Batizfalvy István
Batizfalvy István

2024. július 20. Szombat

Batizfalvy István

pedagógus

Névváltozatok

1849-ig Batisovszky

Születési adatok

1824. október 26.

Rimaszombat, Gömör és Kishont vármegye

Halálozási adatok

1899. október 11.

Budapest


Család

Testvére: Batizfalvy Sámuel (1826–1904) orvos, sebész.

Iskola

Késmárkon (1842–1845), Szarvason a bölcseleti-teológiai tanfolyamon tanult (1846), a sárospataki református kollégiumban jogot végzett (1847).

Életút

A forradalom és szabadságharcban kezdetben, mint honvéd a 2. zászlóaljban szolgált, végül, mint honvéd főhadnagy tette le a fegyvert (1848–1849). A bukás után vidéken, később Pesten nevelő (1850–1851), a rozsnyói evangélikus gimnáziumban a magyar nyelv, a történelem és a földrajz segédtanára (1851–1852), r. tanára (1852–1860), majd a bp.-i evangélikus főgimnáziumban a történelem és a földrajz r. tanára (1860–1880-as évek). Számos népszerű középiskolai történelem- és földrajzkönyv, olvasókönyv, egyéb tankönyv és pedagógiai segédkönyv szerzője és szerkesztője. Összegyűjtötte, népszerű stílusban megírta, és több kötetben kiadta a magyar és a világtörténelem jeles személyiségeinek életrajzát.

Szerkesztés

A Heckenast Gusztáv által kiadott Ismerettár (I–X. köt., Pest, 1859–1864), Az 1861-ki magyar országgyűlés (I–III. köt., Pest, 1861) című kötetek szerkesztője. A Magyar Nép Lapja című folyóirat szerkesztője (1863) és a Házi Kincstár című lap társszerkesztője (Ballagi Mórral, 1861–1863). A Magyar Sajtó és a Pesti Napló állandó külső munkatársa, tárcaírója (1852–1860). Népszerű írásai a fenti lapokon kívül még elsősorban a Házi Kincstárban (1861–1864), a Sárospataki Füzetekben (1862), a Protestáns Képes Naptárban (1862–1864), az Ország Tükrében (1863), a Fővárosi Lapokban (1865–1866), a Magyar Tanügyben jelentek meg (1873– 1875).

Főbb művei

F. m.: Történeti életrajzok. I–II. Ballagi Károllyal. (Pest, 1852)
Aranybánya. Olvasó és gyakorlati könyv. (Pest, 1852
2. kiad. 1860)
Földrajz elemei az algymnasium és ipartanoda első osztályai számára. (Rozsnyó, 1853)
A magyar királyság földrajza iskolai és magánhasználatra. (Rozsnyó, 1861
3. kiad. 1871)
A magyar királyság földrajza. Népiskolák számára. Versekkel. (Rozsnyó, 1861
5. kiad. 1871)
Vezérfonal a világtörténet első oktatásánál. I–III. (Rozsnyó, 1861–1863
3. kiad. 1877)
Magyarország története. Gymnasiumi kézikönyv. 1–2. füz. (Rozsnyó, 1862)
Magyar királyok és vezérek arczképcsarnoka. (Rozsnyó, 1863)
A világtörténet alaprajza a gymnasiumok felső osztályai számára. I–II. (Rozsnyó, 1864–1872)
A magyar nemzet története a nép számára. I. (Rozsnyó, 1865)
Olvasó-könyv ipariskolák és polgári tanodák számára. I–II. Mauritz Rezsővel, Péterfy Sándorral, Torkos Sándorral. (Rozsnyó, 1869)
Keresztyén hittan az evangélikus gymnasiumok felsőbb osztályai számára. (Bp., 1872)
Keresztyén erkölcstan az evangélikus gymnasiumok felsőbb osztályai számára. (Bp., 1873
2. kiad. 1888)
Bibliai ismertetés. (Bp., 1885
7. kiad. 1923)
Magyarok története. (Bp., 1885)
Keresztyén erkölcstan evangélikus népiskolák felsőbb osztályai számára. (Bp., 1889)
A magyarországi protestáns egyház története. Tankönyv az evangélikus gymnasium számára. (Bp., 1888
2. kiad. 1894)
A budapesti ágostai hitvallású főgymnasium története. (Bp., 1895).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője