Báthy László
Báthy László

2021. október 27. Szerda

Báthy László, báthi

politikus, római katolikus pap

Születési adatok

1861. július 13.

Léva, Bars vármegye

Halálozási adatok

1933. augusztus 17.

Esztergom


Iskola

Teológiai tanulmányait a bécsi egyetemen végezte, pappá szentelték (1884. febr. 1.).

Életút

Léva káplánja (1885–1891), plébánosa (1891-től), c. garádi prépost (1899-től), esztergomi kanonok és nagyszombati érseki helynök (1916-tól), komáromi főesperes (1930-tól). A lévai leánynevelő intézet alapító igazgatója. A cseh-szlovákiai hatóságok letartóztatták (1918. nov., a brünni Spielberg foglya), kiutasították az országból (1919. márc.). Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék törvényhatósága küldötteként a Felsőház tagja (1927–1931).

Főbb művei

F. m.: Bars vármegye földrajza. (2. átd. kiad. Léva, 1895)
Imák és énekek. A katholikus tanuló ifjúság használatára. (3. kiad. Léva, 1906)
Útmutatás Jézus Szent Szíve Társulatához és ájtatosságához. (3. kiad. Léva, 1906).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013