Bátorfi Lajos
Bátorfi Lajos

2021. október 27. Szerda

Bátorfi Lajos

újságíró, író

Névváltozatok

Bibok

Születési adatok

1835. augusztus 20.

Kiskunfélegyháza

Halálozási adatok

1896. május 2.

Nagykanizsa


Család

Sz: Bibok József gazdatiszt, Huszka Ágnes.

Iskola

Iskoláit szülővárosában, Szegeden, Aradon és Pesten végezte.

Életút

Tanulmányai befejezése után, nagybátyja, Huszka József ügyvéd irodájának munkatársa (1853–1854), majd a kiskunfélegyházi árvaszéknél hivatalnok (1854–1858). A Borászati Lapok (1858–1861), a Győri Közlöny mukatársa (1861–1867), a Nagykanizsán kiadott Zala-Somogyi Közlöny, ill. a Zalai Közlöny segédszerkesztője (1867–1871), szerkesztője (1872. jan. 1.–1882; 1887. jan. 1.– 1896: szerkesztője és kiadója is). Hosszabb ideig Konstantinápolyban élt, majd Rómába és Párizsba költözött (1872–1875). A 19. sz. végének egyik jelentős vidéki újságírója. Élénk szerepet játszott Nagykanizsa közéletében. ő adta ki Nagykanizsán Magyarország első hölgyélclapját, a Kandi Klárit (1868. okt.–dec.). Versesköteteket is kiadott, színműveket és útirajzokat írt, ill. Nagykanizsa történetével foglalkozó történeti munkákat írt. Az 1880-as években ő rendezte Nagykanizsa városi levéltárát.

Emlékezet

Nagykanizsán temették el, síremlékét a város 2006-ban felújította.

Szerkesztés

A Borászati Lapok (1858–1861), a Győri Közlöny mukatársa (1861–1867), a Nagykanizsán kiadott Zala-Somogyi Közlöny, ill. a Zalai Közlöny segédszerkesztője (1867–1871), szerkesztője (1872. jan. 1.–1882; 1887. jan. 1.–1896: szerkesztője és kiadója is). Az Adatok Zala megye történetéhez című történeti folyóirat szerkesztője (1876–1878). A Zalai Tanügy című lap szerkesztője és kiadója (1880–1887). A Párisi Lapok szerkesztője (Edelényi Lajossal, 1878).

Főbb művei

F. m.: Bánatos szív. Költeményfüzér. Bibok Lajos néven. (Vác, 1858)
Bánatos szív. Versek. (Pest, 1860)
Nemzeti szikrák. Vers. Minden becsületes honpolgárnak ajánlva. Bibok Lajos néven. (Debrecen, 1861)
Juliska. Népszínmű 3 felvonásban. Bibok Lajos néven. (Győr, 1862)
Darázsfészek. Pikáns színdarabok. (Nagykanizsa, 1868)
111 költemény. 1860–1864. Bibok Lajos néven. (Nagykanizsa, 1869)
Sonettek. A szerző fénynyomatú arczképével. (Pest, 1871
2. kiad. Nagykanizsa, 1885)
Antonia. Történeti színmű 5 felvonásban. (Pest, 1872)
Mirza, a szép kun leány. Történeti színmű 3 felvonásban. (Nagykanizsa, 1873)
A muraközi kérdés. (Nagykanizsa, 1873)
Konstantinápolyi és vissza. Útirajz. (Nagykanizsa, 1873)
A női fegyver. Társalgási vígjáték 4 felvonásban. (Nagykanizsa, 1875)
Tíz év emléke Zalában. 1867–1876. (Nagykanizsa, 1878)
Párisig és vissza. Útirajz. (Nagykanizsa, 1878)
Nefelejtsek. Versek. (Keszthely, 1884)
A szülőföld és a haza. Zalamegye földrajza. (Pest, 1880
4. jav. és bőv. kiad. 1888)
Az utolsó Zrínyi. Költői beszély. (Muraszombat, 1885)
Irénke. Családi költemények. (Nagykanizsa, 1886)
Rómáig és vissza. Útirajz. (Nagykanizsa, 1888).

Irodalom

Irod.: eltérő halálozási adatok: ÚMÉL máj. 2.! Zala megyei életrajzi lexikon: ápr. 29.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013