Bauer Mihály
Bauer Mihály

2024. június 19. Szerda

Bauer Mihály

matematikus

Születési adatok

1874. szeptember 20.

Budapest

Halálozási adatok

1945. március 2.

Budapest


Család

Sz: Bauer József, Scheer Laura.

Iskola

A bp.-i tudományegyetemen matematika szakos tanári okl. szerzett (1895), tanulmányait a Berlini Egyetemen, mint ösztöndíjas egészítette ki (1895–1896); az analitikai számelmélet és függvénytan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1909).

Életút

A József Műegyetem Matematika Tanszék tanársegéde (1896–1900), egy. adjunktusa (1900–1924) és magántanára is (1909–1936), c. ny. rk. tanára (1918–1936), nyugdíjazták (1936). Már 18 évesen közzétette első önálló tudományos eredményeit. Elemi és algebrai számelmélettel fogl., de kimagasló eredményeket ért el a függvénytan és a geometria néhány részterületén is. Munkássága lényegesen hozzájárult a modern algebra és számelmélet kialakulásához. 1944 őszén a bp.-i gettóba hurcolták. Balesetben hunyt el: a vh. végén a fővárosban a síkos járdán megcsúszott és koponyaalapi törést szenvedett.

Emlékezet

Budapesten, a Tisza Kálmán téren lakott (ma: VIII. kerület Köztársaság tér 11.).

Elismerés

Kőnig Gyula-díj (elsőként!, 1922).

Szerkesztés

Tanulmányai a Matematikai és Fizikai Lapokban (1898–1939), a Matematikai és Természettudományi Értesítőben (1899–1921), az Acta Scientiarium Mathematicaeben (1922–1938), a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem Közleményeiben (1923-tól) és az Acta Litterarum ac Scientiarumban jelentek meg (1936–1940).

Főbb művei

F. m.: Megjegyzés Dirichlet egyik tételéhez. (Mathematikai és Fizikai Lapok, 1894)
A határ fogalmának általánosítása. (Mathematikai és Fizikai Lapok, 1898)
Adalékok a véges csoportok elméletéhez. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1899)
A magasabbfokú kongruenciák elméletéhez. (Mathematikai és Fizikai Lapok, 1902)
Zur Theorie der geometrischen Konstruktionen. (Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, 1902)
Az irreductibilis egyenletek elméletéhez. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1902)
Adalékok az irreverzibilis egyenletek elméletéhez. (Bp., 1904)
Algebrai mennyiségek általános elméletéhez. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1905)
Affectus nélküli egyenletekről. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1906)
Az algebrai számtestek elméletéhez. (Bp., 1916
németül: Mathematische Annalen, 1916)
Az alapegyenlet elméletéhez. (Mathematikai és Fizikai Lapok, 1918)
Relatív Galois-féle számtestek összetétele. (Mathematikai és Fizikai Lapok, 1921)
p-adischer Beweis des zweiten Hauptsatzes von Herrn Ore. Csebotarev, N.-nel. (Szeged, 1928)
Az alternáló csoportról. (Mathematikai és Fizikai Lapok, 1931).

Irodalom

Irod.: Rédei László: B. M. élete és munkássága. (Matematikai Lapok, 1953)
Seres Iván: B. M. Művei bibliográfiájával. (Műszaki nagyjaink. III. Bp., 1967
új kiad. 1983).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője