Báthory Nándor
Báthory Nándor

2024. július 24. Szerda

Báthory Nándor

pedagógus

Születési adatok

1838. május 22.

Liptószentmiklós

Halálozási adatok

1905. november 19.

Budapest


Család

Testvére: Báthory István (1835–1901) orvos, sebész, szülész-nőgyógyász. F: 1882-től Szahlender Ida (1864–) írónő, Szahlender Károly vasútmérnök és Nábráczky Mária leánya. Fia: Báthory László (1883–1905), a halotti ágyánál hunyt el.

Iskola

Középiskolai tanulmányait a pesti kir. katolikus főgimnáziumban végezte (1856), majd festészeti pályára készült: a Marastoni-féle festészeti akadémián tanult (1857-től). A pesti tudományegyetemen tanári vizsgálatot tett (1860-ig).

Életút

Pesten népiskolai tanító és ún. praeparandiai tanár (1857–1866), a pesti, ill. a bp.-i IV. kerületi (belvárosi) főreáliskolában a természetrajz r. tanára (1866–1889), igazgatóhelyettese, ill. igazgatója (1889–1904), királyi tankerületi főigazgatói címmel nyugdíjazták (1904). A belvárosi német nyelvű reáliskola (= Eötvös József Gimnázium) egyik első magyar nyelvű tanára. Számos népszerű természetrajzi, állat- és növénytani tankönyvet és egyéb segédkönyvet írt és szerkesztett. Az egyik első, honfoglalás kori állatcsont-meghatározás szerzője.

Elismertség

A Magyarhoni Földtani Társulat tagja (1875-től).

Szerkesztés

Az Egyetemes Magyar Encyclopaedia munkatársa, a természetrajzi cikkek szerzője (1869).

Főbb művei

F. m.: Nyilatkozat az elemi tanodák ügyében. (Pest, 1861)
Jelentés a Hontmegye Magyarád helységében talált csontok összehasonlító boncztani vizsgálatáról. (Archaeologiai Közlemények, 1867)
Állat- és növénytan a reáliskolák I. és II. osztálya számára. (Bp., 1886
3. kiad. 1900–1902)
Növénytan mindkét nembeli polgári iskolák számára. (Bp., 1889
6. kiad. 1904)
Természetrajz a népiskolák számára. (Bp., 1890
5. kiad. 1907
új kiad. 1924)
Állattan a polgári iskolák számára. (Bp., 1890
6. kiad. 1904)
A természetrajz elemei. (Bp., 1907
új kiad. 1924)
Állattan a gimnáziumok és a reáliskolák számára. (Bp., 1892
2., az új tantervhez alkalmazott kiad. 1902).

Irodalom

Irod.: Báthory Nándorné: A lángész tüzében. Önéletrajz. (Bp., 1928).

Megjegyzések

Wikipedia: téves születési és halálozási és egyéb adatokkal!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője