Bauer Simon
Bauer Simon

2021. október 26. Kedd

Bauer Simon

filozófus, pedagógus, műfordító

Születési adatok

1851. április 12.

Pest

Halálozási adatok

1897. július 19.

Lőcse


Család

F: Lewy Eugénia tanítónő. Fia: Balázs Béla (1884–1949) író, esztéta, Bauer Ervin (1890–1938) biológus; leánya: Bauer Hilda (1887– 1965) emlékiratíró.

Iskola

A bécsi egyetemen filozófiát, pedagógiát és német filológiát tanult (1870–1873), a berlini, a strassburgi és párizsi egyetemen kiegészítő tanulmányokat folytatott (1873–1874); a bp.-i tudományegyetemen magyar–német szakos tanári okl. (1874) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1876).

Életút

A szegedi állami főreáliskola (1875–1890), a lőcsei állami főreáliskola r. tanára (1890–1897). Kiadta, magyarázta, ill. fordította Goethe, Schiller drámáit, Leibniz filozófiai műveit. Nyelvészeti munkákat is közölt, elsők között kísérelte meg a magyarországi frazeológiák osztályozását.

Főbb művei

F. m.: Gondolkodás és tudás. Egy. doktori értek. is. (Szeged, 1876)
A szólásmód. (Lőcse, 1891)
A lőcsei evangélikus gimnázium története. (Lőcse, 1896)
Árpád. Színmű 5 felvonásban. Kézai Simon álnéven. (Bp., 1896)
szerk.: Goethe: Iphigenie auf Tauris. Magyarázta, a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1880
2. kiad. 1892)
Goethe: Egmont. Magyarázta, a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1887)
Schiller: Die Braut von Messina. Magyarázta, a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1889)
Schiller: Die Jungfrau von Orléans. Magyarázta, a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1892)
Molière: L’avare. Magyarázta, a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1893)
ford.: Leibniz kisebb philosophiai művei. Magyarra fordította, a bevezető tanulmányt írta. (Bp., 1890)
Leibnitz: Értekezések. Ford. Vida Sándorral. (Bp., 1907).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013