-politika és Magyarország. 1938–1945. (Bp., 1978)
Tilkovszky Loránt: Vád, védelem, valóság. B. F. a népbíróság előtt. (Századok, 1996)
Bertényi Iván, ifj.: B. F. első hazafiatlansági ügye. (Első század. A Tudományos Ösztöndíjpályázat kiemelkedő dolgozatainak szemléje. Történelem – politológia. Összeáll. Váradi Péter. Bp., 1999)
Spannenberger, Norbert: Volksbund. Berlin és Budapest között. (Bp., 2005).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője