Batizfalvy István
Batizfalvy István

2021. december 1. Szerda

Batizfalvy István

pedagógus

Névváltozatok

1849-ig Batisovszky

Születési adatok

1824. október 26.

Rimaszombat, Gömör és Kishont vármegye

Halálozási adatok

1899. október 11.

Budapest


Család

Testvére: Batizfalvy Sámuel (1826–1904) orvos, sebész.

Iskola

Késmárkon (1842–1845), Szarvason a bölcseleti-teológiai tanfolyamon tanult (1846), a sárospataki református kollégiumban jogot végzett (1847).

Életút

A forradalom és szabadságharcban kezdetben, mint honvéd a 2. zászlóaljban szolgált, végül, mint honvéd főhadnagy tette le a fegyvert (1848–1849). A bukás után vidéken, később Pesten nevelő (1850–1851), a rozsnyói evangélikus gimnáziumban a magyar nyelv, a történelem és a földrajz segédtanára (1851–1852), r. tanára (1852–1860), majd a bp.-i evangélikus főgimnáziumban a történelem és a földrajz r. tanára (1860–1880-as évek). Számos népszerű középiskolai történelem- és földrajzkönyv, olvasókönyv, egyéb tankönyv és pedagógiai segédkönyv szerzője és szerkesztője. Összegyűjtötte, népszerű stílusban megírta, és több kötetben kiadta a magyar és a világtörténelem jeles személyiségeinek életrajzát.

Szerkesztés

A Heckenast Gusztáv által kiadott Ismerettár (I–X. köt., Pest, 1859–1864), Az 1861-ki magyar országgyűlés (I–III. köt., Pest, 1861) című kötetek szerkesztője. A Magyar Nép Lapja című folyóirat szerkesztője (1863) és a Házi Kincstár című lap társszerkesztője (Ballagi Mórral, 1861–1863). A Magyar Sajtó és a Pesti Napló állandó külső munkatársa, tárcaírója (1852–1860). Népszerű írásai a fenti lapokon kívül még elsősorban a Házi Kincstárban (1861–1864), a Sárospataki Füzetekben (1862), a Protestáns Képes Naptárban (1862–1864), az Ország Tükrében (1863), a Fővárosi Lapokban (1865–1866), a Magyar Tanügyben jelentek meg (1873– 1875).

Főbb művei

F. m.: Történeti életrajzok. I–II. Ballagi Károllyal. (Pest, 1852)
Aranybánya. Olvasó és gyakorlati könyv. (Pest, 1852
2. kiad. 1860)
Földrajz elemei az algymnasium és ipartanoda első osztályai számára. (Rozsnyó, 1853)
A magyar királyság földrajza iskolai és magánhasználatra. (Rozsnyó, 1861
3. kiad. 1871)
A magyar királyság földrajza. Népiskolák számára. Versekkel. (Rozsnyó, 1861
5. kiad. 1871)
Vezérfonal a világtörténet első oktatásánál. I–III. (Rozsnyó, 1861–1863
3. kiad. 1877)
Magyarország története. Gymnasiumi kézikönyv. 1–2. füz. (Rozsnyó, 1862)
Magyar királyok és vezérek arczképcsarnoka. (Rozsnyó, 1863)
A világtörténet alaprajza a gymnasiumok felső osztályai számára. I–II. (Rozsnyó, 1864–1872)
A magyar nemzet története a nép számára. I. (Rozsnyó, 1865)
Olvasó-könyv ipariskolák és polgári tanodák számára. I–II. Mauritz Rezsővel, Péterfy Sándorral, Torkos Sándorral. (Rozsnyó, 1869)
Keresztyén hittan az evangélikus gymnasiumok felsőbb osztályai számára. (Bp., 1872)
Keresztyén erkölcstan az evangélikus gymnasiumok felsőbb osztályai számára. (Bp., 1873
2. kiad. 1888)
Bibliai ismertetés. (Bp., 1885
7. kiad. 1923)
Magyarok története. (Bp., 1885)
Keresztyén erkölcstan evangélikus népiskolák felsőbb osztályai számára. (Bp., 1889)
A magyarországi protestáns egyház története. Tankönyv az evangélikus gymnasium számára. (Bp., 1888
2. kiad. 1894)
A budapesti ágostai hitvallású főgymnasium története. (Bp., 1895).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013