Basch Lóránt
Basch Lóránt

2021. december 1. Szerda

Basch Lóránt

irodalomtörténész, jogász

Születési adatok

1885. március 27.

Budapest

Halálozási adatok

1966. március 30.

Budapest


Iskola

A bp.-i tudományegyetemen jog- és államtud. doktori okl. szerzett, majd Budapesten ügyvédi vizsgát tett.

Életút

Budapesten ügyvédi irodát tartott fenn. Baumgarten Ferenc Nándor végrendeletében Babits Mihállyal együtt a Baumgarten- alapítvány jogi kurátorává tette (1927). Tanulmányai, adatközlései főként Babits Mihályra és a Baumgarten-alapítvány és -díj történetére vonatkoznak.

Főbb művei

F. m.: Két literátor. Osvát és Babits. (Irodalomtörténet, 1958)
Babits Mihály összegyűjtött versei. I–VIII. Szerk. Illyés Gyulával, Keresztury Dezsővel. Sajtó alá rend. Rozgonyi Iván. (Bp., 1958–1964)
Egy literáris pör története. (Irodalomtörténet, 1959)
Indulás az öregkorba. (Jelenkor, 1960)
Emlékezés Babits Mihályra. (Jelenkor, 1961)
„A halál pitvarában”. (Jelenkor, 1961)
Adalék az Ady– Babits kérdéshez. (Studia Litteraria, 1964)
A Balázsolás története. (Látóhatár, 1965)
Mester és tanítvány. (Kortárs, 1966)
A Baumgarten-alapítvány történetéből. Tanulmányok, cikkek. Vál., szerk. Téglás János. (Babits Kiskönyvtár. Bp., 2004).

Irodalom

Irod.: Keresztury Dezső: B. L. meghalt. (Élet és Irodalom, 1966. 15.)
B. L. halálára. (Nagyvilág, 1966)
Polcz Alaine: Egy ház, egy kor, egy személyiség. Emléktörmelékek B. L.-ról. (Újhold Évkönyv, 1989)
Tardos János: Klebelsberg nem szerette. Révai megszüntette. A Baumgarten-díj. (Magyar Hírlap, 1995. 259.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013